Megler-personlighet

INFP-A / INFP-T

“Megler”-personlighet

Megler-personligheter er sanne idealister, som alltid ser etter godhet selv hos de verste mennesker og hendelser, og ønsker å gjøre ting bedre. Enda de kanskje anses som rolige, reserverte eller til og med sjenerte, har Meglere en indre flamme og lidenskap som virkelig kan skinne. Risikoen for å føle seg misforstått er dessverre høy for Megler-personlighetstypen da den bare består av 4 % av befolkningen, men når de finner likesinnede personer vil harmonien de føler være en gledesboble og inspirasjon.

“Megler”-personlighet (INFP-A / INFP-T)

Meglere er styrt av prinsipper, snarere enn av logikk, begeistring eller praktisk handling. Når Meglere bestemmer seg for hvordan de vil gå fremover, vil de hedre, forskjønne, se moral og dyd og være styrt av renheten av hensikten sin, ikke belønninger og straffer. Personer som deler Megler-personlighetstypen er stolt av denne kvaliteten, og med det rette, men ikke alle forstår driven bak disse følelsene, og det kan føre til isolasjon.

Det er ikke gull alt som glitrer; ikke alle de som vandrer er tapt; den gamle som er sterk, visner ikke; dype røtter nås ikke av frosten.

J. R. R. Tolkien

Vi vet hva vi er, men ikke hva vi kan bli

På sitt beste, lar disse egenskapene mennesker med Megler-personlighetstype kommunisere dypt med andre, snakke enkelt i metaforer og lignelser, og å forstå og skape symboler for å dele ideer. Styrken av denne intuitive kommunikasjonsstilen passer bra til kreativt arbeid, og det kommer ikke som noen overraskelse at mange berømte Meglere er poeter, forfattere og skuespillere. Det er viktig for å Megler-personlighetene å forstå seg selv og sin plass i verden, og de utforsker disse ideene ved å projisere seg selv i sitt arbeid.

Meglere har et talent for selvutfoldelse, og avslører sin skjønnhet og hemmeligheter gjennom metaforer og oppdiktede karakterer.

Meglernes evne med språk stopper ikke med morsmålet heller, de anses som begavede når det gjelder å lære et annet (eller tredje!) språk. Gaven for kommunikasjon er godt egnet til Meglernes ønske om harmoni, og hjelper disse personlighetene til å gå fremover mens de finner sitt kall.

Hør på mange personer, men snakk med få

I motsetning til de mer sosiale personlighetstypene vil Meglere fokusere oppmerksomheten sin på bare et par personer, eller en enkelt verdig sak. Hvis de spres for tynt går de tom for energi, og blir til og med nedslåtte og overveldet av alt det onde i verden som de ikke kan ordne. Dette er trist å se for Meglernes venner, som vil være vant til deres rosenrøde syn på livet.

Hvis de ikke er forsiktige kan Meglerne miste seg selv i sin søken etter det gode og forsømme det daglige vedlikeholdet som livet krever. Meglere drives ofte til dype tanker, og tenker på det hypotetiske og filosofiske mer enn noen andre personlighetstype. Hvis de ikke kontrolleres, kan Megler-personlighetene bli virkelighetsfjerne og trekke seg inn i en “eremittmodus”, og det kan kreve mye energi fra venner eller partner for å bringe dem tilbake til den virkelige verden.

Som blomstene om våren vil Meglerens hengivenhet, kreativitet, altruisme og idealisme heldigvis alltid vende tilbake og belønne dem og dem de elsker, kanskje ikke med logikk og nytte, men med et verdenssyn som inspirerer lidenskap, snillhet og skjønnhet hvor enn de måtte gå.

Meglere du kanskje kjenner