Arkitekt Personlighet

INTJ-A / INTJ-T

“Arkitekt” Personlighet

Det blåser snålt på toppen, och som en av de mest sällsynta och strategiskt mest kapabla personlighetsyperna, är Arkitekterna smärtsamt väl medvetna om detta. Arkitekter utgör endast 2 procent av befolkningen och kvinnorna i denna kategori är än mer sällsynta, bara 0,8 procent. Det innebär att det ofta är svårt för dem att hitta likasinnade individer som klarar av att hålla jämna steg med deras obevekliga intellektualism och schackspelsliknande manövrer. Människor med Arkitektens personlighetstyp är uppfinningsrika men samtidigt beslutsamma, ambitiösa men ändå privata, makalöst nyfikna men hushåller ändå med sin energi.

Med rätt attityd kan inget hindra mig från att uppnå mina mål

Arkitekter har en naturlig kunskapstörst som ger sig till känna redan tidigt i livet. De får ofta höra att de är bokmalar som barn. Även om andra barn säger det för att retas eller såra kommer Arkitekten sannolikt att identifiera sig med detta epitet och rentav vara stolt över det. Helt enkelt för att han eller hon njuter av sina breda och djupa kunskaper. Arkitekter tycker om att dela med sig av sitt kunnande till andra också. De behärskar sina valda specialområden mycket grundligt, men de föredrar att utarbeta och genomföra en lysande plan inom det egna gebitet, hellre än att ge sig in på “ointressanta” och ovidkommande saker som skvaller.

Du har inte rätt till din egen åsikt. Du har däremot rätt till din egen välgrundande åsikt. Ingen har rätt att vara okunnig.

Harlan Ellison

För de flesta framstår det som en paradox att Arkitekter lever efter skriande motsättningar som ändå är fullständigt begripliga, åtminstone ur ett rent rationellt perspektiv. Arkitekter är till exempel samtidigt både blåögda idealister och bittra cyniker, något som framstår som en omöjlig motsättning. Men det beror på att människor med Arkitektens personlighetstyp tenderar att anse att med ansträngning, intelligens och eftertanke är ingenting omöjligt, samtidigt som de tycker att andra är för lata, ser saker och ting för kortsiktigt eller bara tänker på sig själva för att någonsin kunna uppnå sådana fantastiska resultat. Denna cynism lär dock inte hindra intresserade Arkitekter från att uppnå de result som de anser vara relevanta.

“Arkitekt” Personlighet (INTJ-A / INTJ-T)

När det gäller principer gäller det att vara bergfast

Arkitekter utstrålar självförtroende och en aura av mystik. Deras insiktsfulla iakttagelser, originella idéer och formidabla logik gör att de kan driva igenom förändringar på ren viljestyrka och personlig karisma. Ibland förefaller det som om Arkitekter har föresatt sig att dekonstruera och bygga om varje idé och system som de stöter på. En uppgift som de griper sig med perfektionism, för att inte säga en känsla av moralism. För den som inte klarar av att hänga med i Arkitektens tankeprocesser, eller ännu värre inte ser vitsen med dem, kommer sannolikt att omedelbart och för gott förlora hans eller hennes respekt.

Traditioner, regler och andra begränsningar är som ett rött skynke för människor av den här personlighetstypen. Allt måste kunna ifrågasättas och omvärderas och om Arkitekter ser en lösning handlar de ofta helt på eget bevåg för att driva igenom sina tekniskt överlägsna – ibland okänsliga och nästan alltid oortodoxa – metoder och idéer.

Det här ska inte missförstås som impulsivitet. Arkitekter strävar efter att förhålla sig rationella, oavsett hur lockande slutmålet än må vara. Varje idé, oavsett om den kommer inifrån eller har sugits upp utifrån, underkastas en sträng och ständig prövning: “Kommer det här att fungera?” Denna mekanism tillämpas hela tiden, på allt och alla, och är ofta orsaken när Arkitekten ställer till det för sig.

Man funderar mer när man färdas ensam

Arkitekter är briljanta och hämtar en trygghet i sina specialområden som de har lagt ner mycket på att bemästra och förstå. Tyvärr utgör de sociala koderna sällan något av dessa specialområden. Vita lögner och kallprat är besvärligt nog för någon med den här personlighetstypen som kräver sanning och djup, men Arkitekter kan faktiskt gå så långt som att betrakta många sociala konventioner som rätt och slätt korkade. Ironiskt nog är det ofta bäst för dem att stanna där de känner sig mest bekväma (utanför rampljuset) där deras naturliga trygghet och självtillit, som manifesterar sig när de arbetar med något välbekant, lockar till sig andra med liknande temperament och intressen med romans eller vänskap som följd.

Arkitekter kännetecknas av en tendens att gå genom livet som om det vore ett gigantiskt schackbräde där pjäserna helt flyttas med eftertanke och moget övervägande. De analyserar hela tiden nya taktiker och strategier, de planerar för olika eventualiteter och utmanövrerar hela tiden sin omgivning för att hålla kontroll över situationen samtidigt som de maximerar sin rörelsefrihet. Det innebär inte att de handlar samvetslöst, men för många andra personlighetstyper framstår Arkitektens aversion mot att låta känslorna styra som just samvetslöst. Det förklarar också varför denna personlighetstyp fått stå modell för så många skurkar (och missförstådda hjältar) i litteratur och på film och tv.

Kända Arkitekter