Logistikko-persoonallisuus

ISTJ-A / ISTJ-T

“Logistikko”-persoonallisuus

Olen huomannut, että aina jos yksi henkilö on kykenevä suorittamaan jonkin tehtävän, on aina huonompi vaihtoehto laittaa tehtävään kaksi ihmistä, ja vielä huonompi vaihtoehto laittaa siihen kolme tai useampia.

George Washington

Logistikot ovat persoonallisuustyyppi, jota esiintyy väestössä eniten, n. 13 prosenttia. Heitä määrittävät luonteenpiirteet eheys, käytännöllinen logiikka ja väsymätön omistautuminen työlle, minkä vuoksi logistikot ovat elintärkeä voima monissa perheissä ja organisaatioissa, joissa vaalitaan perinteitä, sääntöjä ja standardeja, kuten lakitoimistot, sääntelyviranomaiset ja armeija. Logistikot nauttivat vastuun ottamisesta ja ovat ylpeitä tekemästään työstä. Kun he pyrkivät tiettyyn tavoitteeseen, logistikot panevat likoon kaiken aikansa ja energiansa ja suorittavat jokaisen tarvittavan tehtävän huolella ja kärsivällisesti.

“Logistikko”-persoonallisuus (ISTJ-A / ISTJ-T)

Logistikot eivät tee oletuksia, vaan analysoivat mieluummin ympäristöään, tarkistavat faktat ja siirtyvät käytännön toimiin. Logistikot eivät ole turhanpäiväisiä höpöttäjiä, vaan tehtyään päätöksen, he tukeutuvat faktoihin, joita päämäärän saavuttamiseen tarvitaan, ja odottavat myös toisten välittömästi ymmärtävän tilanteen ja tarttuvan toimeen. Logistikot sietävät huonosti päättämättömyyttä ja menettävät kärsivällisyytensä nopeasti, jos heidän tavoitteensa tielle tulee epäkäytännöllisten teorioiden muodostamia haasteita, erityisesti jos niissä jätetään huomiotta olennaisia yksityiskohtia. Myös tavoitteiden saavuttamista hidastavat aikaa vievät keskustelut ärsyttävät logistikkoja, etenkin jos määräajat lähestyvät.

Suosi hyvien ihmisten seuraa, jos arvostat mainettasi...

Jos logistikot sanovat tekevänsä jotakin valmiiksi, sen he myös tekevät, täyttävät velvollisuutensa vaatipa se millaista henkilökohtaista panosta tahansa, ja ymmärtävät huonosti ihmisiä, jotka eivät seiso sanojensa takana. Laiskuus ja epärehellisyys ovat varmin keino päästä logistikon epäsuosioon. Sen vuoksi logistikot työskentelevät usein mielellään yksin tai vähintäänkin hierarkiassa selkeästi auktoriteettiasemassa, jossa he voivat itse asettaa ja saavuttaa tavoitteensa ilman keskusteluja tai huolta toisten luotettavuudesta.

Logistikoilla on terävä, tietopohjainen mieli, ja he toimivat mieluummin yksin ja omatoimisesti kuin johonkuhun tai johonkin turvautuen. Logistikot pitävät riippuvuutta toisista usein heikkoutena, ja heidän työtarmonsa, luottovarmuutensa ja uskomaton henkilökohtainen koskemattomuutensa estävät heitä vajoamasta siihen ansaan.

Tämä henkilökohtaisen koskemattomuuden tunne on logistikoille hyvin tunnusomaista ja ulottuu heidän oman mielensä ulkopuolelle. Logistikot ovat taipuvaisia luomaan sääntöjä ja ohjeita millä hinnalla hyvänsä, ilmoittamaan omista virheistään ja kertomaan totuuden vaikeista seurauksista huolimatta. Logistikoille totuus on paljon tärkeämpää kuin tunneäly, minkä vuoksi heidän suorasukainen lähestymistapansa voi antaa heistä virheellisesti kylmän, jopa robottimaisen, vaikutelman. Logistikkojen on usein vaikea ilmaista tunteitaan ja kiintymystään ulospäin, mutta oletus, että he olisivat tunteettomia tai empatiakyvyttömiä, on loukkaavaa.

...sillä on parempi olla yksin kuin huonossa seurassa

Logistikkojen omistautuminen on täydellistä, minkä ansiosta logistikot saavat paljon aikaan, mitä taas leväperäisemmät henkilöt voivat käyttää hyödykseen. Logistikot tarvitsevat vakautta ja varmuutta ja pitävät tehtävänään varmistaa asioiden sujuva edistyminen. Heistä saattaa tuntua siltä, että työtoverit ja muut tärkeät henkilöt sysäävät heille vastuita tietäen, että he hoitavat työt loppuun asti. Logistikot pitävät usein suunnitelmansa omana tietonaan ja antavat tosiasioiden puhua puolestaan, mutta saattaa kulua pitkäkin aika, ennen kuin kaikki on tullut päivänvaloon.

Logistikkojen pitää muistaa pitää huolta itsestään. Heidän itsepintainen pysyvyyden ja tehokkuuden vaalimisensa voi pitkällä tähtäimellä kääntyä heitä itseään vastaan, kun toiset yhä enemmän tukeutuvat heihin. Tästä voi kehittyä henkinen taakka, joka pysyy piilossa vuosia, kunnes on liian myöhäistä. Jos logistikot onnistuvat löytämään työtovereita ja kumppanin, jotka aidosti arvostavat ja täydentävät logistikon ominaisuuksia, jotka nauttivat logistikkojen valoisuudesta, selkeydestä ja toimintavarmuudesta, logistikot ovat tyytyväisiä vakauttavasta roolistaan ja siitä, että he ovat osa toimivaa järjestelmää.

Logistikkoja, joita saatat tuntea