Consul

ESFJ persoonlijkheid

Consuls zijn zeer zorgzame, sociale, op de gemeenschap gerichte mensen die altijd bereid zijn om te helpen.

A scene depicting the ESFJ personality type (Consul). Two excited children are seated at a table, while their smiling ESFJ parents carry over wrapped presents and a birthday cake with lit candles. A loyal dog companion stands nearby, eager to join in the festivities. The scene conveys the joy and togetherness the ESFJ personality type finds in bringing loved ones together to honor important milestones and strengthen family bonds.
E Extravert S Realistisch F Emotioneel J Plannend

Consul

Bemoedig, verhef en versterk elkaar. Want de positieve energie die naar één wordt verspreid, zal door ons allemaal worden gevoeld.

Deborah Day

Voor Consuls (ESFJ) is het leven het mooist als het met anderen wordt gedeeld. Mensen met dit persoonlijkheidstype vormen de basis van veel gemeenschappen. Ze stellen hun huizen, en hun harten, open voor vrienden, geliefden en buren.

Dat betekent niet dat Consuls iedereen aardig vinden of dat ze heiligen zijn. Maar Consuls geloven wel in de kracht van gastvrijheid en goede manieren, en ze voelen zich vaak verplicht tegenover mensen om hen heen. Mensen met dit persoonlijkheidstype zijn gul en betrouwbaar, en nemen het vaak in grote en kleine manieren op zich om hun familie en gemeenschap bij elkaar te houden.

Consuls hebben het talent om de mensen in hun leven gesteund, verzorgd en veilig te laten voelen.
Consul (ESFJ) persoonlijkheid

De schoonheid van een verantwoordelijk leven

Consuls zijn altruïsten. Ze nemen hun verantwoordelijkheid om terug te geven, anderen te dienen en het juiste te doen serieus.

En Consuls geloven dat in bijna elke situatie een duidelijk juiste handelswijze is. Hoewel sommige persoonlijkheidstypes een mildere, leven-en-laten-leven houding aannemen, kunnen Consuls het lastig vinden om niet te oordelen wanneer iemand een weg inslaat die hen onjuist lijkt. Als resultaat hebben Consuls het vaak moeilijk om te accepteren wanneer iemand het niet met ze eens is, vooral iemand waar ze om geven.

Consuls hebben een duidelijk moreel kompas en ze kunnen het verbijsterend vinden als andermans acties daar niet op aansluiten.

Met hun duidelijke opvattingen over goed en kwaad, staan Consuls vaak aan de eigenwijze kant. Maar deze meningen zijn niet willekeurig; ze zijn vaak gebaseerd op een diep respect voor traditie. Consuls weten dat alles wat ze doen van invloed is op iemand anders, en ze vertrouwen erop dat gevestigde wetten, protocollen en sociale normen hen zullen helpen hun dagelijks leven te navigeren op een attente en verantwoordelijke manier voor anderen.

Duurzame relaties opbouwen

Bemoedigend en extravert, kunnen Consuls altijd gespot worden op een feestje. Zij zijn degene die rondfladderen om ervoor te zorgen dat iedereen het naar de zin heeft! Maar vergis je niet: Consuls walsen niet zomaar door andermans leven. Loyaal tot op het bot, bouwen ze duurzame relaties op en kan er op hen worden gerekend wanneer er een helpende hand, of een luisterend oor, nodig is.

Consuls missen zelden een verjaardag of feestdag. Ze zijn toegewijd aan hun relaties en onthouden zelfs de kleinste details van het leven van hun vrienden en geliefden.

Met hun liefde voor orde en structuur geven Consuls de voorkeur aan geplande evenementen boven activiteiten met een open einde of een spontane bijeenkomst. Ze hosten graag om er zeker van te zijn dat alles soepel verloopt. Mensen met dit persoonlijkheidstype steken veel energie in anderen het gevoel geven dat ze speciaal zijn en gevierd worden. Wanneer iemand hun inspanningen niet lijkt te waarderen, kunnen ze het persoonlijk opvatten.

Voor veel mensen met het persoonlijkheidstype Consul is een van de grootste uitdagingen in het leven accepteren dat ze de gedachten of het gedrag van anderen niet kunnen controleren, zelfs niet van diegenen die hen het meest dierbaar zijn. Gelukkig kunnen Consuls vrede en voldoening vinden door zich te richten op wat ze het beste kunnen: het goede voorbeeld geven van zorg, consideratie en verantwoordelijkheid, terwijl ze daarbij mensen samenbrengen.