Leidinggevende persoonlijkheid

ESTJ-A / ESTJ-T

“Leidinggevende” persoonlijkheid

Goede orde is de basis van alle dingen.

Edmund Burke

De Leidinggevende vertegenwoordigt traditie en orde. Ze maken gebruik van hun begrip van wat goed, verkeerd en sociaal aanvaardbaar is om families en gemeenschappen bij elkaar te brengen. Ze omarmen waarden als eerlijkheid, toewijding en waardigheid en worden gewaardeerd om hun duidelijk advies en begeleiding. Ze nemen graag het voortouw bij het inslaan van moeilijke wegen. Leidinggevenden zijn trots op hun vermogen mensen samen te brengen en zijn vaak organisatoren. Ze werken hard om iedereen samen te brengen voor het vieren van gekoesterde lokale evenementen, of ter verdediging van de traditionele normen en waarden die families en gemeenschappen bij elkaar houden.

“Leidinggevende” persoonlijkheid (ESTJ-A / ESTJ-T)

Iedereen die ook maar een knip voor de neus waard is komt op voor waar ze in geloven...

Dit persoonlijkheidstype is in trek in democratische samenlevingen, en ze maken minimaal 11% van de bevolking uit. Het is dan ook geen wonder dat veel beroemde politici en zakelijk leiders Leidinggevenden zijn. Ze geloven sterk in de rechtsstaat en autoriteit die moet worden verdiend. Ze geven zelf ook het goede voorbeeld, waaruit hun toewijding en doelgerichte eerlijkheid blijkt en hun complete afwijzing van luiheid en bedrog, met name op het werk. Als er iemand is die hard werken met je handen karakteropbouwend vindt is het wel de Leidinggevende.

Leidinggevenden zijn zich bewust van hun omgeving en leven in een wereld van duidelijke, controleerbare feiten – de zekerheid van hun kennis betekent dat ze zelfs bij zware weerstand vasthouden aan hun principes en een duidelijke visie doorzetten op wat wel of niet acceptabel is. Hun adviezen zijn geen loze praatjes. Ze zijn altijd bereid om zich aan de meest uitdagende projecten te wagen, actieplannen te verbeteren en problemen onderweg aan te pakken, zelfs de meest gecompliceerde taken lijken eenvoudig en toegankelijk.

Ze werken echter niet alleen, en ze verwachten dat hun betrouwbaarheid en arbeidsethos navolging krijgt – mensen met dit persoonlijkheidstype maken hun beloften waar, en als partners of ondergeschikten hen in gevaar brengen door incompetentie of luiheid, of erger nog, oneerlijkheid, zullen ze niet aarzelen hun woede te tonen. Dit kan ze de reputatie dat ze niet flexibel zijn opleveren. Dit is echter niet omdat ze willekeurig koppig zijn, maar omdat ze ook echt geloven in de waarden waarop de maatschappij is gestoeld.

...Maar nog beter zijn diegenen die toegeven wanneer ze fout zitten

De Leidinggevende is de klassieke modelburger: ze helpen de buren, houden zich aan de wet, en proberen iedereen te betrekken bij de gemeenschappen en organisaties die ze zo koesteren.

De belangrijkste uitdaging voor dit type is om te erkennen dat niet iedereen hetzelfde pad volgt of op dezelfde manier een bijdrage levert. Een ware leider erkent de kracht van het individu, evenals die van de groep, en zorgt er ook voor dat de ideeën van het individu bespreekbaar worden. Op die manier zullen ze echt over alle feiten beschikken en in staat zijn de leiding te nemen in een richting die voor iedereen werkt.

Anderen met dit persoonlijkheidstype