Savunucu kişiliği

INFJ-A / INFJ-T

“Savunucu” kişiliği

Savunucu kişilik tipi çok ender görülmekte olup, nüfusun yüzde birinden azını oluşturur, ama yine de dünya üzerinde izlerini bırakırlar. Doğuştan gelen bir idealizm ve ahlak hisleri vardır, ancak onları diğer idealist kişilik tiplerinden ayrı kılan kararlılıkları ve azimleridir; Savunucular boş oturan hayalperestler değil, hedeflerini gerçekleştirmek ve kalıcı bir olumlu etki bırakmak için somut adımlar atabilen kişilerdir.

Savunucular başkalarına yardım etmeyi hayatlarının amacı olarak görme eğilimindedirler, ancak bu kişilik tipine sahip insanların kurtarma çalışmalarına katıldığı ve hayır kurumu işleri yaptığı görülse de, gerçek tutkuları insanların kurtarılmasına hiç gerek kalmaması için sorunun kalbine inmektir.
“Savunucu” kişiliği (INFJ-A / INFJ-T)

Bana Yardım Et Sana Yardım Edeyim

Savunucular aslında çok özgün bir nitelik kombinasyonunu paylaşırlar: yumuşak dilli olsalar da, çok güçlü görüşlere sahiptirler ve inandıkları bir fikir için yorulmadan savaşırlar. Bu kişilik tipine sahip insanlar kararlı ve iradelidir, ancak bu enerjiyi nadiren kişisel kazanç için kullanırlar; Savunucular avantaj sağlamak için değil, denge yaratmak için yaratıcılık, hayal gücü, inanç ve hassasiyetle hareket ederler. Eşitçilik ve karma Savunucular için çok çekici fikirlerdir ve tiranların kalbini yumuşatmak için hiçbir şeyin sevgiyi ve şefkati kullanmak kadar dünyaya faydalı olmayacağına inanma eğilimindedirler.

Her bir birey, yaratıcı fedakarlığın ışığında mı yoksa yıkıcı bencilliğin karanlığında mı yürüyeceğine karar vermelidir.

Martin Luther King

Savunucular için başkalarıyla bağlantı kurmak kolaydır ve saf mantık ile gerçek yerine insani şartlarla konuşan, sıcak, hassas bir dil yeteneğine sahiptirler. Arkadaşları ve meslektaşlarının, onların nispeten sosyal kişilikler olduklarını düşünmeleri mantıklıdır, ancak Savunucuların serbest kalmak ve tekrar enerji toplamak için yalnız vakit geçirmeleri ve bir anda ortadan kaybolduklarında çok paniğe kapılmamaları gerektiğini hatırlamaları faydalı olur. Savunucular başkalarının duygularına çok özen gösterirler ve bunun karşılığını beklerler; bazen bunun anlamı onlar ihtiyaç duydukları alanı birkaç günlüğüne vermek olabilir.

Pes Etmemek

Gerçekten de, Savunucu kişilikler için en önemli unsur kendilerine bakmalarını unutmamalarıdır. İnançlarının tutkusu onları mükemmel şekilde kırılma noktalarını ötesine taşıyabilir ve coşkuları kontrolden çıkarsa, kendilerini bitkin düşmüş, sağlıksız ve strese girmiş bulabilirler. Bu, özellikle Savunucular kendilerini çatışma ve eleştiriyle karşı karşıya bulduğunda belirgin hale gelir; hassasiyetleri, onları bu görünüşte kişisel saldırılardan kaçınmak için ellerinden geleni yapmaya zorlar, ama koşullar kaçınılmaz olduğunda, son derece mantıksız, yararsız yollarla karşı koymaya çalışabilirler.

Savunucular için dünya adaletsizlik dolu bir yerdir; ama böyle olmak zorunda değildir. Başka hiçbir kişilik tipi, ne kadar büyük veya küçük olursa olsun bir yanlışı düzeltmek için hareket yaratmaya bu derece uygun değildir. Savunucular sadece dünyayla ilgilenmekle meşgulken, kendilerine de dikkat etmeleri gerektiğini unutmamalıdır.

Tanıyabileceğiniz Savunucular