Direktör

Personlighetstypen ESTJ

Direktörer är utmärkta administratörer, oöverträffade när det gäller att hantera saker – eller människor.

A scene depicting the ESTJ personality type (Executive). A female ESTJ stands confidently at the center of an office environment, surrounded by her team of three employees seated at desks. The ESTJ holds a stopwatch, symbolizing her focus on efficiency and time management. The employees have alert expressions, indicating their attentiveness to the ESTJ’s direction. The desks are neatly arranged in rows, reflecting the structured and organized nature of the ESTJ’s leadership style.
E Extrovert S Observant T Logikorienterad J Beräknande

Direktör

God ordning är grunden för allt.

Edmund Burke

Direktörer (ESTJ) är representanter för tradition och ordning som använder sin förståelse för vad som är rätt, fel och socialt acceptabelt för att föra samman familjer och samhällen. Direktörpersonligheten lever med värden som ärlighet, engagemang och värdighet och uppskattas för sina tydliga råd och pålitliga vägledning – och de visar gärna vägen även på svåra stigar. Direktörer är stolta över deras förmåga att föra samman människor och tar ofta på sig roller som samhällsorganisatörer. De arbetar hårt för att föra samman alla i firandet av uppskattade lokala evenemang eller i försvaret av de traditionella värderingar som håller ihop familjer och samhällen.

Personlighetstypen Direktör (ESTJ)

Föregår med gott exempel

Efterfrågan på denna typ av ledare är stor i demokratiska samhällen, och eftersom Direktörer utgör hela 11% av befolkningen är det inte konstigt att så många presidenter och statschefer har varit Direktörer. Direktörpersonligheter tror starkt på rättsstatsprincipen och att auktoritet måste förtjänas. De föregår med gott exempel genom att visa engagemang och målmedveten ärlighet, samtidigt som de förkastar lathet och fusk – särskilt i arbetslivet. Hårt, manuellt arbete bygger karaktär, och det vet Direktören bättre än någon annan.

Personlighetstypen är medveten om sin omgivning och lever i en värld av tydliga, verifierbara fakta. Tryggheten i deras kunskap innebär att de även mot hårt motstånd håller fast vid sina principer och driver en klar vision av vad som är acceptabelt och vad som inte är det. Deras åsikter är inte bara tomt prat heller eftersom Direktörer är mer än villiga att dyka in i de mest utmanande projekten, förbättra handlingsplaner och sortera detaljer längs vägen. Sättet de möter sina utmaningar gör att även de mest komplicerade uppgifterna ser enkla och hanterbara ut.

Men Direktörer arbetar inte ensamma, och de förväntar sig att deras pålitlighet och arbetsmoral ska återgäldas. De håller alltid sina löften, och om partners eller underordnade hotar deras värderingar genom inkompetens lathet eller, ännu värre, oärlighet, tvekar de inte att visa sin vrede. Detta kan ge dem ett rykte om att vara oflexibla, ett drag som delas av alla Väktarpersonligheter. Denna hårdhet beror dock inte på att Direktörer är onödigt envisa, utan på att de verkligen tror att dessa värderingar är det kritiska för att få samhället att fungera.

Ett större ansvar

Direktören är den perfekta bilden av den exemplariska medborgaren; de hjälper sina grannar, upprätthåller lagen och försöker se till att alla deltar i de samhällen och organisationer som de håller så kära.

Den största utmaningen för Direktörer är att inse att det inte är alla som följer samma väg eller bidrar på samma sätt. En sann ledare ser både individens och gruppens styrka och hjälper till att få fram dessa individers idéer. Om en Direktör kan införliva detta har de alla fakta och kan leda utvecklingen i en riktning som fungerar för alla.