Debattör Personlighet

ENTP-A / ENTP-T

“Debattör” Personlighet

Följ den självständige tänkarens osäkra väg. Utsätta dina idéer för risken för kontroverser. Säg vad du tycker och var mindre rädd för att bli stämplad som knasboll än att bli slagen i konformitetens bojor. Stå upp för dina åsikter i de frågor som är viktigast för dig, kosta vad det kosta vill.

Thomas J. Watson

Debattören är sinnebilden för djävulens advokat. Detta är en personlighetstyp som mår som allra bäst när de trasar sönder argument och övertygelser och låter trasorna fladdra i vinden för allmän beskådan. Till skillnad från mer bestämda personlighetstyper gör Debattörer inte detta för att de försöker uppfylla något djupare syfte eller strategiskt mål, utan helt enkelt för att de tycker det är roligt. Ingen tycker mer om att sparra mentalt än Debattörer. Det ger dem en möjlighet att utöva sin otvungna klipskhet, gedigna kunskaper och goda förmåga att knyta ihop till synes oförenliga idéer för att illustrera sina poänger.

Med Debattörer uppstår en udda paradox: De är kompromisslöst ärliga, men kan ändå argumentera outtröttligt för något som de faktiskt inte tror på genom att sätta sig in i någon annans situation för att hävda en sanning från ett annat perspektiv.

Att spela djävulens advokat hjälper Debattörspersonligheter att inte bara utveckla en bättre känsla för motpartens resonemang, utan också en bättre förståelse av motstridiga idéer. Det är ju trots allt ofta de själva som ska föra dem!

Denna taktik ska dock inte förväxlas med den typ av ömsesidig förståelse som personlighetstyper i diplomatgruppen söker. Debattörer är ständigt på jakt efter mer kunskap, och finns det egentligen något bättre tillvägagångssätt än att angripa och försvara en idé från alla upptänkliga vinklar, från alla håll?

“Debattör” Personlighet (ENTP-A / ENTP-T)

Här gäller inga regler – vi försöker åstadkomma något

Debattörer finner ett visst nöje i att ta rollen som underdog och njuter av den mentala övning som det innebär att ifrågasätta ett gällande paradigm. Det här gör dem oersättliga när man gör om befintliga system eller försöker röra om i grytan och få folk att tänka i nya, intressanta riktningar. De skulle dock inte alls trivas med att leda det dagliga mekaniska arbetet med att faktiskt implementera deras förslag. Debattörspersonligheter älskar att brainstorma och tänka stort, men de vill för allt inte i världen inte fastna i rutingörat. Debattörer utgör endast ungefär 3 procent av befolkningen. Det är precis lagom eftersom det ger dem möjlighet att lägga fram originella idéer och sedan ta steget tillbaka för att låta de mer och nogräknade sköta logistiken, d.v.s. implementering och underhåll.

Debattörers debattsklicklighet kan vara ett irritationsmoment. Den är förvisso uppskattad när den behövs, men kan också resultera i riktiga magplask när de trampar någon annan på tårna, till exempel genom att öppet ifrågasätta chefen under ett möte eller skjuta deras planer eller argument i sank. Det här är något som kompliceras ytterligare av denna personlighetstyps oryggliga ärlighet. Debattörer skräder inte orden och bryr sig föga om att framstå som finkänslig eller medkännande. Likasinnade typer kommer väl överens med Debattörspersonligheter, men mer känsliga personlighetstyper – liksom samhället i stort – är ofta konfliktundvikande. De föredrar känslor, bekvämlighet och till och med vita lögner framför obehagliga sanningar och kylig rationalitet.

Detta är en källa till frustration för Debattörer som upptäcker att deras grälsjuka nöjen bränner broar, ofta oavsiktligt, när de kör rakt över andra människors trösklar och ifrågasätter deras övertygelser och trampar på deras känslor. Debattörer föredrar raka rör och har inget tålamod med pjosk. De tycker inte heller om när andra går likt katten kring het gröt, i synnerhet om de tänker be om en tjänst. Debattörspersonligheter vinner respekt för sin klarsynthet, självtillit, kunskap och skarpa sinne för humor, men har ofta svårt att använda sig av dessa egenskaper för att bygga djupare vänskapsförhållanden och romantiska relationer.

Möjligheter försitts eftersom de verkar krävande

Det tar längre tid för Debattörer att tygla sina naturliga förmågor. Deras intellektuella självständighet och frisinnade klarsyn är oerhört värdefulla när det är de som bestämmer (eller åtminstone har chefens öra), men för att nå så långt krävs ofta en strävsamhet som Debattörspersonligheter har svårt att uppamma.

När de har nått en sådan position är det viktigt för Debattörer att tänka på att de är beroende av att andra sammanfogar delarna för att deras helhetsvision ska bära frukt. Om de har lagt mer tid på att vinna diskussioner än att skapa konsensus upptäcker Debattörer ofta att de saknar det stöd de behöver för att lyckas. Eftersom de spelar rollen som djävulens advokat så väl upptäcker människor av den här personlighetstypen att den mest komplicerade och mest givande intellektuella utmaningen är att sätta sig in i mer sentimentala perspektiv, att argumentera för såväl hänsyn och kompromissvilja som logik och framåtskridande.

Kända Debattörer