Tartışmacı kişiliği

ENTP-A / ENTP-T

“Tartışmacı” kişiliği

Güven vermeyen, bağımsız düşünürlerin yolunu takip edin. Düşüncelerinizi tartışmanın tehlikelerine maruz bırakın. Aklınızdan geçenleri söyleyin ve rahatlık belirtisine karşın, ‘kaçık’ olarak damga yemekten daha az korkun. Ve size önemli görünen meselelerde, ayağa kalkın ve bedeli ne olursa olsun fikrinizi belirtin.

Thomas J. Watson

Tartışmacı kişilik tipi şeytanın nihai avukatlarıdır, birbirini parçalayan argümanlar ve inançlar üzerinden gelişirler ve dizginlerini herkes görsün diye salarlar. Daha kararlı kişiliklerin aksine, Tartışmacılar bunu derin bir amaca veya stratejik hedefe ulaşmak için değil, sadece eğlence olsun diye yaparlar. Zihinsel bir tartışma sürecini Tartışmacılar dışında kimse daha çok sevemez, çünkü bu onlara çaba gerektirmeyen hızlı ince zekalarını tatbik etme, birikmiş bilgi darağacını genişletme ve fikirlerini ispatlamak için kıyaslanamaz fikirlere bağlanma kapasitesi fırsatı verir.

Tartışmacılar ile ilgili peşi sıra gelen garip bir durum mevcuttur; onlar taviz vermez bir şekilde dürüsttürler, ama gerçekten inanmadıkları bir şey için yorulmaksızın tartışırlar, bir doğruyu başka bir bakış açısından savunmak için başkasının kimliğine bürünürler.

Şeytanın avukatını oynamak Tartışmacı kişilik tipi gösteren insanlara sadece başkalarının mantığa büründürme şekillerini anlamak konusunda daha iyi bir his kazandırmaz, aynı zamanda muhalif düşünceleri daha iyi anlama imkanı da verir; çünkü Tartışmacılar bu düşünceleri tartışan kişilerdir.

Bu taktik, Diplomat Rol grubuna ait kişilik tiplerinin aradığı türden bir karşılıklı anlayış ile karıştırılmamalıdır; Tartışmacılar bilgi için sürekli bir arayış halindedirler ve bir fikri kazanmak için ona her yön ile cepheden saldırmak ve savunmaktan daha iyi bir yol var mıdır?

“Tartışmacı” kişiliği (ENTP-A / ENTP-T)

Burada Kural Yok – Bir Şeyler Başarmaya Çalışıyoruz

Mazlum olmaktan kesin bir tatmin alan Tartışmacılar, hali hazırdaki düşünce sisteminin sorgulanmasında bulunan zihinsel tatbikten keyif alırlar, bunu var olan sistemleri yeniden tasarlamak ya da bazı şeyleri sarsmak ve onları akıl dolu yeni yönlere zorlamak için vazgeçilmez kılarlar. Ancak, önerilerini gerçekten de hayata geçirmenin günlük mekaniğini yönetirken sefil olurlar. Tartışmacı kişilikler beyin fırtınasına bayılırlar ve büyük düşünürler, ancak “angarya işleri” yaparken yakalanmayı ne pahasına olursa olsun pas geçerler. Tartışmacılar nüfusun sadece yaklaşık yüzde üçünü oluştururlar; kaldı ki bunda bir mahzur yoktur, çünkü bu, onları orijinal fikirler yaratmaya, daha sonra da söz konusu fikirleri uygulama ve muhafaza etme lojistiğini daha fazla sayıda olan daha müşkülpesent kişiliklere bırakmak için geri adım atmaya iter.

Tartışmacıların tartışma kapasitesi can sıkıcı olabilir; ihtiyaç olduğunda genelde müteşekkir olunan bu kapasite, onlar misal başkalarının ayağına bastığında, patronlarını bir toplantı sırasında açıkça sorguladıklarında veya onlar için önemli olan eşlerinin söylediği her şeyi insafsızca çürüttüklerinde tamamen acı dolu olabilir. Bu, Tartışmacıların iflah olmaz dürüstlükleriyle daha karmaşık bir duruma dönüşebilir, çünkü bu tip, kibar laflar kullanmaz ve diğerleri tarafından duyarsız veya merhametli görünmeyi çok fazla önemsemez. Tartışmacı kişilik tipiyle aynı kafada olanlar onlarla yeteri kadar iyi anlaşırlar, ancak daha hassas tipler ve toplumun geneli onlarla genelde tartışmaktan kaçınır, rahatsız edici doğrular ile güç gerçekler yerine duyguları, rahatlığı ve hatta beyaz yalanları tercih ederler.

Bu, Tartışmacıları hayal kırıklığına uğratır ve geçimsiz eğlencelerinin genelde ve geri dönülmez bir şekilde birçok köprüyü yaktığını görürler, çünkü kendi inançları sorgulandığı ve kendi duyguları bir kenara itildiği için başkalarının eşiklerini aşarlar. Diğerlerine kendilerine davranıldığı gibi davranan Tartışmacıların pohpohlanmaya hiç tahammülleri yoktur ve diğer insanların, özellikle iyilik istedikleri zaman, lafı eveleyip gevelemelerinden hoşlanmazlar. Tartışmacı kişilikler, kendilerini düşünceleri, özgüvenleri, bilgileri ve keskin espri yetenekleri için saygı görür bir pozisyonda bulurlar, ama çoğunlukla bu nitelikleri daha derin arkadaşlık ilişkileri ve romantik ilişkiler kurmak konusunda kullanırken zorlanırlar.

Fırsat Kaçtı Çünkü Zor Bir İş Gibi Görünüyordu

Tartışmacılar, doğal yeteneklerini dizginleme konusunda diğerlerine göre daha çok çaba göstermek zorundadır; entelektüel bağımsızlıkları ve serbest biçimli vizyonları, sorumluluk aldıklarında ya da en azından sorumlu olan bir kişiye talimat verirken olağanüstü düzeyde değerlidir, ancak bu noktaya gelmek bir düzeyde takip gerektirir ki Tartışmacı kişilik tipi bunda zorluk çeker.

Tartışmacılar söz konusu bir pozisyonu güvence altın aldıktan sonra, düşüncelerinin meyve verebilmesi için başka kişilerin parçaları bir araya getirmesine muhtaç olduklarını daima hatırlamak durumundadırlar; birçok Tartışmacı, fikir birliği sağlamaktan ziyade argümanları “kazanmaya” daha fazla zaman harcarsa, başarılı olmak için ihtiyaç duydukları desteğe sahip olmayacağını görecektir. Bu kişilik tipine sahip insanlar şeytanın avukatını çok iyi oynar, en karışık ve aynı zamanda ödüllendirici entelektüel zorluğun, daha duygusal bakış açılarını anlamak ve mantık ile ilerlemenin yanında, izan ve taviz vermeyi müzakere etmek olduğunu görebilirler.

Tanıyabileceğiniz Tartışmacılar