Osobowość Wykonawca

ESTJ-A / ESTJ-T

Osobowość “Wykonawca”

Dobry porządek jest fundamentem wszechrzeczy.

Edmund Burke

Wykonawcy to rzecznicy tradycji i porządku, korzystający z własnego poczucia tego, co jest dobre, co złe, a co – akceptowalne społecznie, aby łączyć rodziny i społeczności. Propagują takie wartości jak szczerość, poświęcenie i godność, co sprawia, że są wysoko cenieni za swoje jasne porady i wskazówki, chętnie też prowadzą innych trudnymi szlakami. Wykonawcy są dumni z tego, że łączą ludzi, często przyjmują rolę organizatora w swojej społeczności, ciężko pracują, aby zgromadzić wszystkich podczas uwielbianych przez nich lokalnych wydarzeń lub w obronie tradycyjnych wartości, które łączą rodziny i społeczności.

Osobowość “Wykonawca” (ESTJ-A / ESTJ-T)

Każdy szanujący się człowiek jest wierny swoim przekonaniom...

W demokratycznych społeczeństwach istnieje wysokie zapotrzebowanie na taki rodzaj przywództwa, a biorąc pod uwagę, że Wykonawcy stanowią nie mniej niż 11% ludności, nic więc dziwnego, że wielu słynnych przywódców politycznych i biznesowych na całym świecie to właśnie oni. Silnie przekonani o znaczeniu praworządności i autorytetu, na który trzeba sobie zasłużyć, Wykonawcy przewodzą innym przez dawanie przykładu, wykazując się poświęceniem i konsekwentną uczciwością oraz odrzucając lenistwo i oszustwa, zwłaszcza w pracy. Jeśli ktoś sądzi, że ciężka, żmudna praca do znakomity sposób na kształtowanie charakteru, to właśnie Wykonawca.

Wykonawcy są świadomi swojego otoczenia i żyją w świecie jasnych, sprawdzalnych faktów – ta pewność własnej wiedzy oznacza, że nawet w obliczu silnych przeciwności trzymają się swoich zasad i niczym niezmąconej wizji tego, co jest, a co nie jest dopuszczalne. Ich opinie nie są też pustymi słowami, gdyż ludzie o osobowości Wykonawcy niezwykle chętnie angażują się w najbardziej skomplikowane projekty, stale udoskonalając plany działania i dopracowując szczegóły, przez co nawet najbardziej skomplikowane zadania zaczynają się wydawać się proste i przystępne.

Wykonawcy nie działają jednak w pojedynkę i oczekują, że ich rzetelność i etyka pracy zostaną odwzajemnione – ludzie o tym typie osobowości spełniają swoje obietnice, a jeśli partnerzy lub podwładni ich zawiodą przez niekompetencję lub lenistwo, bądź – co gorsza – nieuczciwość, nie wahają się wybuchnąć gniewem. Może to sprawić, że będą uchodzić za nieelastycznych, jednak nie ze względu na arbitralną upartość, lecz dlatego, że zgodnie z ich przekonaniem właśnie te wartości sprawiają, że społeczeństwo funkcjonuje właściwie.

...a jeszcze jeszcze lepiej jest, jeśli potrafi przyznać się do błędu

Wykonawca to klasyczny przykład modelowego obywatela: pomaga sąsiadom, przestrzega prawa i czyni wszystko, aby wszyscy uczestniczyli w życiu drogich im społeczności i organizacji.

Głównym wyzwaniem dla ludzi o tym typie osobowości jest przyznanie, że nie każdy podąża tą samą ścieżką lub uczestniczy w życiu społecznym w taki sam sposób. Prawdziwy przywódca rozpoznaje mocne strony zarówno poszczególnych jednostek, jak i grupy i pomaga innym, aby ich idee znalazły szerszy oddźwięk. Dzięki temu Wykonawcy rzeczywiście poznają wszystkie fakty i są w stanie zarządzać tak, aby każdy był zadowolony.

Znani Wykonawcy