Osobowość Rzecznik

INFJ-A / INFJ-T

Rzecznik INFJ-A / INFJ-T

„Traktuj ludzi tak, jakby byli tym, kim powinni być, a pomożesz im stać się tym, kim są w stanie być”.

Johann Wolfgang von Goethe

Rzecznicy (INFJ) mogą być najrzadszym spośród wszystkich typów osobowości, ale z pewnością odciskają na świecie swoje piętno. Idealistyczni i kierujący się zasadami, nie są zadowoleni z życia takim, jakim jest – pragną wstać i coś zmienić. Dla osobowości typu Rzecznik sukces nie wynika z posiadania pieniędzy lub statusu, ale z dążenia do spełnienia, pomagania innym i bycia siłą napędową działającą na rzecz dobra na świecie.

Choć mają oni wzniosłe cele i ambicje, Rzeczników nie należy mylić z próżnymi marzycielami. Ludzie o tym typie osobowości cenią sobie uczciwość i nie odczuwają zadowolenia, dopóki nie zrobią tego, co uznają za słuszne. Sumienni aż do szpiku kości, idą przez życie z jasnym poczuciem swoich wartości i dążą do tego, aby nigdy nie stracić z oczu tego, co się naprawdę liczy – nie według innych ludzi czy ogółu społeczeństwa, ale zgodnie z własną mądrością i intuicją.

Osobowość Rzecznik (INFJ)

Poszukiwanie celu

Być może dlatego, że ich typ osobowości jest tak rzadki, Rzecznicy mają tendencję do żywienia poczucia – świadomego lub nie – że są inni, niż większość osób w ich otoczeniu. Ich bogate życie wewnętrzne i głębokie pragnienie odnalezienia swojego życiowego celu sprawia, że nie zawsze pasują do ludzi, wśród których przebywają. Nie oznacza to, że Rzecznicy nie mogą cieszyć się akceptacją społeczną lub bliskimi więziami – czasami po prostu czują się niezrozumiani lub skłóceni z całym światem.

Na szczęście to poczucie wyobcowania nie zmniejsza zaangażowania Rzeczników w czynienie świata lepszym miejscem. Osoby te bardzo porusza niesprawiedliwość i zazwyczaj bardziej zależy im na altruizmie niż na osobistych korzyściach. Często czują powołanie, aby wykorzystywać swoje mocne strony – w tym kreatywność, wyobraźnię i wrażliwość – w celu podnoszenia innych na duchu i okazywania współczucia.

Nic tak nie uszczęśliwia Rzeczników, jak zmiana czyjegoś życia na lepsze.

Wielu Rzeczników postrzega pomaganie innym jako swoją życiową misję i zawsze szuka sposobów, aby wkroczyć i opowiedzieć się za tym, co jest słuszne. Ludzie o tym typie osobowości dążą również do rozwiązania głębszych problemów społeczeństwa w nadziei, że niesprawiedliwość i trudności na zawsze przejdą do przeszłości. Czasami jednak Rzecznicy mogą tak bardzo skupiać się na swoich ideałach, że zapominają odpowiednio zadbać o siebie – jest to wzorzec zachowania, który może prowadzić do stresu oraz wypalenia.

Łączenie się z innymi (i samym sobą)

Rzecznicy są wprawdzie introwertykami, ale cenią sobie głębokie, autentyczne relacje z innymi. Niewiele rzeczy przynosi im tyle radości, co dogłębne poznanie innej osoby – i bycie przez nią poznanym. Rzecznicy cenią sobie głębokie rozmowy znacznie bardziej niż płytkie pogawędki. Mają tendencję do komunikowania się w sposób nacechowany ciepłem i wrażliwością. Ta emocjonalna szczerość i wnikliwość jest w stanie wywrzeć potężne wrażenie na osobach w ich otoczeniu.

Kilka bliskich więzi, o ile są one autentyczne, może wypełnić serce Rzecznika po sam brzeg.

Troskliwi i współczujący Rzecznicy wkładają w swoje związki wiele energii i troski. Nie oznacza to jednak, że zawsze czują się docenieni. Mają oni tendencję do działania z wielkim namysłem i starannością, co może być naprawdę frustrujące, zwłaszcza gdy inni ludzie nie dostrzegają ich dobrych intencji. W rezultacie nawet konstruktywna krytyka może być dla nich niezwykle osobista lub bolesna.

Osobista misja

Wielu Rzeczników czuje, że ich życie ma wyjątkowy cel – misję, którą mają wypełnić na tej ziemi. Dla ludzi o tym typie osobowości jednym z najbardziej satysfakcjonujących aspektów życia jest poszukiwanie tego celu – a następnie, gdy już go znajdą, dążenie do jego realizacji.

Kiedy Rzecznicy stykają się z nierównością lub niesprawiedliwością, rzadko kiedy się poddają – zamiast tego korzystają ze swojej intuicji i współczucia, aby znaleźć wyjście z sytuacji. Dzięki wrodzonej zdolności do równoważenia serca z głową Rzecznicy są wprost stworzeni do naprawiania krzywd świata, bez względu na to, jak duże czy małe by one były. Muszą oni jednak pamiętać, że podczas gdy są zajęci dbaniem o wszystkich innych, powinni czasami zatrzymać się i zadbać również o siebie.

Znani Rzecznicy