تماس با ما

لطفاً از طرح سؤالات، نظرات یا پیشنهادهای خود با ما دریغ نکنید. ما تک‌تک ایمیل‌ها را می‌خوانیم و عاشق این هستیم که حرف‌هایتان را بشنویم. متأسفانه، در حال حاضر فقط می‌توانیم به پیام‌های نوشته شده به زبان انگلیسی پاسخ بدهیم.

همچنین می‌توانید با ما و خوانندگان دیگر در فیس‌بوک و توییتر ارتباط برقرار کنید.

NERIS Analytics Limited
6 New Street Square
London, EC4A 3DJ
United Kingdom
Registered in England and Wales
Company number 8646330