Personlighetstypen Befälhavare

ENTJ-A / ENTJ-T

Befälhavare ENTJ-A / ENTJ-T

Din tid är begränsad, så slösa inte bort den på att leva någon annans liv.

STEVE JOBS

Befälhavare (ENTJ) är födda för att leda. Personer med denna personlighetstyp gestaltar gåvorna av karisma och självförtroende, och de utstrålar auktoritet på ett sätt som samlar folkmassorna bakom ett gemensamt mål. Befälhavare kännetecknas dock också av en ofta skoningslös nivå av rationalitet och använder drivkraft, beslutsamhet och skarpa sinnen för att uppnå det mål de har satt upp för sig själva. Det kanske är bäst att de bara utgör tre procent av befolkningen, så att de inte överväldigar de mer blyga och känsliga personlighetstyper som utgör en stor del av resten av världen, men vi har Befälhavare att tacka för många av de företag och institutioner som vi tar för givna varje dag.

Strävar efter storhet

Om det är något som Befälhavare älskar så är det en bra utmaning, stor eller liten, och de är övertygade om att de kan uppnå vilket mål som helst om de får tillräckligt med tid och resurser. Denna egenskap gör personer med denna personlighetstypen till lysande entreprenörer, och deras förmåga att tänka strategiskt och hålla ett långsiktigt fokus samtidigt som de genomför varje steg i sina planer med beslutsamhet och precision gör dem till kraftfulla företagsledare. Deras beslutsamhet är också ofta en självuppfyllande profetia eftersom Befälhavare driver igenom sina mål med ren viljestyrka där andra troligen skulle ge upp och gå vidare, och deras Extroverta (E) natur betyder att de sannolikt också kommer att driva andra med sig och uppnå spektakulära resultat i processen.

Personlighetstypen Befälhavare (ENTJ)

Vid förhandlingsbordet är Befälhavare dominanta, obevekliga och obarmhärtiga, oavsett om det handlar om en företagsmiljö eller en bilförhandling. Detta beror inte på att de i grunden är kallhjärtade eller elaka – det är snarare så att Befälhavarens personlighetstyp verkligen gillar utmaningen, den intellektuella kampen och replikerna som kommer från denna miljö. Om den andra sidan inte kan hålla jämna steg är detta ingen anledning för Befälhavare att lägga sig – slutgiltig seger är trots allt en av deras kärnprinciper.

Den underliggande tanken i Befälhavarens huvud kan vara något i stil med “Jag bryr mig inte om du kallar mig okänslig så länge jag förblir effektiv“.

Om det är någon som Befälhavare respekterar så är det den som kan stå upp mot dem intellektuellt, som kan agera med precision och kvalitet lika hög som deras egen. Befälhavarpersonligheter har en särskild förmåga att känna igen andras talanger, och detta hjälper dem både att bygga team (eftersom ingen, oavsett hur briljant hon eller han är, kan göra allt ensam) och att hålla dem från att visa för mycket arrogans och nedlåtenhet. Men de har också en särskild förmåga att påtala andras misslyckanden med en skrämmande okänslighet, och det är här som Befälhavarna börjar stöta på riktiga problem.

En värdig utmaning

Att uttrycka sina känslor är inte någon Analytikertyps starka sida, men Befälhavarens distans till sina känslor är särskilt offentligt synlig, och känns direkt av en mycket bredare grupp människor. Särskilt i en professionell miljö kan Befälhavaren helt enkelt krossa känsligheten hos dem som de betraktar som ineffektiva, inkompetenta eller lata. För personer med Befälhavarpersonlighetstypen är känsloyttringar ett tecken på svaghet, och det är lätt att skaffa sig fiender med den inställningen. Det är därför vist för Befälhavare att komma ihåg att de är helt beroende av ett fungerande team, både för att uppnå mål och också för att få bekräftelse, något som Befälhavare märkligt nog är mycket känsliga för.

Befälhavare är verkliga kraftpaket, och de bygger upp en bild av att vara större än livet – och ofta nog är de det. De måste dock komma ihåg att deras status inte bara beror på deras egna handlingar, utan även på handlingarna i det team som stöttar dem, och att det är viktigt att erkänna bidrag, talanger och behov, särskilt ur ett känslomässigt perspektiv, hos deras stödnätverk. Även om de måste fejka det till en början kommer Befälhavare att belönas med djupa, tillfredsställande relationer och alla utmanande segrar de kan hantera om de kan kombinera ett emotionellt sunt fokus med sina många styrkor.

Berömda Befälhavare