Savunmacı kişiliği

ISFJ-A / ISFJ-T

“Savunmacı” kişiliği

Sevgi ancak paylaşarak büyür. Kendiniz için daha fazlasını, başkalarına daha fazla vererek sağlarsınız.

Brian Tracy

Savunmacı kişilik tipi oldukça nadirdir, çünkü niteliklerinin birçoğu onların bireysel özelliklerinin tanımlarına karşı koyar. Savunmacılar empatik olmalarına rağmen, ailelerini veya arkadaşlarını korumaları gerektiği zaman öfkeli olabilir; sessiz ve içe dönük olmalarına karşın, iyi gelişmiş insani becerileri ve güçlü sosyal ilişkileri mevcuttur; ve bu kişilikler güvenlik ve kararlılık arayışında olsa da, anlaşıldıkları ve saygı duyulduklarını hissettikleri sürece değişime dikkat çekici derecede açık olabilirler. Birçok şeyde olduğu gibi, Savunmacı kişilik tipi gösteren insanlar kendi parçalarından çok daha fazlasıdır ve kim olduklarını tanımlayan bu güçleri kullanma yollarıdır.

Savunmacılar gerçekten de fedakardırlar, kibarlığa aşırı kibarlık ile karşılık verirler ve inandıkları işler ile insanlara istek ve cömertlik ile yaklaşırlar.

Nüfusun bu kadar büyük bir bölümünü oluşturan başka bir tip bulmak oldukça güçtür, neredeyse %13’ünü oluştururlar. İyilik yapmak için gelenek ve isteğin en iyi yönlerini birleştiren Savunmacılar, arkasında tarih hissi bulunan eczacılık, akademisyenlik ve gönüllü sosyal işler gibi görevlerde bulunabilirler.

“Savunmacı” kişiliği (ISFJ-A / ISFJ-T)

Savunmacı kişilikler (özellikle Çalkantılı olanlar) genelde mükemmeliyetçilik derecesinde titizdirler ve kaytarsalar da, bir işin zamanında bitirilmesi konusunda daima güvenilirdirler. Savunmacılar sorumluluklarını kişisel mesele haline getirirler, tutarlı şekilde bunların üstüne ve ötesine geçerler, işte ve evde beklentileri aşmak ve diğerlerini memnun etmek için ellerinden geleni yaparlar.

İnanılmak İçin Görülmeliyiz

Savunmacı kişilik tipine sahip insanlar için zorluk, yaptıklarının fark edilmesini sağlamaktır. Başarılarının hakkını vermemeye meyillidirler ve kibarlıkları genelde saygı görse de, daha ikiyüzlü ve bencil insanlar, Savunmacıların kendilerini adamalarını ve tevazularını, üstlerine daha çok iş yıkarak ve daha sonra bu işler için tebrikleri alarak kullanırlar. Savunmacılar ne zaman hayır demeleri gerektiğini bilmeli ve eğer özgüvenleri ile heveslerini korumaları gerekiyorsa, haklarını yedirmemelidirler.

İçe Dönük kişilik tipi için garip bir nitelik olmasına rağmen, doğal bir şekilde sosyal olan Savunmacılar, veri ve önemsiz şeylerden çok, insanlar ve onların yaşamlarıyla ilgili detayları hatırlamaya dair mükemmel bir hafızaya sahiptir. İş hediye verme meselesine geldiğinde, hiç kimse Savunmacılar ile boy ölçüşemez ve onlar karşılarındakinin kalbine dokunacak cömertliklerini ifade edebilmek için hayal dünyalarını ve doğal hassasiyetlerini kullanırlar. Bu, her ne kadar kişisel arkadaşları olarak gördükleri iş arkadaşları için geçerli olsa da, Savunmacı kişilik tipinin asıl sevgi gösterisi patlaması yaşadığı yer aileleridir.

Eğer Seni Koruyabilirsem, Korurum

Savunmacı kişilikler, uğruna değecek bir dava bitmemiş bir halde öylece duruyorsa, çok nadir ona kayıtsız kalan mükemmel bir gruptur. Savunmacıların başkaları ile yakın ilişkiler kurmak konusundaki kabiliyetleri, diğer İçe Dönükler ile kıyaslanamaz ve onların bu bağlantıları ile destekçi ve mutlu bir aile sağlama konusundaki deneyimlerinden aldıkları keyif, duruma dahil olan herkes için adeta bir nimettir. İlgi merkezi olmak konusunda asla gerçek rahatlık hissetmeyebilirler, ancak çabalarının takdir gördüğü konusunda emin olurlarsa, Savunmacıların yaşayacağı muhtemel tatmin seviyesi diğer birçok kişilik tipinin hayalini bile kuramayacağı türdendir.

Tanıyabileceğiniz Savunmacılar