Virtuoosi-persoonallisuus

ISTP-A / ISTP-T

“Virtuoosi”-persoonallisuus

Halusin elää erilaisen elämän. En halunnut mennä päivittäin aina samaan paikkaan, nähdä aina samoja ihmisiä ja tehdä aina samaa työtä. Halusin mielenkiintoisia haasteita.

Harrison Ford

Virtuoosit rakastavat tutkimista käsillään ja silmillään, ympäröivän maailman koskettamista ja tutkimista kylmällä rationaalisuudella ja henkevällä uteliaisuudella. Virtuoosit ovat luontaisia tekijöitä, jotka siirtyvät projektista toiseen, luovat niin hyödyllistä kuin turhaakin pelkän huvin vuoksi ja oppivat ympäristöstään. Virtuoosit ovat usein mekaanikkoja ja insinöörejä, joille suurinta iloa tuottaa käsien likaaminen koneiden purku- ja kokoonpanotöissä ja koneiden saaminen edes hieman entistä parempaan kuntoon.

“Virtuoosi”-persoonallisuus (ISTP-A / ISTP-T)

Virtuoosit tutkivat asioita luomalla, etsimällä vikoja, yrityksen ja erehdyksen ja ensikäden kokemuksen kautta. Virtuoosit nauttivat projektiensa muissa herättämästä kiinnostuksesta ja päästävät joskus toiset osalliseksi niistä. Tosin kuitenkin sillä ehdolla, että virtuoosin periaatteisiin ja vapauteen ei sekaannuta, ja että virtuoosit saattavat myös olla kiinnostuneita toisten projekteista.

Virtuoosit tarjoavat mielellään apuaan ja jakavat kokemuksiaan, erityisesti niille, joista he välittävät, ja on harmi, että heitä on niin harvassa, vain noin viisi prosenttia väestöstä. Virtuoosinaisia on erityisen harvassa, ja he sopivat usein huonosti yhteiskunnan naiselle mahdollisesti asettamaan rooliin – usein heitä pidetään poikatyttöinä jo varhaisesta iästä alkaen.

Uskalla olla erilainen

Vaikka he pidättäytyvän luonteensa ja käytännöllisen otteensa vuoksi saattavat ensi silmäyksellä vaikuttaa yksinkertaisilta, he ovat oikeastaan melko arvoituksellisia. Virtuoosit ovat ystävällisiä, mutta omaa yksityisyyttään vaalivia; rauhallisia, mutta tarvittaessa myös spontaaneja; erittäin uteliaita, mutta kyvyttömiä keskittymään muodolliseen koulutukseen. Joskus läheisten voi olla vaikea ennustaa virtuooseja ja heidän liikkeitään. Virtuoosit voivat vaikuttaa jonkin aikaa hyvin lojaaleilta ja tasapainoisilta, mutta heillä on taipumus kerätä impulsiivista energiaa, joka voi purkautua ilman ennakkovaroitusta ja ohjata heidän kiinnostuksensa täysin uuteen suuntaan.

Näiden järistysten taustalla ei silti niinkään ole mikään spirituaalinen etsintä, vaan pikemminkin uuden kiinnostuksen aiheen tai uuden idean toteuttamiskelpoisuuden selvittäminen.

Virtuoosien päätökset pohjautuvat käytännölliseen realismiin ja heillä on sisimmässään vahva oikeudenmukaisuuden taju, “kohtele toisia niin kuin haluaisit itseäsi kohdeltavan” -periaate, joka todella auttaa ymmärtämään monia virtuoosien arvoituksellisia luonteenpiirteitä. Sen sijaan, että virtuoosit kuitenkaan varoisivat liikaa astumasta toisten varpaille, jotta heidän omille varpailleen ei astuttaisi, virtuoosit menevät usein liian pitkälle ja antavat takaisin samalla mitalla, niin hyvässä kuin pahassa.

Suurin virtuoosien kohtaama vaikeus on todennäköisesti se, että he toimivat liian nopeasti, pitävät suvaitsevaista luonnettaan itsestään selvyytenä ja olettavat samaa myös muilta. Virtuoosit ovat ensimmäisenä kertomassa tahdittomia vitsejä, sekaantumassa toisten projekteihin, käyttäytymässä karskisti ja pelleilemässä tai muuttamassa suunnitelmiaan heti, kun jotain kiinnostavampaa ilmaantuu.

Mikään ei ole tylsempää kuin ainainen peesaaminen

Virtuoosit tulevat huomaamaan, että monilla muilla persoonallisuustyypeillä on paljon heitä selkeämmin vedetyt säännöt ja hyväksytyn käyttäytymisen rajat kuin heillä. Hienotunteisemmat henkilöt eivät useinkaan halua kuulla tahdittomia vitsejä, saati sitten itse kertoa sellaista, tai osallistua lapselliseen pelleilyyn. Jos tilanne on jo emotionaalisesti latautunut, näiden rajojen rikkominen voi kostautua pahasti.

Virtuoosien on erityisen vaikea ennustaa tunteita, mutta se on vain luonnollinen jatke virtuoosien oikeudenmukaisuudelle, minkä vuoksi virtuoosien tunteita ja motivaatiotekijöitä on niin vaikea arvioita. Virtuoosit tutkivat ihmissuhteitaan usein toimiensa kautta empatian sijaan, mikä voi aiheuttaa hyvin turhauttavia tilanteita. Virtuooseilla on usein vaikeuksia hyväksyä rajoja ja noudattaa ohjeita, sillä he kaipaavat vapautta liikkua ja tarvittaessa ylittää rajoja.

Kun virtuoosit löytävät ympäristön, jossa he voivat työskennellä hyvien ystävien kanssa, jotka ymmärtävät heidän tyyliään ja ennalta-arvaamattomuuttaan, luovuuttaan, huumorintajuaan ja käytännöllistä otettaan asioihin, he voivat nauttia kättensä työn tuloksista ja ihailla niitä ulkoapäin.

Virtuooseja, joita saatat tuntea