Advocaat

INFJ persoonlijkheid

Advocaten zijn stille visionairs, die vaak dienen als inspirerende en onvermoeibare idealisten.

A scene representing the INFJ personality type (Advocate). A bearded INFJ man stands in a forest clearing, waving a magic wand that emits sparkles towards a happily waving tree with a face. The INFJ has a wise, thoughtful expression on his face, and he appears to be speaking to the tree. More trees, flowers, and geometric stones are scattered throughout the scene, adding a mystical and imaginative quality. The overall aesthetic is whimsical and dreamy, reflecting the INFJ’s visionary and idealistic nature.
I Introvert N Intuïtief F Emotioneel J Plannend

Advocaat

"Behandel mensen alsof ze zijn wat ze zouden moeten zijn en je helpt ze te worden wat ze kunnen zijn."

Johann Wolfgang Von Goethe

Advocaten (INFJ) zijn misschien wel het zeldzaamste persoonlijkheidstype van allemaal, maar ze laten absoluut hun sporen na in de wereld. Idealistisch en principieel, fladderen ze niet zomaar door het leven; ze willen opstaan en het verschil maken. Voor Advocaat-persoonlijkheden komt succes niet van geld of status, maar van de zoektocht naar voldoening, het helpen van anderen en het zijn van een positieve kracht in de wereld.

Ondanks dat ze verheven doelen en ambities hebben, zijn Advocaten absoluut geen passieve dromers. Mensen met dit persoonlijkheidstype geven om integriteit en zijn zelden tevreden, totdat ze weten dat ze het juiste hebben gedaan. Tot op het bot gewetensvol, bewegen ze zich door het leven met een duidelijk besef van hun waarden en een streven om nooit uit het oog te verliezen wat er echt toe doet; niet volgens andere mensen of de samenleving in zijn geheel, maar volgens hun eigen wijsheid en intuïtie.

Advocaat (INFJ) persoonlijkheid

Op zoek naar een doel

Misschien omdat hun persoonlijkheidstype zo ongewoon is, dragen Advocaten het gevoel, al dan niet bewust, dat ze anders zijn dan de meeste mensen. Met hun rijke innerlijke levens en hun diepe, aanhoudende verlangen om hun levensdoel te vinden, passen ze niet altijd bij de mensen om hen heen. Dit betekent niet dat Advocaten niet van sociale goedkeuring of hechte relaties houden, alleen voelen ze zich af en toe onbegrepen of alsof ze lijnrecht tegenover de wereld staan.

Gelukkig doet dit gevoel van uit de pas lopen geen afbreuk aan de toewijding van Advocaten om de wereld een betere plek te maken. Advocaten maken zich zorgen om onrechtvaardigheid en geven meestal meer om onbaatzuchtigheid dan om persoonlijk gewin. Ze voelen zich vaak geroepen om hun krachten te gebruiken, zoals creativiteit, verbeelding en gevoeligheid, om anderen te helpen en medeleven te tonen.

Niets maakt Advocaten zo blij als wanneer ze het leven van een ander in positieve zin kunnen veranderen.

Veel Advocaten zien het helpen van anderen als hun levensdoel en zijn altijd op zoek naar manieren om in te grijpen en op te komen voor wat juist is. Bovendien streven mensen met dit persoonlijkheidstype ernaar om de diepere problemen van de maatschappij op te lossen, in de hoop dat oneerlijkheid en ontbering verleden tijd worden. Soms concentreren Advocaten zich echter zo op hun idealen dat ze vergeten om voor zichzelf te zorgen, een patroon dat kan leiden tot stress en een burn-out.

Verbinding met anderen (en zichzelf)

Advocaten mogen dan wel introvert zijn, ze hechten veel waarde aan diepe, authentieke relaties met anderen. Er is maar weinig wat deze persoonlijkheden zo gelukkig maakt als het echt leren kennen van een ander persoon, en op hun beurt gekend worden. Advocaten hebben veel liever een betekenisvol gesprek dan eentje over koetjes en kalfjes. Ze drukken zich uit op een warme en gevoelige manier. Deze emotionele eerlijkheid en inzichtelijkheid kan een krachtige indruk maken op de mensen om hen heen.

Enkele hechte relaties, op voorwaarde dat ze oprecht zijn, kunnen de harten van Advocaten compleet vullen.

Advocaten zijn attent en meelevend, en steken veel energie en zorg in hun relaties. Dit betekent echter niet dat ze zich altijd gewaardeerd worden. Advocaten hebben de neiging om bedachtzaam en zorgzaam te handelen en het kan hen frustreren wanneer anderen deze goede bedoelingen niet erkennen. Als gevolg hiervan kan voor deze persoonlijkheden zelfs opbouwende kritiek ongelooflijk kwetsend aanvoelen.

Een persoonlijke missie

Veel Advocaten hebben het gevoel dat hun leven een uniek doel heeft en dat ze op aarde zijn gezet om deze missie te vervullen. Het zoeken van dit doel, en vervullen wanneer ze het vinden, is voor mensen met dit persoonlijkheidstype een van de meest lonende aspecten van het leven.

Wanneer Advocaten ongelijkheid of oneerlijkheid tegenkomen, geven ze zelden op. In plaats daarvan raadplegen ze hun intuïtie en medeleven om tot een oplossing te komen. Met hun aangeboren vermogen om balans tussen hart en hoofd te creëren, zijn Advocaten geprogrammeerd om het onrecht van de wereld recht te zetten, hoe groot of klein ook. Terwijl ze druk bezig zijn voor iedereen te zorgen, moeten deze persoonlijkheden echter wel onthouden af en toe te pauzeren om ook voor zichzelf te kunnen zorgen.