Leidinggevende

ESTJ persoonlijkheid

Leidinggevenden zijn uitmuntende organisatoren, die met het managen van zaken of mensen door niemand overtroffen worden.

A scene depicting the ESTJ personality type (Executive). A female ESTJ stands confidently at the center of an office environment, surrounded by her team of three employees seated at desks. The ESTJ holds a stopwatch, symbolizing her focus on efficiency and time management. The employees have alert expressions, indicating their attentiveness to the ESTJ’s direction. The desks are neatly arranged in rows, reflecting the structured and organized nature of the ESTJ’s leadership style.
E Extravert S Realistisch T Rationeel J Plannend

Leidinggevende

Goede orde is de basis van alles.

Edmund Burke

Leidinggevenden (ESTJ) zijn vertegenwoordigers van traditie en orde. Ze gebruiken hun begrip van wat goed, fout en sociaal aanvaardbaar is om families en gemeenschappen samen te brengen. Mensen met het Leidinggevende-persoonlijkheidstype omarmen de waarden eerlijkheid, toewijding en waardigheid en worden gewaardeerd om hun duidelijk advies en begeleiding. Op moeilijke paden, wijzen ze graag de weg. Ze zijn trots op hoe ze mensen samen kunnen brengen en ze nemen dan ook vaak de rol van gemeenschapsorganisator op zich. Ze werken hard om deze samenkomst te realiseren, bijvoorbeeld bij plaatselijke evenementen, of om traditionele waarden die families en gemeenschappen bij elkaar houden te verdedigen.

Leidinggevende (ESTJ) persoonlijkheid

Het goede voorbeeld geven

De vraag naar dergelijk leiderschap is groot in democratische samenlevingen. Omdat ze maar liefst 11% van de bevolking uitmaken, is het geen wonder dat veel presidenten Leidinggevenden waren. Ze geloven sterk in de rechtsstaat en in autoriteit die moet worden verdiend. Leidinggevenden geven het goede voorbeeld door toewijding en doelgerichte eerlijkheid te tonen, en luiheid en bedrog te verwerpen, vooral op het werk. Als er iemand is die verklaart dat hard, handmatig werk een uitstekende manier is om karakter op te bouwen, dan zijn het de Leidinggevenden wel.

Leidinggevenden zijn zich bewust van hun omgeving en leven in een wereld van duidelijke, verifieerbare feiten. De zekerheid van hun kennis betekent dat ze, zelfs ondanks hevige weerstand, vasthouden aan hun principes en een heldere visie opleggen over wat wel en niet acceptabel is.

Leidinggevenden werken echter niet alleen, en ze verwachten dat hun betrouwbaarheid en werkethiek wederkerig zijn. Mensen met dit persoonlijkheidstype komen hun beloften na, en als partners of ondergeschikten hen in gevaar brengen door incompetentie of luiheid, of nog erger: oneerlijkheid, aarzelen ze niet om hun woede te tonen. Dit kan hen de reputatie van inflexibiliteit opleveren, een eigenschap die alle Schildwacht-persoonlijkheden delen. Dat is niet omdat Leidinggevenden willekeurig koppig zijn, maar omdat ze echt geloven dat deze waarden ervoor zorgen dat de maatschappij werkt.

Een grotere verantwoordelijkheid

Leidinggevenden zijn het schoolvoorbeeld van een modelburger: ze helpen hun buren, handhaven de wet en proberen ervoor te zorgen dat iedereen meedoet binnen de gemeenschappen en organisaties die hen dierbaar zijn.

De grootste uitdaging voor Leidinggevenden is om te erkennen dat niet iedereen hetzelfde pad volgt of op dezelfde manier bijdraagt. Een echte leider erkent de kracht van het individu én die van de groep, en helpt de ideeën van die individuen naar voren te brengen. Op die manier hebben Leidinggevenden alle feiten op een rij en kunnen ze in richtingen sturen die voor iedereen werken.