Logistiker Personlighet

ISTJ-A / ISTJ-T

“Logistiker” Personlighet

Min erfarenhet är att när en person har befunnits vara lämplig att utföra ett uppdrag ... utförs detta sämre av två personer och knappt alls om tre eller fler personer ges i uppgift att göra det.

George Washington

Logistikerns personlighetstyp anses vara den vanligaste med totalt ca 13 procent av befolkningen. Kännetecknande egenskaper för Logistiker är integritet, praktisk logik och outröttlig pliktkänsla, vilket gör dem till helt centrala personer i många familjer, liksom organisationer som upprätthåller traditioner, standarder och regler som advokatbyråer, tillsynsmyndigheter och försvaret. Människor med Logistikerns personlighetstyp tycker om att ta ansvar för sina handlingar och är stolta över sitt arbete. När de arbetar mot ett mål sparar Logistiker inte på varken tid eller energi, utan utför alla relevanta uppgifter noggrant och tålmodigt.

“Logistiker” Personlighet (ISTJ-A / ISTJ-T)

Logistiker gör inga antaganden, utan föredrar att analysera sin omgivning och kontrollera fakta för att komma fram till vilka praktiska åtgärder som behöver vidtas. Logistikers personligheter krånglar inte till saker och ting i onödan. När de har fattat ett beslut lägger de fram de fakta som behövs för att uppnå målet och förväntar sig att andra ska begripa situationen omedelbart och vidta lämpliga åtgärder. Logistiker har svårt för obeslutsamhet, men förlorar tålamodet ännu snabbare om den väg som de stakat ut ifrågasätts av personer som för fram opraktiska teorier, i synnerhet om de inte tar hänsyn till viktiga detaljer. Om ifrågasättandet förvandlas till tidsödande diskussioner kan Logistiker lätt tappa humöret i takt med att deadlinen närmar sig.

Se till att du umgås med bra människor om du sätter pris på ditt rykte...

När Logistiker säger att de kommer att få något gjort, gör de det. Utan en tanke på den personliga kostnaden fullgör de sina plikter och förbluffas av personer som inte håller ord på samma sätt. En kombination av lättja och oärlighet är det snabbaste sättet att göra en Logistiker förbannad. Därför föredrar många med den här personlighetstypen att arbeta ensamma, eller åtminstone se till att deras auktoritet är tydligt etablerad av en hierarki, så att de kan ställa upp och nå sina egna målsättningar, utan att behöva slösa tid på diskussioner eller oroa sig över andras pålitlighet.

Logistikers personligheter har skarpa, faktabaserade sinnen. De föredrar självständighet och självtillräcklighet, utan att behöva förlita sig på någon annan eller något annat. Att vara beroende av andra ses av Logistiker som en svaghet. Deras egen pliktkänsla, pålitlighet och oklanderliga personliga integrer förhindrar dem från att falla i en sådan fälla.

Denna personliga integritet utgör själva kärnan hos en Logistiker och begränsar sig inte till intellektet. Logistikers personlighetstyp följer etablerade regler och riktlinjer, kosta vad det kosta vill. De rapporterar sina egna misstag och säger sanningen även om det kan få katastrofala följder. För en Logistiker är ärlighet betydligt viktigare än känslomässiga överväganden och deras buffliga framtoning kan förleda andra att tro att de är känslokalla, rentav robotliknande. Människor med den här personlighetstypen har ofta svårt att visa känslor och tillgivenhet öppet. Att hävda att de inte skulle ha några känslor, eller värre ändå, ingen empati alls, är dock att såra dem djupt.

...för det är bättre att vara ensam än i dåligt sällskap

Logistikerns hängivenhet är en utmärkt egenskap som hjälper dessa människor att åstadkomma mycket, men det är också grundläggande svaghet som mindre nogräknade individer kan utnyttja. Logistiker söker stabilitet och trygghet, och de ser det som sin plikt att se till att verksamheten löper smidigt. Det händer att deras kollegor och livspartners lämpar över arbetsuppgifter och ansvar på dem, väl medvetna om att Logistikern alltid klarar av det. Människor med den logistiska personlighetstypen tenderar att hålla sina åsikter för sig själva och låta fakta tala istället, men det kan ta lång tid innan de påtagliga bevisen berättar hela sanningen.

Logistiker får inte glömma att de behöver ta hand om sig själva för deras envisa fokus på stabilitet och effektivitet kan äventyra dessa mål i det långa loppet i takt med med att andra lägger en allt större börda på dem. Detta skapar känslomässiga påfrestningar som inte får något utlopp, en process som kan pågå i åratal och inte kommer upp till ytan förrän det är för sent att göra något åt saken. Om Logistiker lyckas hitta kollegor och livspartner som verkligen uppskattar och kompletterar dessa egenskaper – som njuter av skärpan, klarheten och pålitligheten som de har att erbjuda – kommer de att uppleva denna deras stabiliserande roll som enormt tillfredsställande, för då vet de att de ingår i ett system som fungerar.

Kända Logistiker