Chef Personlighet

ESTJ-A / ESTJ-T

“Chef” Personlighet

Ordning och reda är en grunden till allt.

Edmund Burke

Chefer står för tradition och ordning. De använder sin förståelse om vad som rätt, fel och socialt acceptabelt för att föra samman familjer, grupper och samhällen. Människor med denna personlighetstyp står för värden som ärlighet, hängivenhet och integritet. Chefer uppskattas för sina tydliga råd och sin genomtänkta vägledning. De tvekar inte att ta täten i besvärliga situationer. Chefer är stolta över sin förmåga att föra människor samman och tar ofta på sig uppgifter som samordnare på lokal nivå där de arbetar hårt för att locka med alla i firandet av omhuldade lokala evenemang eller som försvarare av traditionella värderingar som stärker sammanhållningen i familjer och samfund.

“Chef” Personlighet (ESTJ-A / ESTJ-T)

Alla som gör rätt för sig står upp för det som de anser vara rätt...

Efterfrågan på sådana ledare är stor i demokratiska samhällen och Cheferna utgör inte mindre 11 procent av befolkningen. Det är därför inte heller så konstigt att många berömda politiker och näringslivschefer uppvisar denna personlighetstyp. De har en stark tro på lag och ordning och tanken att auktoritet måste förtjänas. Chefers personlighet agerar förebild och uppvisar hängivenhet och målinriktad ärlighet samtidigt som de avvisar alla former av lättja och fusk, i synnerhet på arbetsplatsen. Om det finns någon som hävdar att hårt kroppsarbete är karaktärsdanande så är det denna personlighetstyp.

Chefer är medvetna om sin omgivning och lever i en värld av tydliga, kontrollerbara fakta. Deras tillit till den egna kunskapen innebär att de håller på sina principer, även när de stöter på hårt motstånd, och pådrivande för en klar vision av vad som är och inte är acceptabelt. Deras åsikter inte bara tomt prat. Chefers personlighet tvekar inte att kasta sig in i de mest krävande projekt och förbättra åtgärdsplaner och ta itu med detaljer längs vägen. De får de mest komplicerade uppgifter att verka enkla och genomförbara.

Chefer arbetar dock inte i ett vakuum och de förväntar sig att andra visar prov på samma pålitlighet och arbetsmoral. Människor av den här personlighetstypen håller vad de lovar och om deras partners eller underordnade äventyrar utställda löften genom inkompetens eller lättja, eller ännu värre oärlighet eller ohederlighet, ligger vredesutbrottet inte långt borta. Det kan i sin tur göra att de får rykte om sig att vara inflexibla, men det beror inte på att Chefer skulle vara godtyckligt envisa utan på att de verkligen tror att det är dessa värden som får samhället att fungera.

...men ännu bättre är de som kan erkänna när de har fel

Chefer är själva sinnebilden för idealmedborgaren: de hjälper sina grannar, de respekterar lagar och försöker se till att alla deltar i de lokalsamhällen och organisationer som de själva skattar så högt.

Den största utmaningen för människor med denna Chefs personlighetstyp är att kunna erkänna att det finns människor som föredrar att gå sin egen väg eller dra sitt strå till stacken på andra sätt. En sann ledare kan se och erkänna såväl den enskilda individens som gruppens styrka och hjälper dessa individer att föra fram sina idéer. På så sätt får Chefens personlighet alla fakta på bordet och kan leda vägen i en riktning som fungerar för alla.

Kända chefer