Avonturier persoonlijkheid

ISFP-A / ISFP-T

“Avonturier” persoonlijkheid

Ik verander in de loop van de dag. Ik word wakker en ik ben een bepaalde persoon, en als ik ga slapen weet ik zeker dat ik iemand anders ben.

Bob Dylan

De Avonturier is een ware kunstenaar, maar niet noodzakelijkerwijs in de normale zin van het woord. Wel zijn ze hiertoe in staat, of anders gezegd: ze maken gebruik van esthetiek, design en zelfs hun keuzes en acties om de grenzen van de sociale conventie te verleggen. Deze persoonlijkheden genieten van het doorbreken van traditionele verwachtingen met experimenten in schoonheid en gedrag – de kans is groot dat ze meer dan eens de uitdrukking "Zet me niet in een hokje!” hebben gebruikt.

“Avonturier” persoonlijkheid (ISFP-A / ISFP-T)

Blij te zijn wie je bent

Avonturiers leven in een kleurrijke, sensuele wereld, geïnspireerd door de verbanden met mensen en ideeën. Avonturiers hebben plezier in het herinterpreteren van deze verbanden en het opnieuw uitvinden en experimenteren met zichzelf en nieuwe perspectieven. Geen ander type persoonlijkheid ontdekt en experimenteert meer op deze manier. Dit creëert een gevoel van spontaniteit, waardoor Avonturiers onvoorspelbaar lijken, zelfs voor hun vrienden en geliefden.

Ondanks dit alles zijn het zeker Introverten, hun vrienden verrassend door zich uit de schijnwerpers terug te trekken om zichzelf weer op te laden. Dit alleen zijn betekent niet dat de Avonturier stil blijft staan. Ze nemen de tijd voor introspectie, en het beoordelen en evalueren van hun principes. In plaats van stil te staan bij het verleden of de toekomst, denken ze na over wie ze zijn. Ze keren getransformeerd terug uit het klooster.

Avonturiers leven voor het vinden van manieren om hun passies te ontdekken. Risicovol gedrag als gokken en extreme sporten is meer aanwezig bij dit persoonlijkheidstype dan bij anderen. Gelukkig kunnen ze door hun afstemming op het moment en hun omgeving beter presteren dan de meesten. Avonturiers genieten ook van het in verbinding komen met anderen en hebben een bepaalde onweerstaanbare charme.

Avonturiers weten altijd precies het juiste compliment te gebruiken om een hart te smelten van iemand die ze eigenlijk onverantwoordelijk roekeloos wil noemen.

Maar als de kritiek toch doorkomt, kan het slecht aflopen. Sommige Avonturiers kunnen vriendelijk geformuleerd commentaar aan en waarderen het als een ander perspectief hun passies in nieuwe richtingen brengt. Maar als de opmerkingen bijtender en minder volwassen zijn, kunnen Avonturiers op spectaculaire wijze hun humeur verliezen.

Avonturiers staan open voor de gevoelens van anderen en waarderen harmonie. Wanneer ze met kritiek worden geconfronteerd, kan het een uitdaging voor mensen met dit persoonlijkheidstype zijn net zo lang de situatie te vermijden om niet verstrikt te raken in de hitte van het moment. Maar in het moment leven gaat in beide richtingen, en zodra de verhitte emoties van een argument afkoelen, kunnen Avonturiers meestal het verleden het verleden laten en verdergaan alsof er niets gebeurd is.

Betekenis is te vinden in elke expressie van leven

De grootste uitdaging voor Avonturiers is het plannen van de toekomst. Het vinden van constructieve ideeën om hun doelen op te baseren en doelen bepalen die positief principes voortbrengen is geen geringe opgave. In tegenstelling tot sommige andere persoonlijkheidstypen plannen Avonturiers hun toekomst niet in termen van activa en pensioen. Integendeel, ze plannen handelingen en gedragingen als bijdrage aan een gevoel van identiteit terwijl ze een portfolio aan ervaringen opbouwen, geen voorraden.

Als deze doelen en principes nobel zijn, kan de Avonturier met verbazingwekkende liefdadigheid en onzelfzuchtigheid handelen – maar het kan ook gebeuren dat ze tot een meer egocentrische identiteit komen en egoïstisch en manipulatief handelen. Het is belangrijk dat de Avonturier onthoudt om actief de persoon te worden die ze willen zijn. Het ontwikkelen van en vasthouden aan een nieuwe gewoonte komt niet als vanzelf, maar het feit dat ze elke dag de tijd nemen om hun motivaties te begrijpen stelt deze persoonlijkheid in staat hun sterke punten te gebruiken en na te streven waar ze van zijn gaan houden.

Anderen met dit persoonlijkheidstype