Protagonist-personlighet

ENFJ-A / ENFJ-T

“Protagonist”-personlighet

Alt du gjør i øyeblikket sprer bølger og påvirker alle. Holdningen din kan varme hjerter eller skape redsel. Pusten din kan utstråle kjærlighet eller grumse til rommet i mismot. Blikket ditt kan vekke glede. Ordene dine kan inspirere til frihet. Alt du gjør kan åpne hjerter og sinn.

David Deida

Protagonister er naturlig fødte ledere, fulle av lidenskap og karisma. Disse personlighetene, som utgjør rundt to prosent av befolkningen og ofte er våre politikere, våre trenere og våre lærere, når ut og inspirerer andre til å oppnå og gjøre gode ting i verden. Med en naturlig selvtillit som gir dem innflytelse er Protagonister svært stolte og opplever enorm glede fra å veilede andre til å jobbe sammen for å forbedre seg selv og samfunnet.

“Protagonist”-personlighet (ENFJ-A / ENFJ-T)

Har tro på folk

Folk tiltrekkes av sterke personligheter, og Protagonister utstråler oppriktighet, omsorg og altruisme. De er ikke redde for å reise seg og si ifra når de føler at noe bør bli sagt. De finner det naturlig og enkelt å kommunisere med andre, spesielt ansikt til ansikt, og deres innsiktsfulle natur hjelper personer med Protagonist-personlighetstypen å nå frem til andre, det være seg gjennom fakta og logikk eller rå følelser. Protagonister oppfatter raskt hva som motiverer andre og tilsynelatende løsrevne hendelser. De klarer å koble disse ideene sammen, og deretter å kommunisere dem som et felles mål med en veltalenhet som er intet mindre enn hypnotiserende.

Interessen Protagonistene har for andre er ekte, nesten ufeilbar. Når personer med denne personlighetstypen har tro på noen kan de bli for involverte i den andre personens problemer og stole for mye på dem. Heldigvis har denne tilliten en tendens til å være en selvoppfyllende profeti, da Protagonistenes altruisme og oppriktighet inspirerer dem de bryr seg om til å yte sitt beste. Men hvis disse personlighetene ikke er forsiktige kan de overdrive sin optimisme, og noen ganger presse andre lenger enn de er klare eller villige til å gå.

Protagonister er også sårbare for en annen felle: De har en enorm kapasitet til å reflektere på og analysere egne følelser, men hvis de blir for involvert i annen persons vanskelige situasjon kan de utvikle en type følelsesmessig hypokondri, se andre personers problemer i seg selv og prøve å fikse noe i seg selv som ikke er galt. Hvis disse personlighetene kommer til et punkt der de holdes tilbake av begrensningene som andre opplever kan det undergrave Protagonistens evne til å se forbi vanskelighetene og kunne være til hjelp i det hele tatt. Når dette skjer er det viktig for Protagonisten å trekke seg tilbake og bruke selvrefleksjon for å skille mellom hva de faktisk føler og hva som er et eget problem som må ses på fra et annet perspektiv.

...Kampen bør ikke avskrekke oss fra å støtte en sak vi mener å være rettferdig

Personer med Protagonist-personlighetstype er lidenskapelige altruister, noen ganger til det ekstreme. De er antakeligvis ikke redde for å ta opp kampen og kjempe for mennesker og ideer de tror på. Det er ikke rart at mange kjente Protagonister er innflytelsesrike politiske og kulturelle ledere – denne personlighetstypen ønsker å lede veien til en lysere fremtid, det være seg å lede en nasjon til velstand eller det lokale barnefotballaget til en overbevisende seier.

Protagonister du kanskje kjenner