Önder kişiliği

ENFJ-A / ENFJ-T

“Önder” kişiliği

Doğru yaptığınız her şey dışarıya doğru dalgalanır ve herkesi etkiler. Duruşunuz, kalbinizi parlaklaştırır veya endişelerinizi iletir. Nefesiniz, aşkı etrafa ışıklar halinde saçar veya odayı depresyona sokacak şekilde bulandırır. Kısa bir göz atışınız keyfi uyandırabilir. Sözleriniz özgürlüğe ilham verebilir. Her hareketiniz kalpleri ve zihinleri açabilir.

David Deida

Önderler tutku ve karizma ile dolu doğuştan liderlerdir. Nüfusun yaklaşık yüzde ikisini oluşturan bu kişilikler, çoğu zaman başkalarına ulaşan ve onlara başarmak ve dünyada iyi şeyler yapmak için ilham veren politikacılarımız, koçlarımız ve öğretmenlerimizdir. Etkilemeye yol açan doğal bir güvene sahip Önderler, başkalarının kendilerini ve topluluklarını geliştirmesi amacıyla birlikte çalışması için kılavuzluk etmekten büyük gurur ve zevk duyarlar.

“Önder” kişiliği (ENFJ-A / ENFJ-T)

İnsanlara Sıkı Bir Şekilde İnananlar

İnsanlar güçlü kişiliklere çekilirler ve Önderler güvenilirlik, ilgi ve fedakarlık saçarak bir şeyin söylenmesi gerektiğini düşündüklerinde, ayağa kalkıp konuşmaktan korkmazlar. Başkalarıyla, özellikle yüz yüze iletişim kurmayı doğal ve kolay bulurlar ve Önder kişilik tipine sahip insanların anlayışlı doğası, gerçekler ve mantık veya saf duygular aracılığıyla olsun, onların her akla ulaşmasına yardımcı olur. Önderler insanların motivasyonlarını ve görünüşte kopuk olan olayları rahatlıkla görürler, bu fikirleri bir araya getirebilirler ve büyüleyicilikten aşağı kalmayan bir belagat ile bunları ortak bir hedef olarak karşı tarafa iletebilirler.

Önderlerin başkalarına olan ilgileri, neredeyse bir hata derecesinde samimidir; bu kişiliğe sahip insanlar birisine inanırlarsa, diğer kişinin problemleri ile çok iç içe olabilir ve onlara çok fazla güvenebilirler. Neyse ki, bu güven kendi kendini yerine getiren bir kehanet olmaya meyillidir, çünkü Önderlerin fedakarlığı ve otantikliği önem verdikleri insanların daha iyi birilerine dönüşebilmeleri için ilham vericidir. Ancak bu kişilikler dikkatli olmazlarsa, iyimserliklerini gereğinden fazla uzatabilirler ve bazen diğerlerini hazır olduklarından ya da istediklerinden daha fazla zorlayabilirler.

Önderler başka bir tuzağa karşı da zayıftır: kendi hislerini yansıtmak ve analiz etmek için devasa bir kapasiteye sahiptirler, ancak başka birinin vaatlerine çok fazla kapılırlarsa bir çeşit duygusal kuruntuya kapılabilir, diğer insanların sorunlarını kendi içlerinde görmeye başlayabilir ve kendilerinde yanlış olmayan bir şeyi düzeltmeye çalışabilirler. Eğer bu kişilikler bir başkasının tecrübe ettiği kısıtlamalar nedeniyle geri duracakları bir noktaya gelirlerse, bu Önderlerin ikilemin ötesini görme yeteneğini ve faydalı olmasını engelleyebilir. Bu durum meydana gelirse, Önderler için geri çekilmek ve gerçekten de ne hissettikleri ile bir başka perspektiften bakılması gereken farklı bir meselenin ayrımını yapabilmek için söz konusu özyansımalarını kullanmaları önemlidir.

...Mücadele, Bizi Adil Olduğuna İnandığımız Bir Davayı Desteklemekten Uzaklaştırmamalıdır

Önderler konuşma zamanı konuşma, iş zamanı iş yapan, samimi ve insanları önemseyen kişilerdir ve hiçbir şey onları liderliği ele almak, birliktelik sağlamak ve ekiplerini bulaşıcı bir hevesle motive etmek kadar mutlu edemez.

Önder kişilik tipine sahip insanlar, bazen kendilerini hataya bile sürükleyebilecek şekilde tutku dolu, fedakar kişilerdir, inandıkları kişiler ve idealleri savunurken, başlarına gelebilecek talihsizliklerden korkmaları muhtemel değildir. Birçok ünlü Önderin etkileyici politik ve kültürel liderler olması şaşırtıcı değildir; bu kişilik tipi, ister bir ulusu refaha ulaştırmak olsun, ister küçük halı saha takımlarını zor kazanılmış bir zafere taşımak olsun, daha parlak bir geleceğe doğru yol göstermeyi ister.

Tanıyabileceğiniz Önderler