Osobowość Logistyk

ISTJ-A / ISTJ-T

Osobowość “Logistyk”

Z moich obserwacji wynika, że jeśli dane zadanie uchodzi za odpowiednie dla jednej osoby... jeśli wykonują je dwie, praca przebiega gorzej, a jeśli jest ich trzy lub więcej, rzadko kiedy zostaje doprowadzone do końca.

George Washington

Osobowość Logistyka uchodzi za najczęstszą, a ludzie o tym typie osobowości stanowią ok. 13% ludności. Logistyków definiują cechy takie jak uczciwość, praktyczna logika i niestrudzone poświęcenie, co sprawia, że osoby te są prawdziwą ostoją wielu rodzin i organizacji podtrzymujących tradycje, zasady i normy, takich jak kancelarie prawe, organy regulacyjne czy wojsko. Osoby o typie osobowości Logistyka chętnie przejmują odpowiedzialność za swoje działania i są dumne ze swojej pracy – gdy dążą do osiągnięcia wyznaczonego celu, nie szczędzą czasu i energii na wykonanie każdego istotnego zadania dokładnie i cierpliwie.

Osobowość “Logistyk” (ISTJ-A / ISTJ-T)

Logistycy nie przyjmują zbyt wielu założeń, wolą za to analizować otoczenie, sprawdzać fakty i przyjmować praktyczny kurs działania. Osoby o typie osobowości Logistyka są konkretne, a gdy podejmą decyzję, polegają na faktach koniecznych do osiągnięcia celu, od innych natomiast oczekują natychmiastowego zrozumienia sytuacji i podjęcia działań. Logistycy nie znoszą niezdecydowania, a jeszcze szybciej tracą cierpliwość, jeśli na przeszkodzie w realizacji ich planu stają niepraktyczne teorie, szczególnie te ignorujące szczegóły o zasadniczym znaczeniu – jeśli przeszkody te przeradzają się w czasochłonne dyskusje, Logistycy mogą zacząć się wyraźnie denerwować w miarę, jak zbliża się termin realizacji.

Współpracuj z dobrymi ludźmi, jeżeli cenisz swoją reputację...

Jeśli Logistycy mówią, że coś zrobią, dotrzymują słowa, wywiązują się ze swoich zobowiązań bez względu na koszty osobiste i nie rozumieją braku rzetelności po stronie innych ludzi w tych samych sprawach. Lenistwo i brak uczciwości to najszybszy sposób, żeby podpaść Logistykowi. Dlatego osoby o tym typie osobowości często wolą pracować samodzielnie lub przynajmniej mieć jasno ustalony zakres obowiązków w hierarchii, tak aby mogły ustalać i osiągać swoje cele bez zbędnych dyskusji lub obaw co do nierzetelności innych.

Umysł Logistyka jest ścisły, opiera się na faktach oraz woli niezależność i samowystarczalność zamiast polegania na kimś lub na czymś. Logistycy często postrzegają zależność od innych jako słabość, a ich poczucie obowiązku, odpowiedzialność i nieskazitelna osobista uczciwość powstrzymują ich przed wpadnięciem w tę pułapkę.

To poczucie osobistej uczciwości to kluczowa cecha Logistyków, która wykracza poza ich własny umysł – ludzie o tym typie osobowości za wszelką cenę przestrzegają przyjętych zasad i norm, zgłaszają własne błędy i mówią prawdę, nawet jeśli może to mieć katastrofalne skutki. Dla Logistyków uczciwość przeważa nad względami emocjonalnymi, ale ich bezceremonialne podejście może robić na innych mylne wrażenie, że są oni zimni, a nawet działają jak robot. Ludzie o osobowości Logistyka mają trudności z wyrażaniem emocji lub uczuć wprost, bolą ich jednak sugestie, jakoby nie mieli uczuć lub, co gorsza, byli pozbawieni empatii.

...ponieważ lepiej być samemu niż w złym towarzystwie

Poświęcenie Logistyków to wspaniała zaleta, dzięki której mogą dużo osiągnąć, jest to też jednak ich zasadnicza słabość, którą mniej skrupulatne osoby wykorzystują. Logistycy poszukują stabilności i bezpieczeństwa, za swój obowiązek uważają zapewnienie płynnej pracy i mogą uznać, że współpracownicy lub partnerzy życiowi przerzucają na nich swoje obowiązki, wiedząc, że Logistyk zawsze przejmie ich zadania. Ludzie o osobowości Logistyka niechętnie dzielą się swoimi opiniami i często wolą, aby to fakty mówiły same za siebie, choć może minąć dużo czasu, zanim namacalne dowody wszystko wyjaśnią.

Muszą pamiętać, żeby dbać o siebie – ich uparte dążenie do stabilności i niezawodności może na dłuższą metę stanowić zagrożenie dla realizacji celów w miarę, jak inni coraz bardziej szukają w nich oparcia, co prowadzi do napięć emocjonalnych, które latami mogą pozostać niewypowiedziane i ujawnić się dopiero, gdy będzie już za późno. Jeśli znajdą małżonka lub współpracowników, którzy szczerze doceniają i komplementują ich zalety, cieszą się ich inteligencją, precyzją i niezawodnością, Logistycy odkrywają, że ich stabilizująca rola przynosi im ogromną satysfakcję dzięki świadomości, że stanowią część sprawnie funkcjonującego systemu.

Znani Logistycy