Virtuoso Personlighet

ISTP-A / ISTP-T

“Virtuoso” Personlighet

Jag ville leva livet, ett annat liv. Jag ville inte gå till samma ställe varje dag och träffa samma människor och utföra samma arbetsuppgifter. Jag sökte intressanta utmaningar.

Harrison Ford

Virtuoser älskar att utforska världen med sina händer och ögon, att vidröra och undersöka sin omgivning i en anda av kylig rationalitet och inspirerad nyfikenhet. Människor med den här personlighetstypen är handlingskraftiga av naturen. De går från projekt till projekt och skapar såväl praktiska som som överflödiga saker för att de tycker det är kul och lär sig från de miljöer de vistas i under tiden. Virtuosa personligheter är ofta mekaniker och ingenjörer som inte vet något roligare än att få skit under naglarna genom att plocka i sär och montera ihop saker, och gärna lite bättre än de var från början.

“Virtuoso” Personlighet (ISTP-A / ISTP-T)

Virtuoser undersöker idéer genom att skapa och felsöka – trial and error – och skaffar sig på så sätt rik praktisk erfarenhet. Sådana personligheter njuter av att andra människor intresserar sig för deras projekt och är inte nödvändigtvis särskilt bekymrade över att andra invaderar deras personliga utrymme. Det förutsätter förstås att dessa invasioner inte stör Virtuosens principer och frighet och de behöver dessutom vara beredda på att Virtuoserna ger tillbaka med samma mynt.

Människor av denna personlighetstyp tycker om att hjälpa andra och dela med sig av sina erfarenheter, i synnerhet med personer de bryr sig om. Det är synd att de är så få, de utgör endast fem procent av befolkningen. Kvinnor med Virtuos personlighetstyp är extra sällsynta och de könsstereotyper som i allmänhet råder i samhället innebär att de kan ha lite svårt att passa. Ofta betraktas de som pojkflickor redan från tidig ålder.

Var inte rädd för att vara annorlunda

Det faktum att de är reserverade till sin natur och tenderar att fokusera på praktiska ting kan göra att dessa människor framstår som enkla vid första ögonkastet, men Vvirtuoser är i själva verket ganska gåtfulla. Virtuosa personligheter är vänliga men samtidigt förtegna om sig själva, lugna med plötsliga utbrott av spontanitet, extremt nyfikna men oförmögna att koncentrera sig på formella studier, vilket gör dem svårberäkneliga även för deras nära vänner och anhöriga. Virtuoser kan framstå som mycket lojala och stabila ett tag, men de tenderar att lagra impulsiv energi som leder till urladdningar utan förvarning och gör att deras intressen vänds i helt nya riktningar.

Det är dock inte frågan om någon visionärt sökande, utan Virtuoser utforskar bara hållbarheten i ett nytt intresse när de kastar sig in i dessa omvälvningar.

Virtuosers beslut springer ur en känsla av praktisk realism och i grunden när de ett starkt sinne för direkt rättvisa – en attityd att behandla andra som de själva vill bli behandlade som verkligen hjälper till att förklara många av Virtuosens förbryllande karaktärsdrag. Istället för att vara överdrivet försiktiga och undvika att trampa på ömma tår för att undvika att själva råka ut för samma sak går Virtuoser ofta för långt och ser vedergällning (oavsett om den är bra eller dålig) som rent spel.

Det största problemet för Virtuoser i allmänhet är att de ofta agerar för tidigt och tar för givet att andra är lika tillåtande till sin natur som de själva. De är ofta snara att dra ett okänsligt skämt, blanda sig i någon annans projekt alldeles för mycket, tramsa och flamsa eller ställa till bråk eller plötsligt ändra sina planer på grund av att de hittar något nytt som verkar mer intressant.

Finns det något tråkigare än att alla är eniga med en?

Virtuoser lär sig med tiden att många andra personlighetstyper gör mycket tydligare gränsdragningar vad gäller regler och vad som räknas som acceptabelt uppförande. Mer känsliga personer vill helst slippa höra okänsliga skämt och skulle definitivt inte kvittera “artigheten”. De skulle inte heller ge sig in på spexigheter ens med en välvilligt inställd motpart. Om situationen redan är emotionellt laddad kan sådana gränsöverträdelser slå riktigt slint.

Virtuoser har stora besvär med att förutsäga känslor, men det är bara en naturlig förlängning av deras rättvisepatos och speglar också hur svårt det är pejla Vvirtuosernas egna känslor och drivkrafter. Deras tendens att utforska sina relationer genom sina handlingar än genom empati kan dock leda till ganska stor frustration. Människor med Vvirtuos personlighetstyp har svårt med gränser och riktlinjer. De föredrar rörelsefrihet och målar gärna utanför linjerna om de känner att det behövs.

Om Virtuoser kan hitta en miljö där de kan arbeta tillsammans med goda vänner som förstår deras stil och oförutsägbarhet och kombinera sin kreativitet, humor och konkreta approach för att skapa praktiska lösningar har denna Virtuosa personlighet många lyckliga år av “lådbyggande” och beundrande av resultatet.

Kända Virtuoser