Kommandør

ENTJ-personlighet

Kommandører er fryktløse, fantasifulle og viljesterke, og finner alltid en vei – eller lager en.

A scene representing the ENTJ personality type (Commander). Three ENTJs stand confidently in a forest setting, holding a pitchfork, tree saplings, and a watering can, with a dog at their feet. A fourth person, a female ENTJ, points towards a map of trees on an easel. In the background, there are numerous pine trees of varying sizes. The overall impression is one of leadership, determination, and a readiness to take charge in any situation.
E Ekstrovert N Intuitiv T Tenkende J Planleggende

Kommandør

Tiden din er begrenset, så ikke kast den bort på å leve noen andres liv.

STEVE JOBS

Kommandører (ENTJ) er fødte ledere. Personer med denne personlighetstypen innehar gavene av karisma og selvtillit, og utstråler autoritet på en måte som samler folk bak et felles mål. Imidlertid er Kommandører også preget av en ofte nådeløs grad av rasjonalitet, og bruker sin drivkraft, besluttsomhet og skarpe sinn til å oppnå hva enn de har satt seg som mål. Kanskje er det best at de bare utgjør tre prosent av befolkningen, for ikke å overvelde de mer sjenerte og sensitive personlighetstypene som utgjør mye av resten av verden - men vi har Kommandører å takke for mange av virksomhetene og institusjonene vi tar for gitt hver dag.

Streben etter Storhet

Hvis det er noe Kommandører elsker, er det en god utfordring, stor eller liten, og de tror på at gitt nok tid og ressurser, kan de oppnå ethvert mål. Denne kvaliteten gjør folk med Kommandør-personlighetstypen til strålende gründere, og deres evne til å tenke strategisk og holde et langsiktig fokus mens de utfører hvert trinn i planene sine med besluttsomhet og presisjon, gjør dem til kraftige forretningsledere. Denne besluttsomheten er ofte en selvoppfyllende profeti, ettersom Kommandører presser målene sine gjennom med ren viljestyrke der andre kanskje gir opp og går videre, og deres Ekstroverte (E) natur betyr at de sannsynligvis vil lede alle andre sammen med dem, og oppnå spektakulære resultater i prosessen.

Kommandør (ENTJ)-personlighet

Ved forhandlingsbordet, enten det er i et bedriftsmiljø eller ved kjøp av en bil, er Kommandører dominerende, ubarmhjertige og nådeløse. Dette er ikke fordi de er kalde eller ondskapsfulle per se - det er mer at Kommandør-personligheter virkelig liker utfordringen, kampen av vidd, replikken som kommer fra dette miljøet, og hvis den andre siden ikke kan holde tritt, er det ingen grunn for Kommandører å gi opp sitt eget kjerneprinsipp om endelig seier.

Den underliggende tanken som går gjennom Kommandørens sinn kan være noe som "Jeg bryr meg ikke om du kaller meg ufølsom, så lenge jeg forblir effektiv".

Hvis det er noen Kommandører respekterer, er det noen som er i stand til å stå opp mot dem intellektuelt, som er i stand til å handle med en presisjon og kvalitet lik deres egen. Kommandør-personligheter har en spesiell evne til å gjenkjenne andres talenter, og dette hjelper både i deres teambyggingsarbeid (siden ingen, uansett hvor dyktige de er, kan gjøre alt alene), og for å hindre Kommandører fra å vise for mye arroganse og nedlatenhet. Imidlertid har de også en spesiell evne til å påpeke andres feil med en skremmende grad av ufølsomhet, og dette er hvor Kommandører virkelig begynner å få problemer.

En Verdig Utfordring

Følelsesmessig uttrykk er ikke en sterk egenskap hos noen Analytikere, men Kommandørers avstand fra følelsene deres er spesielt offentlig, og føles direkte av et mye bredere spekter av mennesker. Spesielt i et profesjonelt miljø vil Kommandører rett og slett knuse følsomhetene til de de anser som ineffektive, inkompetente eller late. For folk med Kommandør-personlighetstypen er følelsesmessige uttrykk - uttrykk for svakhet, og det er lett å lage fiender med denne tilnærmingen - Kommandører vil med fornuft huske at de absolutt er avhengige av å ha et fungerende team, ikke bare for å oppnå målene sine, men også for deres validering og tilbakemelding, noe Kommandører er, merkelig nok, veldig følsomme for.

Kommandører er virkelige kraftsentre, og de dyrker et bilde av å være større enn livet - og ofte nok er de nettopp det. De må imidlertid huske at deres status ikke bare kommer fra deres egne handlinger, men fra handlingene til teamet som støtter dem, og at det er viktig å anerkjenne bidragene, talentene og behovene, spesielt fra et emosjonelt perspektiv, av deres støttenettverk. Selv om de må adoptere en "falsk" mentalitet, hvis kommandører er i stand til å kombinere et emosjonelt sunt fokus sammen med deres mange styrker, vil de bli belønnet med dype, tilfredsstillende relasjoner og alle de utfordrende seirene de kan håndtere.