Advokat Personlighet

INFJ-A / INFJ-T

“Advokat” Personlighet

Advokatens personlighetstyp är mycket sällsynt, mindre än 1 procent av befolkningen. Det hindrar dock inte att de gör avtryck på världen. De har en medfödd känsla för idealism och moral, men det som skiljer dem från andra idealistiska personlighetstyper är deras beslutsamhet och handlingskraft. Advokater är inga drömmare, utan fullt kapabla att vidta konkreta åtgärder för att förverkliga sina mål och utöva ett varaktigt positivt inflytande.

Advokater tenderar att se det som sitt kall i livet att hjälpa andra, men även om man hittar dem bland hjälparbetare och i välgörenhetsorganisationer är deras verkliga passion i livet att gå till roten med problem så att människor inte ska behöva räddas överhuvudtaget.
“Advokat” Personlighet (INFJ-A / INFJ-T)

Hjälp mig så hjälper jag dig!

Advokater delar en mycket unik kombination av karaktärsdrag: även om de inte är högljudda av sig har de mycket starka åsikter och kämpar outtröttligt för de idéer tror på. Människor med den här personlighetstypen är beslutsamma och viljestarka, men de kanaliserar sällan denna energi för personlig vinning. Advokater använder sig av sin kreativitet, fantasi, övertygelse och finkänslighet för att inte vinna fördelar, utan skapa balans. Jämlikhet och karma är två idéer som tilltalar Advokater mycket och de anser ofta att ingenting skulle vara världen mer till gagn än kärlek och medkänsla för att få tyranners hjärtan att mjukna.

Varje människa måste bestämma sig för om han vill vandra i den kreativa altruismens ljus eller i den destruktiva egennyttans mörker.

Martin Luther King

Advokater har lätt för att knyta kontakter med andra och har en fallenhet för värme och känsla i språket, att tala i mänskliga termer snarare än ren logik och fakta. Det faller sig därför naturligt att deras vänner och kollegor ser dem som relativt sociala personer. De får dock inte glömma att Advokater behöver tid för sig själva för att stressa av och ladda om batterierna, och inte heller bli alltför förskräckta när de plötsligt sluter sig inom sitt skal. Advokater är noga med att inte såra andras känslor och de förväntar sig att andra ska vara likadana, något som innebär att man emellanåt behöver ge dem några dagar att vara för sig själva.

Ibland är det bättre att fly än illa fäkta

Det viktigaste för Advokatens personlighet är att komma ihåg att de behöver ta hand om sig själva. Passionen i deras övertygelser kan mycket väl föra dem förbi sammanbrottets gräns och om deras glöd löper amok kan det hända att de blir utmattade, stressade och börjar må dåligt i största allmänhet. Detta är särskilt tydligt när Advokater drabbas av konflikter och kritik. Deras känslighet tvingar dem att göra allt de kan för att undvika vad som för dem framstår som personangrepp. När omständigheterna gör att detta är oundvikligt kan de slå tillbaka på synnerligen irrationella sätt som inte hjälper deras egen sak.

För Advokater är världen en plats full av orättvisor, men det behöver den inte vara. Inga andra personlighetstyper är bättre lämpade att skapa en rörelse för att komma till rätta med en orättvisa, oavsett hur stor eller liten den är. Advokater behöver bara komma ihåg att medan de är upptagna med att lösa världsproblemen behöver de faktiskt måna om sig själva också.

Kända Advokater