Osobowość Doradca

ESFJ-A / ESFJ-T

Osobowość “Doradca”

Zachęcajcie się, podnoście na duchu i wzmacniajcie się wzajemnie. Albowiem pozytywną energię darowaną jednej osobie odczujemy wszyscy.

Deborah Day

Doradcy są, choć być może nie jest to najtrafniejsze określenie, popularni, także w tym sensie, że jest to bardzo często występujący typ osobowości, stanowiący dwanaście procent społeczeństwa. W szkole Doradcy są czirliderkami i rozgrywającymi na boisku, wyznaczają trendy, skupiają na sobie uwagę oraz prowadzą swoje zespoły do zwycięstwa i sławy. W dorosłym życiu Doradcy nadal wspierają przyjaciół i bliskich, organizując spotkania towarzyskie i czyniąc wszystko, aby każdy był zadowolony.

W głębi serca są istotami społecznymi, które lubią podtrzymywać kontakty ze znajomymi i wiedzieć, czym ci aktualnie się zajmują.
Osobowość “Doradca” (ESFJ-A / ESFJ-T)

Nie pociągają ich raczej dyskusje o teoriach naukowych, ani debaty o międzynarodowej polityce. Wolą namacalne, praktyczne sprawy, w tym pracę nad doskonaleniem swojego statusu społecznego i obserwowanie innych ludzi. Śledzenie tego, co dzieje się dookoła, to dla nich chleb powszedni, czynią jednak wszystko, aby wykorzystywać swoje zdolności w dobrych celach.

Szacunek dla mądrości przywództwa

Doradcy są altruistami i poważnie traktują swój obowiązek pomagania i czynienia dobra. Jednak w przeciwieństwie do bardziej idealistycznych typów osobowości Doradcy opierają swój kompas moralny na ogólnie przyjętych tradycjach i prawach oraz poszanowaniu autorytetów i zasad zamiast czerpać własną moralność z filozofii lub mistyki. Dlatego ważne jest dla nich, aby pamiętali, że ludzie pochodzą z różnych środowisk i reprezentują rozmaite punkty widzenia, zatem to, co wydaje im się właściwe, nie zawsze stanowi prawdę absolutną.

Ludzie o osobowości Doradcy uwielbiają być pomocni dla innych, każda rola, dzięki której mogą w czymś uczestniczyć w znaczący sposób, przynosi im satysfakcję, jeśli tylko wiedzą, że są doceniani i wartościowi. Szczególnie uwidacznia się to w domu – Doradcy są lojalnymi i oddanymi partnerami i rodzicami. Respektują hierarchię i starają się zapewnić sobie pewien autorytet, w domu i w pracy, co pozwala im na utrzymanie dobrej organizacji, stabilizacji i klarowności dla wszystkich.

Harmonijne związki

Wspierających i towarzyskich Doradców zawsze łatwo rozpoznać na imprezie – to właśnie te osoby, które znajdują czas na pogawędkę i wspólne pośmianie się z każdym! Chodzi im jednak o coś więcej niż tylko prześlizgiwanie się wśród ludzi z poczucia obowiązku. Ludzie o osobowości Doradcy naprawdę lubią dowiadywać się, co słychać u ich znajomych, zapamiętują drobne szczegóły oraz zawsze są gotowi do ciepłej i wrażliwej rozmowy. Jeśli coś nie układa się dobrze lub na sali pojawi się jakieś napięcie, Doradcy wkraczają do akcji, aby przywrócić stabilność i harmonię w grupie.

Należą do typów osobowości, które unikają konfliktów, poświęcają dużo energii na wprowadzenie porządku społecznego, a od luźnych zajęć i spontanicznych spotkań wolą zaplanowane i zorganizowane imprezy. Ludzie o tym typie osobowości wkładają dużo wysiłku w aktywności, które organizują, i boli ich, jeśli ich pomysły zostają odrzucone lub jeśli inni nie są po prostu nimi zainteresowani. Ponownie warto im przypomnieć, że każdy jest inny, a taki brak zainteresowania nie stanowi oznaki braku szacunku dla nich lub zorganizowanego przez nich wydarzenia – po prostu nie jest ono dla każdego.

Największym wyzwaniem dla Doradców jest uporanie się ze swoją wrażliwością, z tym, że inni ludzie nie zawsze będą się z nimi zgadzać, będą ich krytykować, a choć to boli, to stanowi też część życia. Najlepiej dla doradców jest, aby robili to, w czym są najlepsi: stanowili wzór do naśladowania, z troską pracowali nad tym, co leży w ich gestii, i cieszyli się tym, jak wielu ludzi docenia ich wysiłek.

Znani Doradcy