Konsul Personlighet

ESFJ-A / ESFJ-T

“Konsul” Personlighet

Uppmuntra, peppa och stärk varandra för att sprida positiv energi till oss alla.

Deborah Day

Människor som delar denna Konsuls personlighethetstyp är populära (i brist på ett bättre uttryck), vilket inte är så konstigt med tanke på att det också är mycket vanlig personlighetstyp (totalt 12 procent av befolkningen). I de sena tonåren är Konsuler ofta personer som syns och hörs. De står gärna i rampljuset och är med i spex eller innehar lagkaptensbindeln i idrottslaget. Senare i livet fortsätter Konsuler att stötta nära och kära, till exempel genom att anordna sociala tillställningar och hela tiden göra sitt bästa för att alla ska trivas.

Konsuler är i grunden sociala varelser som gillar att hålla koll på vad deras vänner har för sig.
“Konsul” Personlighet (ESFJ-A / ESFJ-T)

Långa diskussioner om vetenskapliga teorier eller världspolitik fångar sällan Konsulernas uppmärksamhet någon längre stund. Konsuler bryr sig mer om konkreta, praktiska saker, som att klättra på den sociala stegen och att iaktta andra människor. Att hålla koll på vad som händer omkring dem är deras livsluft, men Konsuler strävar efter att använda sina positiva egenskaper för att göra gott.

Respektera ledarskapets visdomar

Konsuler är altruister och de tar sitt ansvar att hjälpa och handla rätt på stort allvar. Till skillnad från idealistiska personlighetstyper styrs Konsulers moraliska kompass av etablerade traditioner och lagar. De håller på auktoriteter och regler, snarare än att låta filosofi eller mysticism ligga till grund för deras moral. Det är dock viktigt för Konsuler att tänka på att vi alla kommer från många olika bakgrunder och att våra perspektiv på saker och ting kan skilja sig åt. Vad som framstår som klart och rätt är inte nödvändigtvis en absolut sanning.

Personer med denna Konsuls personlighetstyp tycker om att stå till tjänst och njuter av alla roller som ger dem möjlighet att medverka på ett meningsfullt sätt, så länge de känner att de får uppskattning för det. Detta är särskilt tydligt hemma. Konsuler är lojala och tillgivna partner och föräldrar. Konsuler respekterar hierarkier och gör sitt bästa för att inta positioner med viss auktoritet, både hemma och i yrkeslivet. På så sätt kan de skapa en stabil tillvaro och hålla ordning och reda för alla.

Harmoniska kontakter

Konsuler är stöttande och utåtriktade. Det är alltid lätt att identifiera på fester – det är de som har tid att prata och skratta med alla! Det handlar dock inte om att flyta omkring av någon slags social pliktkänsla. Konsuler med denna personlighetstyp bryr sig verkligen om sina vänners relationer och aktiviteter. De drar sig till minnes små detaljer och visar alltid värme och medkänsla för den som behöver tala ut om något. Om saker och ting inte går som de ska, eller om det ligger en spänning i rummet, noterar Konsuler detta och försöker återställa harmonin och stabiliteten inom gruppen.

De är rätt konfliktundvikande och lägger ner stor energi på att inrätta en social ordning. Konsuler föredrar planerade och organiserade evenemang mer än öppna aktiviteter eller spontana sammankomster. Konsuler lägger ner mycket arbete på de aktiviteter som de arrangerar och blir lätt sårade om deras idéer avvisas eller om andra visar bristande intresse. Än en gång är det viktigt för Konsuler att tänka på att vi alla kommer från många olika bakgrunder och att ointresse inte ska tolkas som personlig kritik eller gnäll över arrangemanget – det råkar helt enkelt inte vara deras grej.

Att förlika sig med denna känslighet är Konsulernas största utmaning. Det kommer alltid att finnas människor som hyser en avvikande åsikt och kritiserar. Det svider måhända, men det här är en del av livet. Det bästa för någon med Konsuls personlighetstyp är att fortsätta göra det de är bäst på. Att fungera som en förebild, ta hand om saker som de har ansvar för och njuta av att så många uppskattar det arbete de lägger ner.

Kända Konsuler