Anförare Personlighet

ENTJ-A / ENTJ-T

“Anförare” Personlighet

Du har begränsat med tid, slösa inte bort den genom att leva någon annans liv. Låt dig inte fångas av dogmer – det är som att leva med resultatet av någon annans tänkande. Låt inte bruset av andra människors åsikter dränka din egen inre röst. Och viktigaste av allt, våga följa ditt hjärta och din intuition. De vet på något sätt redan vad du verkligen vill bli. Allt annat är av underordnad betydelse.

Steve Jobs

Anförare är naturliga ledare. Människor med denna personlighetstyp är själva sinnebilden för karisma och självtillit. De utstrålar en auktoritet som får massorna att flockas bakom dem och arbeta mot ett gemensamt mål. Men till skillnad från de känsligare Protagonisterna karakteriseras denna personlighetstyp av en ofta hänsynslös rationalitet. Anförare använder sin drivkraft och beslutsamhet och sitt skarpa intellekt för att uppnå de mål ställer upp för sig själva. Det är kanske trots allt bäst att de endast utgör 3 procent av befolkningen för annars skulle de övermanna de blygare och känsligare personlighetstyper i den övriga befolkningen. Samtidigt har vi världens Anförare att tacka för många av de företag och institutioner som vi tar för givna i dag.

Lycka ligger i prestationsglädje

Om det finns något som Anförare älskar så är det en riktig utmaning. Oavsett om den är stor eller liten är de fast övertygade om att med tillräckligt med och resurser till sitt förfogande kan de alltid nå målet. Denna egenskap gör människor med Anförares personlighetstyp till lysande entreprenörer. Deras förmåga att tänka strategiskt och hålla ett långsiktigt fokus samtidigt som de utför varje steg i sin plan med beslutsamhet och precision gör dem till mäktiga företagsledare. Denna beslutsamhet fungerar ofta som en självuppfyllande profetia: Anförare driver igenom sina mål på ren viljestyrka där de flesta andra ger upp och går vidare. Deras sociala färdigheter innebär också att de ofta lyckas få med sig alla andra, med häpnadsväckande resultat som följd.

“Anförare” Personlighet (ENTJ-A / ENTJ-T)

I förhandlingar – oavsett om det är för företagets räkning eller privat – är Anförare dominanta, obevekliga och oförsonliga. Det beror inte på att de skulle vara hårdhjärtade eller ondskefulla i sig. Det handlar snarare om att Anförarpersonligheter njuter av utmaningen, hjärnornas kamp, de slagfärdiga replikskiften som följer av denna miljö. Om motparten inte hänger med anser sig Anföraren inte ha någon anledning att vika en tum från sina grundsatser. I slutändan handlar det om att vinna.

Den underliggande tanke som går genom Anförarens hjärna går något i stil med “Jag struntar i om du tycker att jag är en okänslig j-v-l, så länge det är j-vl-gt effektivt”.

Om det finns något som Anförare respekterar så är det personer som kan stå upp mot dem intellektuellt, som kan handla med en precision och kvalitet som motsvarar deras egen. Anförarpersonligheter har en särskild förmåga att identifiera talang och kompetens hos andra, något som underlättar teambuilding (eftersom ingen, hur begåvad han eller hon än är, kan göra allting på egen hand) och hjälper dem att inte uppträda allt för arrogant och nedlåtande. De har dock också en stark benägenhet att med närmast iskall okänslighet ta upp andras misslyckanden och det här är Anförare verkligen börjar ställa till det för sig.

Konsten att odla mänskliga relationer

Att uttrycka känslor tillhör inte den starka sidan hos någon av personlighetstyperna i analytikergruppen, men på grund av Anförarens upphöjda sociala position blir deras känslomässiga distans extra uppenbar, och direkt kännbar för ett betydligt större antal människor. I synnerhet i arbetslivet brukar Anförare platta till personer som de anser vara ineffektiva, inkompetenta eller lata ordentligt. För Anförarpersonligheter är känslouttryck ett tecken på svaghet och har således lätt för att skaffa sig fiender genom denna okänslighet. Anförare gör bäst i att komma ihåg att de är helt beroende av ett väl fungerande team. Inte bara för att nå sina mål, utan också för att få bekräftelse och feedback, något som Anförare lustigt nog är mycket känsliga för.

Anförare är riktiga energiknippen och de odlar bilden av sig själva i kolossalformat – och de har ofta något närmast övermänskligt över sig. Människor av den här personlighetstypen behöver dock komma ihåg att deras upphöjda ställning inte enbart är deras egen förtjänst, utan att de också har teamet som bär upp dem att tacka för sin framgång. De är viktigt att erkänna det understödjande nätverkets betydelse, kompetens och behov, inte minst ur ett känslomässigt perspektiv. Om Anförarpersonligheter lyckas kombinera ett emotionellt hälsosamt fokus – även om det kanske innebär att de måste fejka en medkännande mentalitet – med sina många starka sidor blir belöningen också riklig i form av djupa, tillfredsställande relationer och så många krävande segrar de klarar av.

Kända Anförare