Konsul-personlighet

ESFJ-A / ESFJ-T

“Konsul”-personlighet

Oppmuntre, løfte og styrke hverandre. For den positive energien spredt til én vil føles av oss alle.

Deborah Day

Personer som deler Konsul-personlighetstypen er, i mangel av et bedre ord, populære – forståelig nok, da det også er en veldig vanlig personlighetstype som utgjør tolv prosent av befolkningen. På videregående skole er Konsuler heiagjenger og spisser på fotballaget. De setter tonen, tar rampelyset og leder lagene sine mot seier og berømmelse. Senere i livet fortsetter Konsuler å støtte venner og familie, organisere sosiale samlinger og gjøre sitt beste for å sørge for at alle er lykkelige.

“Konsul”-personlighet (ESFJ-A / ESFJ-T)

Å diskutere vitenskapelige teorier eller debattere internasjonal politikk vil ikke holde en Konsuls interesse lenge. Konsuler er mer interessert i håndgripelige, praktiske saker, inkludert forbedre sin sosiale status og observere andre mennesker. Å holde styr på det som skjer rundt dem er levebrødet deres, men Konsul-personligheter gjør sitt beste for å bruke kreftene til gode ting.

Respektere lederskapets visdom

Konsuler er altruister, og de tar ansvaret for å hjelpe og gjøre det rette seriøst. I motsetning til mer idealistiske typer vil imidlertid Konsuler basere sitt moralske kompass på etablerte tradisjoner og lover, og de opprettholder autoritet og regler snarere enn å trekke moraliteten sin fra filosofi eller mystikk. Det er viktig for Konsuler å huske at mennesker kommer fra mange ulike bakgrunner og perspektiver, og det som kan virke riktig for dem er ikke alltid den absolutte sannhet.

Personer med Konsul-personlighetstypen elsker å hjelpe, og de liker alle roller som lar dem delta på en meningsfull måte så lenge de vet at de er verdsatt. Dette er spesielt tydelig hjemme, og Konsuler er lojale og hengivne partnere og foreldre. Konsul-personligheter respekter hierarki, og gjør sitt beste for å posisjonere seg med autoritet både hjemme og på jobb, noe som lar dem holde ting klart, stabilt og organisert for alle.

Harmoniserte forbindelser

Konsuler er støttende og sosiale, og kan alltid ses på en fest – det er de som finner tid til å snakke og le med alle! Men hengivenheten deres går lenger enn å bare fly gjennom fordi de må. Konsul-personligheter liker virkelig å høre om vennenes forhold og aktiviteter, husker hver minste detalj og står alltid klar for å snakke om ting med varme og sensitivitet. Hvis ting ikke går bra, eller det er spenning i rommet, merker Konsuler det og prøver å gjenopprette harmoni og stabilitet i gruppen.

Konsuler er en ganske konfliktsky personlighetstype, bruker mye av energien sin på å etablere sosial orden og foretrekker planer og organiserte arrangementer fremfor åpne aktiviteter eller spontane samlinger. Konsuler legger mye innsats i aktivitetene de arrangerer og blir lett såret hvis ideene deres blir avvist eller hvis folk bare ikke er interessert. Igjen så er det viktig for Konsuler å huske at alle kommer fra ulike steder og at mangel på interesse ikke er en kommentar om dem eller aktiviteten de har organisert – det er bare ikke noe de er interessert i.

Konsulers største utfordring er å godta sin egen følsomhet – mennesker er uenige og noen vil kritisere, og selv om det sårer så er det bare en del av livet. Det beste en med Konsul-personlighetstype kan gjøre er å gjøre det de gjør best: være en rollemodell, ta vare på det de kan ta vare på, og å glede seg over at så mange mennesker setter pris på innsatsen de gjør.

Konsuler du kanskje kjenner