Girişimci kişiliği

ESTP-A / ESTP-T

“Girişimci” kişiliği

Hayat ya bir gözü pek maceradır ya da hiçbir şey değildir.

Helen Keller

Girişimci kişilik tipleri, kendi yakın çevreleri üzerinde her zaman bir etki bırakır; bir partide onları bulmanın en iyi yolu, onlar bir gruptan ötekine geçerken, etraflarında uçuşup dönen insan girdabına bakmanızdır. Kahkahalar atıp, etraftakileri lafını esirgemeyen, gerçekçi bir espri yeteneği ile eğlendiren Girişimci kişilikler, ilginin merkezinde olmaya bayılırlar. Eğer izleyiciler arasından birisinin sahneye çıkması istenirse Girişimciler ya gönüllü olurlar ya da utangaç bir arkadaşlarının gönüllü olmalarını sağlarlar.

Teori, soyut kavramlar ve küresel konulara ilişkin zahmetli tartışmalar ile bunların sonuçları, Girişimci kişilik tipine sahip insanların dikkatini uzun süre çekmez. Girişimciler iyi bir zeka seviyesi ile sohbetlerini enerjik tutarlar, ama konuşmaktan hoşlandıkları şey gerçeklerdir veya daha iyisi dışarıya çıkıp bunu gerçekleştirmektir. Girişimciler bakmadan önce sıçrarlar, gitmeden önce hatalarını telafi ederler, boş boş oturmaktansa acil durum ya da kaçış şartları hazırlarlar.

“Girişimci” kişiliği (ESTP-A / ESTP-T)

Hareketi Hiçbir Zaman Aksiyon İle Karıştırma

Girişimciler riski davranışlardan bir hayat tarzı yaratmaya en müsait kişilik tipidir. Anı yaşarlar ve aksiyona dalarlar; fırtınadan önceki sessizlik gibidirler. Girişimci kişilik tipinde olan insanlar dram, tutku ve tatminden duygusal heyecan için değil, mantıksal düşünce sistemlerini harekete geçirdiği için hoşlanırlar. Seri ateş eden mantık uyarıcısıyla yanıt verme sürecinde, kati ve ani gerçeklere dayalı kritik kararlar almaya zorlanırlar.

Bu, okul ve diğer yüksek seviyede organize ortamları Girişimciler için bir zorluk haline getirir. Bu, elbette söz konusu kişiliklerin akıllı olmadıkları için değildir ve iyi bir performans da gösterebilirler, ancak resmi eğitimin güdümlü, ders veren yaklaşımı, Girişimcilerin zevk alabileceği pratik eğitimden çok uzaktır. Bu süreci sonuç için gerekli bir adım, daha fazla heyecan verici fırsat yaratan bir unsur olarak görmek büyük bir olgunluk çabası gerektirir.

Girişimci kişilik tipinde olan insanlar için bir başka zorluk ise, başkalarının ahlaki pusulalarından ziyade kendi pusulalarını kullanmanın daha mantıklı olmasıdır. Kurallar çiğnenmek için konulmuştur. Bu, çok az lise öğretmeninin ya da kurumsal yöneticinin paylaşabileceği bir duyarlılıktır ve Girişimci kişiliklere kesin bir nam kazandırır. Ama bela çıkarıcı taraflarını en aza indirir, enerjilerini dizginler ve sıkıcı konular boyunca odaklı kalırlarsa, Girişimciler hafife alınmaması gereken kişiler haline gelir.

Birçok Kişi Yeteri Kadar İyi Dinlemez

Tüm tipler içinde belki de en kuvvetli sezgilere ve filtresiz bakış açısına sahip olan Girişimcilerin, küçük değişiklikleri fark etme konusunda nadir görülen bir kabiliyeti vardır. İster yüz ifadesinde bir değişiklik, ister yeni bir kıyafet tarzı, isterse de terk edilmiş bir alışkanlık olsun, bu kişilik tipine sahip insanlar, diğer kişilik tipindeki insanların eğer fark ederlerse şanslı sayılabilecekleri gizli düşünceleri ve güdüleri hemen fark ederler. Bu gözlemleri derhal kullanan Girişimciler, genelde hassasiyeti fazla önemsemeden değişimi yüksek sesle bildirir ve sorular sorarlar. Girişimciler, herkesin sırları ve kararlarının açıkça ifşa edilmesini istemeyebileceğini unutmamalıdır.

Bazen, belirli kurumsal ortamlarda ve özellikle acil durumlarda olduğu gibi, Girişimcilerin anlık gözlemi ve aksiyonu tam da gerekli olan şeydir.

Ancak Girişimci kişilikler dikkatli olmazsa, onlar da ana yakalanabilirler, bazı şeyleri çok ileri götürebilirler ve daha hassas insanlara karşı sorumsuz hareket edebilirler veya kendi sağlık ve güvenlikleri için gerekli önlemleri almayı unutabilirler. Nüfusun sadece yüzde dördünü oluşturan Girişimciler, bazı şeyleri daha hoş ve rekabetçi getirmek için yeterli sayıda olup, sistemik risklere sebep olmayacak kadar da azdır.

Girişimciler tutku ve enerji doludurlar ve mantıklı, bazen de dikkat dağıtıcı akıllarıyla övgü toplarlar. İlham veren, ikna eden ve canlı olan bu kişilik tipine sahip insanlar doğal grup liderleridir, çok fazla dolanmadan herkesi yola çekerler ve gittikleri her yere yaşam ve heyecan getirirler. Girişimciler için gerçek zorluk, bu nitelikleri yapıcı ve ödüllendirici bir sona ulaştırmaktır.

Tanıyabileceğiniz Girişimciler