Rzecznik Osobowość INFJ

Rzecznik Osobowość INFJ

Osobowość Rzecznika jest bardzo rzadka, odpowiada niecałemu jednemu procentowi społeczeństwa, obdarzeni nią ludzie zostawiają jednak po sobie ślad w świecie. Rzeczników cechuje wrodzone poczucie idealizmu i moralności, tym jednak, co odróżnia ich od pozostałych idealistycznych typów osobowości, jest ich zdecydowanie i determinacja – nie są bezczynnymi marzycielami, lecz ludźmi zdolnymi do konkretnych działań, aby realizować swoje cele i osiągać pozytywne, trwałe wyniki.

Rzecznicy najczęściej uważają za cel swojego życia pomaganie innym i choć nieraz pracują jako ratownicy lub angażują się w pracę charytatywną, ich prawdziwą pasją jest eliminacja problemów u źródeł tak, aby działania ratunkowe nie były konieczne.
Osobowość “Rzecznik” (INFJ-A / INFJ-T)

Pozwól sobie pomóc

Rzeczników charakteryzuje bardzo specyficzne połączenie cech: są cisi, mają jednak bardzo silne poglądy i są gotowi niestrudzenie walczyć o idee, w które wierzą. Ludzie o tym typie osobowości są zdecydowani i mają silną wolę, rzadko jednak korzystają ze swojego potencjału, aby osiągać osobiste korzyści – są w stanie działać kreatywnie, z wyobraźnią, przekonaniem i wrażliwością nie po to, aby zyskać przewagę, lecz aby wprowadzić równowagę. Egalitaryzm i karma to dla Rzeczników pociągające koncepcje, często też podzielają przekonanie, że nic nie przysłużyłoby się światu bardziej niż korzystanie z miłości i współczucia, aby zmiękczyć serca tyranów.

Każdy człowiek musi podjąć decyzję, czy będzie chodził w świetle twórczego altruizmu, czy w ciemności niszczycielskiego egoizmu.

Martin Luther King

Rzecznicy łatwo nawiązują kontakty, mają talent do ciepłej, przepełnionej wrażliwością mowy i przyjmowania perspektywy opartej na wartościach ludzkich bardziej niż na czystej logice i faktach. Choć ich przyjaciele i znajomi postrzegają ich raczej jako towarzyskich, warto, aby pamiętali, że Rzecznicy potrzebują spędzić trochę czasu w samotności, aby zrelaksować się i odzyskać energię, nie powinni więc być zaniepokojeni, gdy ci nagle się wycofają. Rzecznicy bardzo liczą się z uczuciami innych i oczekują, że ich postawa zostanie odwzajemniona – co czasami oznacza, że należy zostawić ich w spokoju przez kilka dni.

Wstań i walcz dalej

Tak naprawdę jednak najważniejsze dla Rzeczników jest zadbanie o siebie samych. Pasja, z jaką bronią swoich przekonań, może sprawić, że przekroczą własne granice, a jeśli zapał wymknie się spod kontroli, może doprowadzić do wyczerpania, problemów zdrowotnych i stresu. Jest to szczególnie wyraźne, gdy mierzą się z konfliktem i krytyką – ich wrażliwość zmusza ich, aby uczynili wszystko, by umknąć przed domniemanymi osobistymi atakami, jeśli jednak zostaną postawieni pod ścianą, mogą zareagować w sposób nieracjonalny i nierozsądny.

Dla Rzeczników świat jest miejscem niesprawiedliwości, nie musi nim jednak być. Są typem osobowości najlepiej nadającym się to budowy ruchów społecznych pragnących walczyć ze złem, na większą lub mniejszą skalę. Rzecznicy muszą pamiętać, że podczas gdy naprawiają świat, muszą też zadbać o siebie samych.

Znani Rzecznicy