«این که آدم بالاخره درک شود واقعاً باورنکردنی است.»

فقط 10 دقیقه زمان برای این که یک شرح «به طرز وحشتناکی صحیح» از کسی که هستید و این که چرا کارها را به این روش انجام می‌دهید، بدست آورید.

A group of friends having a picnic around a fire, with trees and mountains in the background