Mantıkçı kişiliği

INTP-A / INTP-T

“Mantıkçı” kişiliği

Dünden öğrenin, bugün için yaşayın ve yarın için umut edin. Önemli olan, sorgulamaktan vazgeçmemenizdir.

Albert Einstein

Mantıkçı kişilik tipi oldukça az bulunur cinstendir ve nüfusun sadece yüzde üçünü oluştururlar; kaldı ki bu onlar için iyi bir şeydir, çünkü onları “sıradan” oldukları düşüncesinden daha mutsuz edebilecek bir şey yoktur. Mantıkçılar mucitlikleri, yaratıcılıkları, özgün bakış açıları ve güçlü bilgi birikimleriyle gurur duyarlar. Genellikle filozof, düşünür veya hayalperest bir profesör olarak bilinen Mantıkçılar, tarih boyunca birçok bilimsel keşfin arkasındaki isimler olmuşlardır.

Sorgulanmamış Bir Hayat, Yaşamaya Değmez

Mantıkçılar parlak teorileri ve acımasız mantıkları ile tanınırlar; aslında bütün kişilikler arasında mantığı en kesin olanlar olarak dikkate alınırlar.

Mantıkçı kişiliğe sahip insanlar kalıplara bayılırlar ve ifadeler arasında çelişkiler bulmak onlar için neredeyse bir hobi olarak tanımlanabilir, bu yüzden bir Mantıkçıya yalan söylemek kötü bir fikirdir. Ne tuhaftır ki, Mantıkçıların sözlerine her zaman ihtiyat ile yaklaşılmalıdır; bu, onların dürüst olmadığı anlamına gelmez, ancak Mantıkçı kişilikler gelişimi tamamen bitmemiş düşüncelerini paylaşmaya meyillidirler ve başkalarını kendilerine karşı olan ve tartışmaya açık fikirler ile teoriler için bir sohbet tarafı olarak görmekten çok, deneme tahtası olarak kullanırlar.

Bu, söz konusu kişilik tipinin güvenilir olmadığı izlenimini verebilir, ama gerçekte hiç kimse sorunları tespit edip, bitmek bilmez faktörler ile meseleyi çevreleyen detaylar üzerinden bu sorunların derinine inerek, özgün ve uygulanabilir bir çözüm bulmak konusunda Mantıkçılar kadar hevesli ve yetenekli olamaz; sadece onlardan dakik ilerleme raporları beklemeyin. Mantıkçı kişilik tipini paylaşan kişiler pratik, günlük aktiviteler ve bakımları ile pek ilgilenmezler, ancak yaratıcı dehaları ve potansiyellerini ifade edecek bir ortam bulduklarında, Mantıkçıların anlayışlı ve tarafsız sonuçlar geliştirmek için harcayacakları zaman ve enerji konusunda sınır yoktur.

“Mantıkçı” kişiliği (INTP-A / INTP-T)

Bilgelik Merakta Başlar

Bitmeyen gündüz hülyalarında geziniyormuş gibi gözükseler de, Mantıkçıların düşünce süreci asla sönmez ve uyandıkları andan itibaren düşünceler kafalarının içinde dolanmaya başlar. Bu sürekli düşünme hali onların dalgın ve mesafeli görünmesi üzerinde etkili olabilir, çünkü onlar genelde kafalarının içinde tam teşekküllü tartışmalar yaparlar; ama gerçekte Mantıkçılar, bildikleri ve benzer çıkarları paylaştıkları insanlar arasındayken oldukça rahat ve arkadaş canlısıdırlar. Ancak bu, Mantıkçı kişilikler bilmedikleri yüzlerin olduğu ortamlardaysa müthiş bir utangaçlık ile yer değiştirir ve eğer mantıklı çözümlemeleri veya teorilerinin eleştirildiğine inanırlarsa, arkadaş canlısı sohbet kısa sürede kavgacı bir hal alabilir.

Mantıkçılar özellikle daha da heyecanlandığı zaman, sohbet uzlaşmazlık sınırına dayanabilir, zira en son düşüncelerinin oluşmasını sağlayan mantıklarının arkasındaki düşünceler dizisini açıklamaya çalışırlar. Mantıkçılar birçok durumda, önceki konu hakkında ne demeye çalıştıklarını sade terimlerle ortaya koymaktan çok, bu konu hakkında ne dedikleri tamamen anlaşılmadan bir konudan diğerine geçerler.

İnsanlar Mantıkçı kişiliklere düşünce süreçlerini tarafsızlık ve duygu bakımından açıklamaya çalışırken, yukarıdaki durumun tersi de en az kendisi kadar doğru olabilir. Mümkün olan her gerçek ile düşünceyi alan ve bunları yüksek dozda yaratıcı mantığa büründürerek işleyen ve kulağa mümkün olabildiğince mantıklı gelen gayet karmaşık bir saat düşünün; işte Mantıkçıların kafası bu şekilde çalışır ve bu tiplerin makinelerini bozabilecek, sokulan duygusal çomaklara tahammülleri yoktur.

Dünyayı Hareket Ettirmek İsteyenlerin İlk Kendilerini Hareket Ettirmelerine İzin Verin

Dahası, Mantıkçılar duygusal şikayetleri muhtemelen hiç anlamazlar ve arkadaşları onlarda duygusal destek kökeni bulamazlar. Mantıkçı kişilik özelliğine sahip insanlar daha çok bir dizi mantıksal öneriyle ortadaki meseleyi çözmeyi tercih ederler; bu, onların daha hassas arkadaşları tarafından her zaman kabul görmez. Bu durum muhtemelen akşam yemeği planlamak ya da evlenmek gibi toplum geleneklerinin ve hedeflerin pek çoğuna da sirayet eder, çünkü Mantıkçılar daha çok orijinallik ile verimli sonuçlarla ilgilidirler.

Mantıkçıları gerçekten frenleyen tek şey, iflah olmaz ve her tarafa yayılmış başarısızlık korkularıdır. Mantıkçı kişilikler kendi düşüncelerini ve teorilerini yeniden değerlendirmeye oldukça yatkındırlar, çünkü bulmacanın önemli bir parçasını unutmuş olabileceklerinden, duraklamaya girebileceklerinden ve düşüncelerinin hiçbir zaman uygulanamayacağı soyut dünyada kaybolabileceklerinden endişe ederler. Bu kendinden şüphe duyma durumunu aşmak, Mantıkçıların muhtemelen yüzleşeceği en büyük zorluktur, ancak bunu başardıkları zaman dünyaya bağışlanan entelektüel hediyeler (büyük ve küçük) bu mücadelenin karşılığını verir.

Tanıyabileceğiniz Mantıkçılar