Forsvarer-personlighet

ISFJ-A / ISFJ-T

“Forsvarer”-personlighet

Kjærlighet vokser bare ved å dele. Du kan bare ha mer selv ved å gi det til andre.

Brian Tracy

Forsvarer-personlighetstypen er ganske unik, da mange av egenskapene deres trosser definisjonen av de individuelle trekkene deres. Selv om de er empatiske kan Forsvarere bli voldsomme når de må beskytte familie eller venner; selv om de er stille og reserverte har de vanligvis velutviklede sosiale ferdigheter og robuste sosiale forhold; og selv om de søker sikkerhet og stabilitet kan disse personlighetene være bemerkelsesverdig åpne for endringer så lenge de føler seg forstått og respektert. Som med så mye annet er personer med Forsvarer-personlighetstypen mer enn summen av sine deler, og det er måten de bruker disse gode egenskapene som definerer hvem de er.

Det finnes neppe en bedre personlighetstype som omfatter en så stor andel av befolkningen: nesten 13 %. Forsvarere kombinerer det beste av tradisjon og ønsket om å gjøre gode ting, og jobber ofte innen bransjer med en følelse av historie, slik som medisin, akademia og veldedig sosialarbeid.

“Forsvarer”-personlighet (ISFJ-A / ISFJ-T)

Forsvarer-personligheter, spesielt Turbulente, er ofte så nøyaktige at det heller mot perfeksjonisme, og selv om de prokrastinerer kan man alltid stole på at de får jobben gjort i tide. Forsvarere tar ansvar personlig og konsekvent lenger enn forventet. De gjør alt de kan for å overstige forventninger og glede andre, både på jobben og hjemme.

Vi må bli sett for å bli trodd

Utfordringen for personer med Forsvarer-personlighetstypen er å sørge for at det de gjør blir lagt merke til. De har en tendens til å undergrave sine egne prestasjoner, og enda snillheten ofte respekteres, utnytter mer kyniske og egoistiske mennesker Forsvarerens dedikasjon og ydmykhet ved å skyve arbeid over på dem og ta æren for det. Forsvarere må vite når de skal si nei og forsvare seg selv hvis de skal opprettholde selvtilliten og entusiasmen sin.

Forsvarere er naturlig sosiale, en merkelig egenskap for Introverte (innadvendte) personlighetstyper, og bruker sin utmerkede hukommelse til å huske personer og detaljer om livene deres fremfor informasjon og kunnskap. Det er ingen som kan sammenlignes med Forsvarere når det gjelder å gi gaver. De bruker fantasien og naturlig følsomhet til å uttrykke sin generøsitet på måter som virkelig gjør inntrykk på mottakerne. Selv om dette sikkert er sant for kolleger, som personer med Forsvarer-personlighetstypen ofte anser som personlige venner, er det innad i familien deres uttrykk for følelser virkelig ses til det fulle.

Hvis jeg kan beskytte deg, så vil jeg gjøre det

Forsvarer-personligheter er en fantastisk gruppe, som sjeldent sitter stille mens en verdig sak forblir uferdig. Forsvareres evne til å knytte seg til andre på et intimt nivå er uovertruffen blant introverte, og gleden de opplever ved å bruke disse forbindelsene til å opprettholde en støttende, lykkelig familie er en gave for alle som er involvert. De blir kanskje aldri helt komfortable i rampelyset, og kan føle skyld hvis de tar æren for teamets innsats, men hvis de kan sørge for at innsatsen er anerkjent kan Forsvarere føle en tilfredshet med det de gjør som mange andre personlighetstyper bare kan drømme om.

Forsvarere du kanskje kjenner