”Det är så fantastiskt att äntligen bli förstådd.”

Endast 10 minuter för att få en “kusligt exakt“ beskrivning av vem du är och varför du gör saker som du gör.

A group of friends having a picnic around a fire, with trees and mountains in the background