Personlighetstypen Debattör

ENTP-A / ENTP-T

Debattör ENTP-A / ENTP-T

De snabbtänkta och djärva Debattörerna (ENTP) är inte rädda för att vara oense med status quo. Faktum är att de inte är rädda för att vara oense med i stort sett någonting eller någon. Få saker lyser upp människor med den här personlighetstypen mer än lite verbal sparring – och om konversationen går ut i kontroversiell terräng är det ännu bättre.

Men att kalla Debattörer otrevliga, elaka eller obehagliga är helt fel. Istället är personer med denna personlighetstyp kunniga och nyfikna, med ett lekfullt sinne för humor, och kan vara otroligt underhållande. De har helt enkelt en udda, lite motsägelsefull idé om vad som är roligt – en idé som innefattar en hälsosam dos av livlig debatt.

Debattörer är de ultimata djävulens advokater, och trivs med att sätta eld på argument och övertygelser och sedan låta vinden ta askan högt så att alla kan se.
Personlighetstypen Debattör (ENTP)

Bryter mot reglerna

Följ den osäkra, oberoende tänkarens väg. Utsätt dina idéer för farorna med kontroverser.

THOMAS J. WATSON

Debattörer är kända för sin rebelliska ådra. För den här personlighetstypen är ingen tro för helig för att ifrågasättas, ingen idé för fundamental för att granskas och ingen regel för viktig för att brytas, eller åtminstone testas grundligt. Ibland gör Debattörer till och med uppror mot sina egna övertygelser genom att argumentera för den motsatta ståndpunkten – bara för att få en glimt av hur världen ser ut från den andra sidan.

Som Debattörer ser det är de flesta människor alltför beredda att göra som de blir tillsagda och blint anpassa sig till sociala normer, påtryckningar och standarder. Debattörer tycker om den mentala övningen av att ifrågasätta det rådande tankesättet, och de finner ett visst nöje i att upptäcka värdet av underdogs och outliers. Deras aktiva sinnen kan inte låta bli att ompröva och driva saker andra tar för givet i finurliga, nya riktningar.

För många Debattörer är en av livets största utmaningar att omvandla sin breda intellektuella energi till praktiska framsteg och bedrifter.

Även om Debattörpersonligheter älskar att brainstorma och tänka stort tenderar de att undvika att fastna för att göra grovjobbet av att faktiskt implementera sina idéer. Till viss del är det vettigt – Debattörer har alldeles för många tankar och förslag för att hålla reda på dem alla, än mindre förvandla dem till verklighet. Men om inte Debattörer utvecklar viljan att identifiera och faktiskt följa upp sina prioriteringar kan de kämpa för att utnyttja sin potential.

Antagonistens pris

Debattörers förmåga till debatt är legendarisk, men det betyder inte att den alltid är till hjälp. När de öppet ifrågasätter sin chef på ett möte eller plockar isär allt som deras partner säger kanske Debattörer ser det som att de är förkämpar för rationalitet och logik. Men de kan också göra sina chanser till framgång och lycka mer skada än nytta.

Det är inte alla tillfällen som kräver den här personlighetstypens konträra inställning, och de flesta människor kan inte stå ut med att få sina övertygelser ifrågasatta och sina känslor åsidosatta hur länge som helst. Som ett resultat av detta kan Debattörer upptäcka att deras grälsjukhet bränner många broar, ofta oavsiktligt. Debattörer respekteras för sin vision, sitt självförtroende, sin kunskap och sin humor – men om de inte kultiverar lite känslighet kan de få svårt att upprätthålla djupare relationer eller ens uppnå sina yrkesmässiga mål.

Många Debattörer lär sig att en mer empatisk inställning är värd att utforska när de strävar efter att bygga stabila relationer.

Med tiden inser många Debattörer att deras ideala liv involverar andra människor och att alltför mycket energi på att “vinna“ argument i slutändan innebär att de berövar sig själva det stöd som de behöver för att nå dit de vill i livet. De goda nyheterna är att personer med denna personlighetstyp aldrig kommer att förlora sin skarpa nonkonformistiska sida. De kan helt enkelt använda sin kognitiva flexibilitet för att förstå och utforska andra människors perspektiv och inse värdet av hänsyn och kompromisser vid sidan av logik och framsteg.

Berömda Debattörer