Medlare Personlighet

INFP-A / INFP-T

“Medlare” Personlighet

Medlarens personlighetstyp är äkta ideliaster som alltid försöker se något positivt, även hos riktigt usla människor eller olycksaliga händelser. De letar alltid efter sätt att förbättra sakernas tillstånd. De kan framstå som lugn och reserverade, rentav blyga, men Medlare har en inre låga och passion som verkligen kan flamma upp. Eftersom denna grupp endast utgör 4 procent av befolkningen är risken hög att Medlare känner sig missförstådda. Men när de hittar liksinnade att tillbringa tid tillsammans kan den harmoni de då känner förvandlas till en veritabel fontän av glädje och inspiration.

“Medlare” Personlighet (INFP-A / INFP-T)

Medlare vägleds av principer, snarare än logik, sinnesrörelse eller praktiska hänsyn. När de har bestämt sig för hur de ska gå vidare söker de sig till ära, skönhet, moral och dygd. Medlare styrs av ädelheten i deras avsiktier, inte belöningar och bestraffningar. Människor som delar Medlarens personlighetstyp är stolta över denna egenska, med rätta. Det är dock inte alla som förstår drivkraften bakom dessa känslor, vilket kan leda till isolering.

Allt är inte guld som glimmar; inte alla som vandrar har gått vilse; det gamla som är starkt förtvinar inte; djupa rötter nås inte av frost.

J. R. R. Tolkien

Vi vet vad vi är, men inte vad vi kan bli

När de fungerar som bäst underlättar dessa egenskaper för människor med Medlares personlighetstyp att kommunicera på djupet med, att lättare tala i metaforer och parabler och att förstå och skapa symboler för att dela med sig av sina idéer. Styrkan i detta intuitiva kommunikationssätt lämpar sig väl för kreativa yrken och det kommer inte som någon överraskning att många berömda Medlare är poeter, författare och skådespelare. För Medlares personligheter är det viktigt att förstå sig själva och sin plats i världen. De utforskar dessa ställningar genom att projicera sig själva i arbetet.

Medlare är bra på att uttrycka sina känslor och tankar. De uppenbarar sin skönhet och sina hemligheter genom metaforer och fiktiva karaktärer.

Medlarens språkförmåga slutar inte vid modersmålet heller, utan är duktiga på att lära sig både ett andra och ett tredje språk. Deras goda kommunikationsförmåga underlättar deras strävan efter harmoni och hjälper dem att utvecklas när de hittar sitt kall.

Lyssna på många, men tala med få

Till skillnad från mer sociala personlighetstyper tenderar Medlare att koncentrera sin uppmärksamhet på endast ett fåtal personer eller ett gott ändamål. Om Medlare splittrar sig allt för mycket tappar de kraft och energi – de kan bli nedslagna och känna sig överväldigade av allt hemskt som händer i världen som de känner inte kan lösa. För Medlares vänner, som ofta har kommit att förlita sig på deras ljusa verklighetssyn, är detta en bedrövlig syn.

Om de inte är försiktiga kan Medlare gå vilse i sin jakt på det goda och försumma livets dagliga göromål och att sköta om sig själva. Medlare försjunkar ofta i djupa tankar och tycker om att fundera över hypotetiska och filosofiska frågor mer än någon annan personlighetstyp. Om dessa tendenser inte hålls i schack finns det risk för att människor av denna personlighetstyp förlorar fotfästet, att de förvandlas till eremiter. Det kan krävas stora ansträngningar från Medlarens vänner eller partner för att få honom eller henne att komma tillbaka till verkligheten.

Som tur är kommer Medlarens värme, kreativitet, altruism och idealism – precis som blommor och blad på våren – alltid tillbaka. Belöningen för dem och deras nära och kära är måhända inte alltid logik och nytta, utan en syn på världen och livet som inspirerar medkänsla, godhet och skönhet vart de än vänder sig.

Kända Medlare