Sovittelija-persoonallisuus

INFP-A / INFP-T

“Sovittelija”-persoonallisuus

Sovittelijat ovat todellisia idealisteja ja pyrkivät aina löytämään edes jotain hyvää pahimmistakin ihmisistä tai ikävimmistäkin tapahtumista ja tekemään asioita aikaisempaa paremmin. He saattavat vaikuttaa rauhallisilta, varautuneilta ja jopa ujoilta, ja heillä on sisäinen liekki ja intohimoa, joka loistaa heistä. Sovittelijoita on väestöstä vain 4 prosenttia, minkä vuoksi heillä on suuri riski tulla väärinymmärretyiksi. Mutta kun he löytävät samanmielisiä ihmisiä, joiden kanssa he voivat viettää aikaa, he kokevat sisäistä rauhaa, joka on heille todellinen ilon ja inspiraation lähde.

“Sovittelija”-persoonallisuus (INFP-A / INFP-T)

Sovittelijoita ohjaavat periaatteet pikemminkin kuin logiikka, innostus tai käytännöllisyys. Sovittelijoiden tekemistä määrittävät kunnia, kauneus, moraalisuus ja hyveys sekä aikomuksen puhdas olemus, eivät palkkio ja rangaistus. Sovittelijan ominaisuuden omaavat persoonat ovat ylpeitä tästä ominaisuudestaan, ja on syytäkin, mutta kaikki eivät ymmärrä sovittelijoiden tunteiden taustalla piilevää motivaatiota, mikä voi johtaa eristäytymiseen.

Ei kaikki kiiltävä kultaa lie, vaeltaja ei eksy jokainen, ei vahvalta vanhuus voimia vie, syviin juuriin ei ulotu pakkanen.

J. R. R. Tolkien

Me tiedämme, keitä me olemme, mutta emme, mitä me voisimme olla

Parhaimmillaan sovittelijat voivat näiden ominaisuuksien avulla kommunikoida syvällisesti muiden kanssa, kielikuvin ja vertauksin, ja jakaa ajatuksiaan symbolien avulla. Tämän intuitiivisen kommunikaatiotavan vahvuus soveltuu hyvin luoviin töihin, minkä vuoksi ei liene yllättävää, että monet kuuluisat sovittelijat ovat runoilijoita, kirjailijoita ja näyttelijöitä. Sovittelijoille on tärkeää tiedostaa itsensä ja oma paikkansa maailmassa, ja he tutkivatkin kyseisiä ajatuksia ja projisoivat itseään töidensä kautta.

Sovittelijoilla on kyky itseilmaisuun, joka paljastaa heidän kauneutensa ja salaisuutensa vertauskuvien ja fiktiivisten hahmojen kautta.

Sovittelijoiden kyky käyttää kieltä ei rajoitu äidinkieleen. Heitä pidetään lahjakkaina myös toisen, jos kolmannenkin kielen oppimisessa. Kyky kommunikoida sopii hyvin yhteen myös sovittelijoiden sopusoinnun tarpeen kanssa ja auttaa sovittelijoita pääsemään eteenpäin, kun oma kutsumus on löytynyt.

Kuuntele monia, mutta puhu vain valituille

Toisin kuten sosiaalisemmat persoonallisuustyypit, sovittelijat keskittävät huomionsa vain muutamiin ihmisiin tai yhteen hyödylliseen asiaan. Jos he yrittävät ylläpitää liian suurta verkostoa, heidän energiansa kuluu loppuun, ja he voivat jopa masentua ja musertua maailman pahuudesta, jota he eivät kykene korjaamaan. Tämä on ikävää nähtävää sovittelijoiden ystäville, jotka ovat mieltyneitä sovittelijoiden positiiviseen tapaan tarkastella asioita.

Jos sovittelijat eivät ole varuillaan, he voivat kadottaa itsensä etsiessään hyvyyttä ja laiminlyödä jokapäiväisistä asioista huolehtimisen. Sovittelijat vaipuvat usein syviin ajatuksiinsa ja nauttivat hypoteettisesta ja filosofisesta pohdinnasta enemmän kuin yksikään toinen persoonallisuustyyppi. Sovittelijat voivat helposti menettää otteensa ja vetäytyä omaan kuoreensa, ja heidän saamisensa takaisin tähän maailmaan saattaa vaatia ystäviltä tai kumppanilta paljon energiaa.

Onneksi kuten kevään kukkaset, myös sovittelijoiden kiintymys, luovuus, epäitsekkyys ja idealismi palaavat aina takaisin ja palkitsee heidän rakkaansa, jos ei logiikallaan ja hyödyllisyydellään, niin maailmankuvalla, joka herättää myötätuntoa, lempeyttä ja kauneutta kaikkialla.

Sovittelijoita, joita saatat tuntea