ติดต่อเรา

โปรดอย่าลังเลที่จะส่งคำถาม ข้อคิดเห็น หรือ ข้อเสนอแนะมาหาเรา เราอ่านทุกอีเมลและอยากรับทราบความคิดเห็นจากคุณ ขออภัยที่ในตอนนี้เราสามารถตอบกลับข้อความที่เขียนเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น

คุณยังสามารถติดต่อกับเราและผู้อ่านท่านอื่น ๆ ได้ทาง Facebook และ Twitter

NERIS Analytics Limited
6 New Street Square
London, EC4A 3DJ
United Kingdom
Registered in England and Wales
Company number 8646330