Äventyrare Personlighet

ISFP-A / ISFP-T

“Äventyrare” Personlighet

Jag förändras under dagens lopp. Jag vaknar som en person och när jag går och lägger är jag helt säker på att jag är någon annan.

Bob Dylan

Äventyrares personlighetstyper är sanna artister, men inte nödvändigtvis i konventionell mening, inte en målarkludd som fyller sina dukar med träd, gräs och stenar. Därmed inte sagt att de inte skulle vara fullt kapabla till det också. Det handlar mer om att de använder estetik och formgivning, för att inte tala om sina egna val och åtgärder för att tänja på den sociala konventionens gränser. Äventyrares personligheter njuter av att ställa traditionella förväntningar på ända genom att experimentera med skönhet och beteenden. De har antagligen mer än en gång sagt att de inte vill bli inrutade.

“Äventyrare” Personlighet (ISFP-A / ISFP-T)

Nöjda med sig själva

Äventyrare lever i en färgsprakande, sensuell värld inspirerad av kopplingar mellan människor och idéer. Äventyrares personligheter tycker om att omtolka dessa kopplingar, att återuppfinna och experimentera med både sig själva och nya perspektiv. Inga andra personlighetstyper utforskar och experimenterar lika mycket på det här sättet. På så sätt skapas en känsla av spontanitet som får Äventyrarna att framstå som oförutsägbara, även för deras närmaste vänner och släktingar.

Trots allt detta är Äventyrar definitivt introverta. Vänner blir än mer överraskade när de tar steget ut ur rampljuset för att få vara för sig själva och ladda om batterierna. Men bara för att de är för sig själva innebär det inte att Äventyrarna är en personlighetstyp som sitter och rullar tummarna. De använder denna egentid för introspektion och ut- och omvärdering av sina principer. De bryr sig emellertid inte så mycket om vare sig det förflutna eller framtiden, utan funderar över vilka de är. Äventyraren kommer tillbaka från sin tid i avskildhet som en ny människa.

Äventyrare lever för att hitta olika vägar att tänja på gränserna för sina passioner. Mer riskfyllda beteenden som spelande och extremsporter är vanligare bland människor med den här personlighetstypen än andra. Deras närvaro i ögonblicket och den miljön som de lever innebär att de lyckas bättre än de flesta, som tur är. Äventyrare har ett slags oemotståndlig charm och knyter gärna knyta nya kontakter.

De vet precis vilken komplimang de ska ge för att få någon som står i begrepp att kalla deras risktagande oansvarigt eller vårdlöst att mjukna.

Om kritik når fram till dem kan det dock sluta illa. Vissa Äventyrare kan hantera vänligt formulerade kommentarer, för de ser dem som ett annat perspektiv som hjälper dem att utforska sina intressen och passioner i nya riktningar. Om kommentarerna är mer bitska och mindre mogna kan Äventyrares personligheter tappa humöret på uppseendeväckande sätt.

Äventyrare är lyhörda för andras känslor och värdesätter harmoni. När de utsätts för kritik kan det vara svårt för denna personlighetstyp att lämna stridens hetta tillräckligt länge för att de ska kunna se nyktert på saken. Närvaron i nuet går dock på båda hållen. När upphetsningen har lagts sig kan Äventyraren normalt lämna det förflutna bakom sig och gå vidare som om inget har hänt.

Varje uttryck för livet har en mening

Det svåraste för Äventyrare är att planera för framtiden. Att hitta konstruktiva ideal som ska ligga till grund för deras mål och att ställa upp mål som skapar positiva principer är ingen liten uppgift. Till skillnad från vissa andra personlighetstyper planerar Äventyrare inte sin framtid i fråga om resurser eller pension. Deras planering går istället ut på åtgärder och beteenden som bidrar till en identitetskänsla. De bygger en portfölj av erfarenheter, inte aktier.

Om dessa mål och principler är ädla kan Äventyrare handla med häpnadsväckande välvilja och osjälviskhet, men det kan också hända att människor med Äventyrares personlighetstyp etablerar en mer självcentrerad identitet där deras manipulativa handlande styrs av egennytta och egoism. Det är viktigt för Äventyrare att aktivt sträva efter den person de vill vara. Att utveckla och underhålla nya vanor kommer måhända inte av sig självt, men om de tar sig tid varje dag att försöka förstå sina drivkrafter kan Äventyrares personligheter använda sina starka sidor för att förverkliga sina passioner.

Kända Äventyrare