Logiker Personlighet

INTP-A / INTP-T

“Logiker” Personlighet

Lär dig av gårdagen, lev för dagen, hoppas för morgondagen. Det viktiga är att inte sluta ifrågasätta.

Albert Einstein

Logikern är en relativt sällsynt personlighetstyp, endast 3 procent av befolkningen, vilket de själva säkert välkomnar eftersom det inte finns något de skulle vara olyckliga över än att klassas som “vanliga”. Logiker är stolta över sin uppfinningsrikedom och kreativitet, sina unika perspektiv och kraftfulla intellekt. Logikerpersonligheter är trots sitt ringa antal välkända figurer som filosofer, tänkare eller tankspridda professorer och har stått för många vetenskapliga upptäckter under historikens lopp.

Det liv som inte är undersökt är inte värt att leva

Logiker är kända för sina lysande teorier och orubbliga logik. Faktum är att de betraktas som den logiskt mest exakta personlighetstypen av alla.

Människor av denna personlighetstyp är förtjusta i mönster och att hitta diskrepanser mellan utsagor kan närmast beskrivas som en hobby för dem – man bör alltså inte ljuga för en Logiker. Därför är det ironiskt att Logikerns ord alltid bör tas med en nypa salt. Inte för att de skulle vara oärliga, utan för att Logiker tenderar att dela med sig av tankar innan de är fullt utvecklade. Andra människor fungerar helt enkelt som bollplank för idéer och teorier i en inre mental debatt (snarare än en faktisk diskussion med någon annan).

Denna omständighet kan få denna personlighetstyp att framstå som opålitlig. I själva verket finns det ingen mer villig och kapabel än en Logiker att undersöka ett otaligt antal faktorer och detaljer i en fråga för att identifiera och lokalisera problem, för att sedan utarbeta en unik och hållbar lösning. Det enda man inte kan förvänta sig är punktliga rapporter om hur arbetet fortskrider. Logikerpersonligheter är inte intresserade av praktiska, dagliga göromål och rutiner. Men om de hittar en miljö där de kan uttrycka sin kreativitet, genialitet och potential finns det inga gränser för den tid och energi som Logiker kan lägga ner på att utveckla insiktsfulla och objektiva lösningar.

“Logiker” Personlighet (INTP-A / INTP-T)

Visdom börjar med förundran

Det kan verka som om de driver omkring i en dagdröm utan slut, men Logikers tankeprocesser upphör aldrig och deras hjärnor surrar med idéer från det ögonblick då de vaknar. Denna oupphörliga tankeverksamhet kan få dem att se tankfulla och frånvarande ut (det pågår ofta fullfjädrade debatter i huvudet på dem), men i själva verket är Logiker relativt avslappnade och vänliga när de är tillsammans med personer som de känner eller som delar deras intressen. Detta kan dock övergå i överväldigande blygsel när Logikerpersonligheter befinner sig bland obekanta personer. Vänliga skämtsamheter kan plötsligt flamma upp i stridslystna diskussioner om de anser att deras logiska slutsatser eller teorier utsätts för kritik.

När Logiker är riktigt uppe i varv kan samtalet nära nog bli osammanhängande när de försöker förklara kedjan av logiska slutledningar som gav upphov till deras senaste idé. Ofta väljer Logiker att helt enkelt lämna ämnet innan någon ens har begripit vad han eller hon försökte säga, hellre än att försöka förklara saken i lekmannatermer.

Det omvända kan också vara fallet när folk försöker förklara sina tankeprocesser i termer av subjektivitet och känslor för en Logiker. Tänk dig ett enormt komplicerat urverk som tar in alla möjliga fakta och idéer och bearbetar dem med hjälp av en rejäl dos kreativt resonerande. Ut kommer sundast möjliga logiska resultat. Det är så Logikerns hjärna fungerar och det är en personlighetstyp som har föga tålamod med något som helst emotionellt grus i maskineriet.

Låt de som vill rubba världen först rubba sig själva

Vidare är det inte troligt att en Logiker skulle förstå känslomässiga klagomål överhuvudtaget. Logikerns vänner kan i honom eller henne inte räkna med en klippa att stödja sig på emotionellt. Det är betydligt troligare att Logikerpersonligheter ger en serie logiska förslag på hur det underliggande problemet skulle kunna lösas. Ett perspektiv som inte alltid uppskattas av deras mer känslostyrda vänner. Det här omfattar ofta också flertalet sociala konventioner och mål, som att planera middagar och giftermål, eftersom Logiker är betydligt mer upptagen av originalitet och effektiva resultat.

Det enda som verkligen håller Logikern tillbaka är deras rastlöshet och genomgripande rädsla att misslyckas. Logiker är en personlighetstyp som är så benägna att hela tiden omvärdera sina egna tankar och teorier – och oroa sig för att de ska ha missat en kritisk pusselbit – att de kan stagnera och gå vilse i en abstrakt värld där deras tankar egentligen aldrig var tillämpliga. Att komma över dessa tvivel på sin egen förmåga är sannolikt den största utmaningen som Logiker kan ställas inför. Om de lyckas med det är deras intellektuella bidrag – i stort och smått – till världen väl värda denna långdragna inre kamp.

Kända Logiker