Треньор Личностен тип ENFJ

Треньор Личностен тип ENFJ

Всичко, което вършим, излиза извън нас и влияе на всички. Позата може да озарява сърцето ви или да издава тревожност. Дъхът ви може да излъчва любов или да натоварва стаята с депресия. Погледът ви може да предизвиква радост. Думите ви – да вдъхновяват желание за свобода. Всяко ваше действие може да отваря сърцата и умовете.

David Deida

Треньорите са родени лидери, страстни и харизматични. Формират около два процента от населението, те често са политици, Треньори и учители, които вдъхновяват и достигат околните, да постигат цели и да вършат добро. С естествена самоувереност, която въздейства, този личностен тип изпитва голямо удоволствие и гордост, когато насърчава другите да работят заедно и да развиват себе си и своята общност.

Личностен тип “Треньор” (ENFJ-A / ENFJ-T)

Силно вярват в хората

Хората са привлечени от силни личности, а Треньорите излъчват искреност, грижа и алтруизъм, не се страхуват да се изправят и да кажат това, което считат за важно. Те общуват естествено и с лекота, особено лице в лице, и проницателната им натура им помага да достигнат до всеки чрез факти и логика или чрез чувства. Треньорите разбират мотивацията на хората и привидно несвързаните събития и могат да обобщят тези идеи и да ги предадат като обща цел с красноречие, което омагьосва.

Треньорите изпитват искрен интерес към хората, понякога дори прекален. Когато хората с този личностен тип вярват в някого, те може да навлязат твърде дълбоко в проблемите му и да му гласуват прекомерно доверие. За щастие доверието понякога ражда доверие и алтруизмът и искреността на Треньорите вдъхновяват обектите на тяхната загриженост да се превърнат в по-добри хора. Ако не внимават обаче, техният прекален оптимизъм може да притисне хората да вършат неща, за които не са готови или нямат желание.

Треньорите са уязвими и в друго отношение: те притежават силна склонност да обмислят и да анализират чувствата си, но ако се оставят да бъдат въвлечени в чужди проблеми, могат да развият някакъв вид емоционална хипохондрия и да откриват чуждите проблеми в себе си, опитвайки се да коригират нещо в себе си, което не съществува. Ако тези личности стигнат до точката, в която са ограничени от нечии чужди проблеми, това може да им попречи да виждат отвъд дилемата и да не могат да окажат никаква помощ. Когато това се случи, е важно да се отдръпнат и да използват способността си за размисъл, за да направят разлика между действителните си чувства и отделния проблем, който се нуждае от нова перспектива.

... Битката да не се отклоним от кауза, която смятаме за справедлива

Треньорите са искрени, грижовни хора, чието сърце и ум са на мястото си и нищо не ги прави по-щастливи от това да водят, обединяват и мотивират екипа си със заразителен ентусиазъм.

Хората с този личностен тип са страстни алтруисти, понякога дори прекалени и няма да се уплашат да поемат ударите, изправени в защита на хората, в чиито идеи вярват. Ето защо не е учудващо, че много известни Треньори са влиятелни политици и културни лидери – този личностен тип иска да води към по-светло бъдеще, независимо дали нация към просперитет или техния местен футболен отбор към трудно извоювана победа.

Треньори, които може би познавате