Buyurucu

ENTJ Kişiliği

Buyurucular cesur, yaratıcı ve iradeli olup, her zaman bir yol bulurlar veya bir yol yaratırlar.

A scene representing the ENTJ personality type (Commander). Three ENTJs stand confidently in a forest setting, holding a pitchfork, tree saplings, and a watering can, with a dog at their feet. A fourth person, a female ENTJ, points towards a map of trees on an easel. In the background, there are numerous pine trees of varying sizes. The overall impression is one of leadership, determination, and a readiness to take charge in any situation.
E Dışa Dönük N Sezgisel T Analitik J Planlayıcı

Buyurucu

Zamanınız sınırlı, bu yüzden başkasının hayatını yaşayarak boşa harcamayın.

STEVE JOBS

Buyurucular (ENTJ), doğuştan liderdirler. Bu kişilik tipine sahip olanlar, karizma ve güven taşırlar ve otoriteyi, ortak bir hedef etrafında kalabalıkları bir araya getiren bir şekilde yansıtırlar. Ancak, Buyurucular aynı zamanda genellikle acımasız bir rasyonellik seviyesi ile karakterize edilirler, hedeflerine ulaşmak için hırslarını, kararlılıklarını ve keskin zekalarını kullanırlar. Belki de nüfusun sadece yüzde üçünü oluşturmaları en iyisidir, yoksa dünyanın geri kalanının büyük bir kısmını oluşturan daha çekingen ve hassas kişilik tiplerini ezebilirlerdi. Fakat her gün çoğu işletme ve kurumu için Buyuruculara teşekkür etmeliyiz.

Mükemmellik İçin Mücadele

Eğer Buyurucuların sevdiği bir şey varsa, o da büyük ya da küçük, iyi bir meydan okumadır ve yeterli zaman ve kaynak verildiğinde, herhangi bir hedefe ulaşabileceklerine sıkı sıkıya inanırlar. Bu özellik, Buyurucu kişilik tipine sahip insanları parlak girişimciler yapar ve stratejik düşünme yetenekleri ve planlarının her adımını kararlılık ve hassasiyetle uygularken uzun vadeli bir odaklanma sağlamaları, onları güçlü iş liderleri yapar. Bu kararlılık genellikle kendi kendini gerçekleştiren bir kehanet olup, Buyurucular hedeflerini diğerlerinin vazgeçip devam edebileceği yerlerde saf irade gücüyle ittirir ve Dışa Dönük (E) doğaları, onların herkesi kendileriyle birlikte ileri götürme şansını artırır, süreçte muhteşem sonuçlar elde ederler.

Buyurucu (ENTJ) Kişiliği

Pazarlık masasında, ister kurumsal bir ortamda ister bir araba alırken, Buyurucular dominant, acımasız ve affetmezdir. Bu, onların kalpsiz veya kötü olduğu anlamına gelmez. Daha çok Buyurucu kişiliklerin gerçekten bu ortamdan gelen zekaların savaşı, karşılıklı atışmayı, meydan okumayı sevmesi ve diğer tarafın ayak uyduramaması, Buyurucuların kendi temel ilkesi olan nihai zafer üzerinde durmaları için bir neden değildir.

Buyurucu kişilerin aklından geçen temel düşünce, "Beni duyarsız olarak adlandırmanız umurumda değil, yeter ki verimli olmaya devam edeyim" olabilir.

Eğer Buyurucuların saygı duyduğu biri varsa o da onlara entelektüel olarak karşı koyabilen, kendi hassasiyet ve kalitelerine eşit bir şekilde hareket edebilen biridir. Buyurucu kişiliklerin başkalarının yeteneklerini tanıma konusunda özel bir yetenekleri vardır ve bu hem ekip oluşturma çabalarında (çünkü ne kadar parlak olursa olsun, hiç kimse her şeyi tek başına yapamaz) hem de Buyurucuların fazla kibir ve küçümseme sergilemesini engeller. Ancak, başkalarının hatalarını acımasız bir duyarsızlıkla dile getirme konusunda özel bir yetenekleri de vardır ve işte burası Buyurucuların gerçekten sorun yaşamaya başladığı yerdir.

Değerli Bir Mücadele

Duygusal ifade hiçbir Analizci türünün güçlü yanı değildir fakat Buyurucuların duygularından uzaklığı özellikle kamusal ve çok daha geniş bir insan topluluğu tarafından doğrudan hissedilir. Özellikle profesyonel bir ortamda Buyurucular, verimsiz, yeteneksiz veya tembel olarak gördükleri kişilerin hassasiyetlerini basitçe ezerler. Buyurucu kişilik tipine sahip kişiler için duygusal gösteriler zayıflığın göstergesidir ve bu yaklaşımla düşman yapmak kolaydır. Buyurucuların, hedeflerine ulaşmak için değil, aynı zamanda onay ve geri bildirimler için de, merakla, çok hassas oldukları bir şey için, işlevsel bir ekibe kesinlikle bağımlı olduklarını hatırlamaları iyi olacaktır.

Buyurucular gerçek güç merkezleridir ve hayattan daha büyük bir imaj oluştururlar ve genellikle de öyledirler. Ancak, statülerinin sadece kendi eylemlerinden değil, onları destekleyen ekibin eylemlerinden geldiğini hatırlamaları gerekiyor ve destek ağlarının katkılarını, yeteneklerini ve ihtiyaçlarını, özellikle duygusal bir perspektiften tanımak önemlidir. "Yapana kadar yapıyormuş gibi yap" zihniyetini benimsemek zorunda kalsalar bile, Buyurucular duygusal olarak sağlıklı bir odaklanmayı birçok güçleriyle birleştirebilirlerse, derin, tatmin edici ilişkiler ve başa çıkabilecekleri tüm zorlu zaferlerle ödüllendirileceklerdir.