Logistiker-personlighet

ISTJ-A / ISTJ-T

“Logistiker”-personlighet

Min observasjon er at når én person er funnet å være tilstrekkelig til å utføre en oppgave ... blir den utført dårligere av to personer, og knapt gjort i det hele tatt hvis tre eller flere ansettes.

George Washington

Logistiker-personlighetstypen er den mest tallrike, og den omfatter rundt 13 % av befolkningen. Deres definerende egenskaper er integritet, praktisk logikk og utrettelige engasjement til plikt og disse gjør Logistikere til en vital kjerne for mange familier, så vel som for organisasjoner som opprettholder tradisjoner, regler og standarder, slik som advokatkontorer, tilsynsorganer og militæret. Personer med Logistiker-personlighetstype liker å ta ansvar for sine handlinger og er stolte av arbeidet de gjør. Når de jobber mot et mål holder ikke Logistikerne igjen av sin tid og energi, og hver oppgave gjennomføres med nøyaktighet og tålmodighet.

“Logistiker”-personlighet (ISTJ-A / ISTJ-T)

Logistikere antar ikke, de foretrekker heller å analysere omgivelsene sine, sjekke fakta og komme frem til en praktisk handlingsmåte. Det er ikke noe tull med Logistiker-personligheter, og når de har tatt en beslutning vil de formidle faktaene som er nødvendig for å oppnå målet og forvente at andre forstår situasjonen umiddelbart og tar handling. Logistikere har liten forståelse for ubesluttsomhet, og går enda raskere tom for tålmodighet hvis deres valgte kurs utfordres med upraktiske teorier, spesielt hvis de ignorerer viktige detaljer – hvis utfordringene blir tidkrevende debatter kan personer med Logistiker-personlighetstypen bli merkbart sinte når tidsfristen nærmer seg.

Omgås med dem som er av god kvalitet hvis du verdsetter ditt omdømme...

Når Logistikere sier at de skal gjøre noe, gjør de det, og oppfyller forpliktelsene sine uansett personlig kostnad. De er forbløffet over personer som ikke holder det de lover på samme måte. Kombinasjonen lathet og uærlighet er den raskeste måten å komme dårlig overens med Logistikere. Som følge foretrekker personer med Logistiker-personlighetstype ofte å jobbe alene, eller i det minste ha autoriteten klart etablert av et hierarki hvor de kan sette seg og oppnå sine mål uten debatt eller å bekymre seg over andres pålitelighet.

Logistiker-personligheter har skarpe, faktabaserte sinn, og de foretrekker autonomi og selvforsyning fremfor å være avhengig av noen eller noe. Logistikere ser ofte på avhengighet av andre som en svakhet, og deres lidenskap for forpliktelse, pålitelighet og upåklagelig personlig integritet forbyr dem å falle i en slik felle.

Denne følelsen av personlig integritet finnes i Logistikernes kjerne, og den går lenger enn deres eget sinn – Logistiker-personligheter holder seg til etablerte regler og retningslinjer uansett kostnad, rapporterer egne feil og forteller sannheten, selv når konsekvensene for å gjøre det kan være katastrofale. For Logistikere er ærlighet mye viktigere enn følelsesmessige hensyn, og deres “rett-på-sak”-tilnærming kan gi andre et falsk inntrykk av at Logistikere er kalde, eller til og med robotiske. Personer med denne personlighetstypen strever ofte med å uttrykke følelser eller hengivenhet, men å si at de ikke føler, eller enda verre ikke har empati i det hele tatt, er dypt sårende.

...For det er bedre å være alene enn i dårlig selskap

Logistikernes hengivenhet er en utmerket egenskap som gjør at disse personlighetene får utrettet så mye, men det er også et stort svakhetspunkt som mindre samvittighetsfulle individer utnytter. Logistikere søker stabilitet og sikkerhet og anser det som sin plikt å opprettholde en jevn drift. De kan oppleve at kolleger og partnere skyver sitt ansvar over på dem da de vet at de alltid vil gjøre jobben. Personer med Logistiker-personlighetstypen har en tendens til å holde meningene sine for seg selv og la fakta snakke, men det kan ta lang tid før observerbare bevis forteller hele historien.

Logistikere må huske å ta vare på seg selv – deres urokkelige hengivenhet til stabilitet og effektivitet kan gå på akkord med målene i fremtiden når andre lener seg enda hardere på dem, noe som skaper et følelsesmessig press som kan gå uuttalt i flere år og bare vises når det er for sent å ordne opp i det. Hvis disse personlighetene kan finne kolleger og ektefeller som virkelig setter pris på og komplimenterer egenskapene deres, som liker intelligensen, klarheten og påliteligheten de tilbyr, vil Logistikere finne at deres stabiliserende rolle er svært tilfredsstillende med vissheten om at de er en del av et system som fungerer.

Logistikere du kanskje kjenner