Protagonist Personlighet

ENFJ-A / ENFJ-T

“Protagonist” Personlighet

Allt du gör just nu blir som ringar på vattnet och påverkar andra. Din hållning kan utstråla hjärteglädje eller ångest. Dina andetag kan utstråla kärlek eller slunga rummet in i djupaste mörker. Din blick kan väcka glädje. Dina ord kan inspirera till frigörelse. Varje handling kan öppna hjärtan och sinnen.

David Deida

Protagonister är födda ledare, fulla av passion och karisma. Denna personlighetstyp utgör runt 2 procent av befolkningen och många av dem är politiker, tränare och lärare. Människor som når ut till inspirerar andra att prestera och göra gott i världen. Protagonisterna har en naturlig självtillit som gör dem inflytelserika. De är stolta och glada över att kunna leda andra i ett samarbete för både deras eget och hela gruppen eller samhällets bästa.

“Protagonist” Personlighet (ENFJ-A / ENFJ-T)

Stark tro på människan

Människor dras till starka personligheter. Protagonister utstrålar tillförlitlighet, omsorg och altruism. De är inte rädda för att göra sin stämma hörd när de känner att något behöver sägas. Det faller sig lätt och naturligt för dem att kommunicera med andra, inte minst personligen. Tack vare sin insiktsfulla natur når Protagonisten ut till alla, genom fakta och logik eller genom rent känslomässiga appeller. Protagonister har lätt för att identifiera andra människors drivkrafter och händelser som inte har något synbarligt samband. Genom att kombinera dessa aspekter och framställa dem som ett gemensamt mål med hjälp av en närmast hypnotisk vältaltighet.

Det intresse Protagonister har för andra är äkta, nästan för äkta ibland. När människor med den här personlighetstypen tror på någon kan de bli för involverade i den andra personens problem och sätta för stor tillit till dem. Som tur är tenderar denna tillit att bli en självuppfyllande profetia genom att Protagonistens altruism och tillförlitlighet inspirerar de personer som han eller hon bryr sig om att utvecklas eller förkovra sig. Men om dessa personligheter inte är försiktiga finns det risk för att de överdriver sin optimism med följd att andra drivs längre än de redo eller villiga att gå.

Protagonister är sårbara för en annan fälla också. De har enorm kapacitet att reflektera över och analysera sina egna känslor, men om de blir för involverade i en annan persons situation finns det risk för att de utvecklar en slags känslomässig hypokondri. De börjar se andra människors problem hos sig själva och försöker lösa något inombords som inte är i olag. Om dessa personligheter når en punkt där de hålls tillbaka av någon annans begränsningar kan detta hindra Protagonisternas förmåga se bortom dilemmat och göra att de överhuvudtaget inte är till någon hjälp. När detta händer är det viktigt för Protagonisten att ta ett steg tillbaka och använda denna självreflektion för att skilja mellan sina verkliga känslor och ett separat problem som behöver angripas från en annan infallsvinkel.

...kampen bör inte avskräcka oss från att stödja en sak som vi anser vara rätt

Protagonister är genuina, omtänksamma människor som står för vad de säger och håller vad de lovar. Ingenting gör dem lyckligare än att få gå i bräschen och ena och motivera sitt lag med smittande entusiasm.

Människor med Protagonistens personlighetstyp är passionerade altruister, ibland alldeles för mycket. Det är inte rädda för att ta smällar medan de står upp för de människor och idéer som de tror på. Det är inte att undra på att många berömda Protagonister är inflytelserika politiska ledare och kulturpersonligheter. Det är en personlighetstyp som vill visa vägen till en ljusare framtid, oavsett om det sker genom att leda nationen till rikedom och välstånd eller om att leda knattelaget till en kämpaseger.

Kända Protagonister