Arkkitehti-persoonallisuus

INTJ-A / INTJ-T

“Arkkitehti”-persoonallisuus

Huipulla on yksinäistä, minkä arkkitehti jos kuka tietää, sillä arkkitehti on yksi harvinaisimmista ja strategisesti kyvykkäimmistä persoonallisuustyypeistä. Tätä persoonallisuustyyppiä edustaa vain kaksi prosenttia väestöstä, ja erityisen harva heistä on nainen, vain n. 0,8 prosenttia väestöstä. Arkkitehtien on usein vaikea löytää samanhenkisiä ihmisiä, jotka jaksavat heidän hellittämätöntä intellektuaalisuuttaan ja shakinpeluuta muistuttavaa taktikointiaan. Arkkitehdit ovat mielikuvitusrikkaita, mutta päättäväisiä; kunnianhimoisia, mutta helposti lähestyttäviä; hämmästyttävän uteliaita, mutta energiaansa säästeleviä.

Mikään ei voi pysäyttää oikean asenteen omaavaa saavuttamasta tavoitettaan

Arkkitehdeillä on luontainen tiedonjano, joka näkyy jo varhain, minkä vuoksi he saavat usein jo lapsena lempinimen “lukutoukka”. Vaikka se on ehkä tarkoitettu pilkkanimeksi, arkkitehdit kokevat nimityksen osuvaksi ja ovat pikemminkin ylpeitä siitä ja nauttivat suuresti laajasta ja syvästä tietopohjastaan. Arkkitehdit jakavat mielellään tietoaan ja ovat varmoja osaamisestaan valikoiduilla aloillaan. He suunnittelevat ja noudattavat usein loistavaa suunnitelmaa omalla alallaan ja pidättäytyvät turhilta häiriötekijöiltä kuten juoruilta.

Sinulla ei ole oikeutta mielipiteeseesi. Sinulla on oikeus perusteltuun mielipiteeseesi. Kenelläkään ei ole oikeutta olla välinpitämätön.

Harlan Ellison

Paradoksi useimmille ulkopuolisille on, että arkkitehdit kykenevät sietämään elämässään räikeitä vastakohtia, jotka eivät ole täysin ymmärrettävissä ainakaan puhtaasti järkiperäisesti tarkasteltuna. Esimerkiksi arkkitehdit voivat olla samanaikaisesti toisaalta äärimmäisen epärealistisia idealisteja, toisaalta erittäin kyynisiä, mikä on selvästi mahdoton ristiriita. Arkkitehdit tuntuvat uskovan, että työllä, älykkyydellä ja harkinnalla, mikään ei ole mahdotonta, vaikka ajattelevatkin samanaikaisesti, että ihmiset ovat liian laiskoja, lyhytnäköisiä tai itsekeskeisiä oikeasti saavuttamaan korkealle asetettuja tavoitteita. Tämä kyyninen katsantokanta ei kuitenkaan todennäköisesti kykene pidättelemään arkkitehtia pyrkimästä hänelle merkitykselliseen päämäärään.

“Arkkitehti”-persoonallisuus (INTJ-A / INTJ-T)

Älä anna periksi, kun kyse on periaatteista

Arkkiktehdit huokuvat itsevarmuutta ja salaperäisyyttä ja heidän osuvat huomionsa, omaperäiset ajatuksensa ja uskomaton logiikkansa antavat heille välineet viedä läpi muutoksia pelkällä tahdonvoimalla ja persoonansa vahvuudella. Ajoittain saattaa vaikuttaa siltä, että arkkitehdit haluavat muokata jokaisen kohtaamansa ajatuksen ja järjestelmän uudelleen tavoittelemalla siinä täydellisyyttä ja jopa moraalin toteutumista. Se, joka ei pysty ymmärtämään arkkitehdin toimintaprosesseja tai edes niiden perimmäistä tarkoitusta, menettää todennäköisesti välittömästi ja lopullisesti kunnioituksensa.

Säännöt, rajoitukset ja perinteet ovat arkkitehdille kirous. Arkkitehdin mielestä kaikkea pitäisi voida kyseenalaistaa ja arvioida uudelleen, ja jos mahdollista arkkitehdit haluavat usein toimia yksin voidakseen osoittaa teknisen ylivoimansa, joskus tahdittomalla ja lähes vääräoppisilla menetelmillä ja ajatuksilla.

Tätä ei pidä tulkita impulsiivisuudeksi. Arkkitehdit pyrkivät säilyttämään toimintansa järkiperäisenä olipa päämäärä kuinka houkutteleva tahansa, ja testaavat perusteellisesti jokaisen idean toimivuuden, olipa se itse kehitelty tai muualta saatu. Tätä menetelmää arkkitehti soveltaa aina ja kaikkiin asioihin ja ihmisiin, mikä aiheuttaa arkkitehdeille usein ongelmia.

Yksin matkatessaan ymmärtää enemmän

Arkkitehdit ovat erinomaisia ja varmoja tiedostaan, jonka ymmärtämiseen he ovat nähneet vaivaa, mutta valitettavasti sosiaaliset taidot eivät kuulu arkkitehtien bravuureihin. Valkoiset valheet ja small talk ovat jo tarpeeksi vaikeita totuutta ja syvyyttä tavoittelevalle persoonallisuustyypille, mutta arkkitehdin mielestä sosiaaliset konventiot voivat olla jopa täysin järjettömiä. Ironista kyllä arkkitehtien on usein paras pysyä siellä, missä he ovat omimmillaan – poissa parrasvaloista – tutussa ympäristössä, missä arkkitehtien luontainen varmuus pääsee parhaiten esille ja missä he voivat miellyttää temperamentiltaan ja kiinnostuksenkohteiltaan samankaltaisia ihmisiä.

Arkkitehtejä luonnehtii heidän tapansa elää aivan kuin maailma olisi jättiläismäinen šhakkilauta, jonka nappulat siirtyvät aina harkiten ja järkevästi, aina uusia taktikoita, strategioita ja valmiussuunnitelmia hioen ja vastapuolta ohjaillen tavoitteenaan pitää tilanne hallinnassa ja säilyttää mahdollisimman suuri liikkumatila. Tämä ei tarkoita, että arkkitehdit toimisivat vailla omatuntoa, vaikka se monien tunteita kaihtavien arkkitehtien kohdalla voi näyttää siltä. Tältä pohjalta on myös helpompi ymmärtää, miksi monet fiktiiviset pahantekijät (ja väärinymmärretyt sankarit) lukeutuvat tähän persoonallisuustyyppiin.

Arkkitehteja, joita saatat tuntea