Konzul

ESFJ osebnost

Konzuli so zelo skrbni, družabni in v skupnost usmerjeni ljudje, ki so vedno pripravljeni pomagati.

A scene depicting the ESFJ personality type (Consul). Two excited children are seated at a table, while their smiling ESFJ parents carry over wrapped presents and a birthday cake with lit candles. A loyal dog companion stands nearby, eager to join in the festivities. The scene conveys the joy and togetherness the ESFJ personality type finds in bringing loved ones together to honor important milestones and strengthen family bonds.
E Ekstravertnost S Realističen F Empatični J Planiranje

Konzul

Spodbujajte, podpirajte in krepčajte drug drugega. Saj bomo pozitivno energijo, ki se prenese na posameznika, občutili vsi.

Deborah Day

Ljudje z osebnostjo Konzula so priljubljeni, kar je dokaj smiselno, če upoštevamo, da je to prav tako zelo pogosta vrsta osebnosti, saj predstavlja 12 % prebivalstva. V srednjih šolah so to navijačice in napadalci v nogometu, saj določajo smer, izstopajo in vodijo svoje ekipe do zmage in slave. Kasneje v življenju Konzulu še naprej radi podpirajo svoje prijatelje in ljubljene, organizirajo družabna srečanja in naredijo vse, kar je v njihovi moči, da bi bili vsi veseli.

Po srcu so te osebnosti družabna bitja, ki uživajo v tem, da so vedno na tekočem s tistim, kar počnejo njihovi prijatelji.
Konzul (ESFJ) osebnost

Razprave o znanstvenih teorijah ali mednarodni politiki najverjetneje ne bodo predolgo zanimale Konzule. Bolj jih zanimajo oprijemljive, praktične zadeve, vključno z izboljšanjem njihovega družbenega statusa in opazovanjem drugih ljudi. Ostati na tekočem z dogajanjem okrog njih je njihova glavna skrb, vendar pa se bodo vedno na vso moč potrudili, da svojo moč izkoristijo za pozitivne zadeve.

Spoštovati modrost voditeljev

Konzuli so nesebičneži in svojo odgovornost pomagati drugim ter storiti pravilno stvar jemljejo zelo resno. Za razliko od bolj idealističnih vrst osebnosti morala Konzulov temelji na uveljavljenih tradicijah in zakonih, vselej upoštevajo avtoriteto in pravila in svoje morale ne gradijo na filozofiji ali mistiki. Zanje je pomembno, da se zavedajo, da ljudje prihajajo iz različnih ozadij in imajo razične poglede in kar se morda njim zdi pravilno, ni nujno brezpogojna resnica.

Ljudje s to vrsto osebnosti so radi ustrežljivi in uživajo v vsaki vlogi, ki jim omogoča sodelovati na koristen način, če le vedo, da so za to cenjeni in spoštovani. To je še posebej očitno doma, Konzuli pa so izredno zvesti in vdani partnerji in starši. Te osebnosti spoštujejo hierarhijo in si prizadevajo ustvariti neko svojo avtoriteto tako doma kot v službi, ki jim omogoča, stvari ohranjati jasne, stabilne in organizirane za vsakogar.

Ubrane povezave

Ta vrsta osebnosti podpira druge, je odprta in jo zlahka opazimo na zabavi, saj so one tiste osebe, ki zmeraj najdejo čas za pogovor in smeh z vsemi! Vendar pa njihova predanost ni le površinska, ker bi se počutili k temu zavezane. Resnično namreč uživajo ob poslušanju svojih prijateljev, ko jim govorijo o svojih razmerjih in dejavnostih, pri čemer si zapomnijo majhne podrobnosti in so vedno pripravljeni na pogovor z veliko mero topline in čutnosti. Če se stvari ne odvijajo dobro ali je v prostoru čutiti napetost, Konzuli to zaznajo in poskusijo ponovno vzpostaviti harmonijo in stabilnost v skupini.

Ker nimajo radi sporov, porabijo veliko svoje energije za vzpostavljanje družbenega reda in imaje raje načrtovane in organizirane dogodke kot odprte dejavnosti ali spontana druženja. Te osebnosti vlagajo veliko truda v dejavnosti, ki so jih organizirale, in zato jim ni vseeno oziroma jih zelo boli, kadar so njihove ideje zavrnjene ali če ljudje preprosto ne kažejo zanimanja. Pomembno je, da Konzuli razumejo, da ljudje prihajajo iz različnih krajev in da njihovo morebitno nezanimanje ni dejanska opomba glede njih ali njihovega dogodka, ampak da zadeva preprosto ni zanje.

Največji izziv za Konzula je njihova občutljivost – ljudje se namreč ne bodo vedno strinjali in bodo tudi kritizirali in čeprav to boli, je vse del življenja. Najbolje za nekoga z osebnostjo Konzula je, da počne to, kar zna najbolje: biti vzor, poskrbeti za stvari, na katere lahko vplivajo in uživajo v zavedanju, da ljudje cenijo njihov trud.