Puolestapuhuja

INFJ-persoonallisuus

Puolestapuhujat ovat hiljaisia edelläkävijöitä, usein inspiroivia ja väsymättömiä idealisteja.

A scene representing the INFJ personality type (Advocate). A bearded INFJ man stands in a forest clearing, waving a magic wand that emits sparkles towards a happily waving tree with a face. The INFJ has a wise, thoughtful expression on his face, and he appears to be speaking to the tree. More trees, flowers, and geometric stones are scattered throughout the scene, adding a mystical and imaginative quality. The overall aesthetic is whimsical and dreamy, reflecting the INFJ’s visionary and idealistic nature.
I Introvertti N Intuitiivinen F Emotionaalinen J Suunnittelija

Puolestapuhuja

"Kohtele ihmisiä ikään kuin he olisivat mitä heidän pitäisi olla, ja autat heitä tulemaan sellaisiksi, mitä he voisivat olla."

Johann Wolfgang Von Goethe

Puolestapuhuja (INFJ) saattaa olla harvinaisin persoonallisuustyypeistä, mutta he taatusti jättävät jälkensä maailmaan. He ovat idealistisia ja periaatteellisia, eivätkä tyydy ajelehtimaan läpi elämänsä – he haluavat nousta esiin ja vaikuttaa asioihin. Puolestapuhujaa edustaville persoonallisuuksille menestys ei johdu rahasta tai asemasta, vaan siitä, että he etsivät täyttymystä, auttavat muita ja toimivat maailmassa hyvän puolestapuhujina.

Vaikka heillä on korkeat tavoitteet ja kunnianhimoiset päämäärät, Puolestapuhujia ei pidä erehtyä pitämään tyhjänpäiväisinä unelmoijina. Tämän persoonallisuustyypin edustajat arvostavat rehellisyyttä, ja ovat harvoin tyytyväisiä ennen kuin ovat tehneet sen, minkä tietävät olevan oikein. Puolestapuhujat ovat pohjimmiltaan tunnollisia, ja kulkevat elämässään arvojensa mukaisesti, aina muistaen mikä oikeasti on tärkeää – ei muiden tai yhteiskunnan normien vaan oman viisautensa ja intuitionsa mukaan.

Puolestapuhuja (INFJ)-persoonallisuus

Tarkoituksen etsiminen

Ehkä juuri siksi, että heidän persoonallisuustyyppinsä on niin harvinainen, Puolestapuhujilla on taipumus kantaa mukanaan – tietoisesti tai tiedostamatta – tunnetta siitä, että he ovat erilaisia kuin useimmat muut. Koska heillä on rikas sisäinen elämä ja syvä, vankka halu löytää elämäänsä tarkoitus, he eivät aina sovi joukkoon. Tämä ei tarkoita sitä, etteivätkö Puolestapuhujat voisi nauttia sosiaalisesta hyväksynnästä tai läheisistä suhteista – he vain tuntevat joskus olevansa väärinymmärrettyjä tai ristiriidassa maailman kanssa.

Onneksi tämä epäsopivuuden tunne ei vähennä Puolestapuhujan sitoutumista maailman parantamiseen. Epäoikeudenmukaisuus vaivaa Puolestapuhujia, ja he välittävät yleensä enemmän pyyteettömyydestä kuin henkilökohtaisesta hyödystä. He tuntevat usein kutsumusta käyttää vahvuuksiaan – kuten luovuutta, mielikuvitusta ja herkkyyttä – toisten auttamiseksi ja hyväntahtoisuuden edistämiseksi.

Mikään ei ilahduta Puolestapuhujaa yhtä paljon kuin jonkun toisen elämän muuttaminen paremmaksi.

Monet Puolestapuhujat pitävät toisten auttamista elämäntehtävänään, ja he etsivät aina tapoja puuttua asiaan ja puhua oikean asian puolesta. Tämän persoonallisuustyypin omaavat ihmiset pyrkivät myös korjaamaan yhteiskunnan syvimpiä ongelmia siinä toivossa, että epäoikeudenmukaisuus ja vastoinkäymiset jäisivät menneisyyteen. Toisinaan Puolestapuhujat saattavat kuitenkin keskittyä niin tiiviisti ihanteisiinsa, etteivät he pidä riittävästi huolta itsestään – tämä voi johtaa stressiin ja loppuunpalamiseen.

Yhteyden luominen toisiin (ja itseensä)

Puolestapuhujat saattavat olla sisäänpäin suuntautuneita, mutta he arvostavat syviä, aitoja suhteita. Harva asia tuottaa tämän persoonallisuuden omaavalle yhtä paljon iloa kuin toisen ihmisen tunteminen aidosti – ja se, että hänet myös tunnetaan vastavuoroisesti. Puolestapuhujat nauttivat merkityksellisistä keskusteluista huomattavasti enemmän kuin tyhjänpäiväisestä jutustelusta, ja heillä on taipumus viestiä lämpimällä ja herkällä tavalla. Tämä emotionaalinen rehellisyys ja oivaltavuus voivat tehdä voimakkaan vaikutuksen heidän ympärillään oleviin ihmisiin.

Puolestapuhujille muutamat läheiset suhteet, edellyttäen, että ne ovat myös aitoja, ovat hyvin tärkeitä.

Koska Puolestapuhujat ovat huomaavaisia ja myötätuntoisia, he pitävät niistä paljon huolta ja käyttävät niihin myös energiaa. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että he aina kokisivat saavansa vastineeksi arvostusta. Puolestapuhujilla on taipumus toimia hyvin harkiten ja huolellisesti, ja he saattavat turhautua, kun muut ihmiset eivät tunnusta heidän hyviä aikomuksiaan. Tämän seurauksena jopa rakentava kritiikki voi tuntua tällaisista persoonallisuuksista uskomattoman henkilökohtaiselta tai loukkaavalta.

Henkilökohtainen missio

Monet Puolestapuhujista kokevat, että heidän elämällään on ainutlaatuinen tarkoitus – tehtävä, jota varten heidät on asetettu tähän maailmaan. Tämän persoonallisuustyypin omaaville ihmisille yksi elämän palkitsevimmista puolista on tämän tarkoituksen etsiminen – ja sen löydyttyä, pyrkimys täyttää se oikealla tavalla.

Kun Puolestapuhujat kohtaavat epäoikeudenmukaisuutta tai epäreiluutta, he harvoin luovuttavat – sen sijaan he käyttävät intuitiotaan ja myötätuntoaan ratkaisun löytämiseksi. Heillä on synnynnäinen kyky tasapainoilla mielen ja tunteiden välillä, ja luonnollisesti kykeneviä korjaamaan maailman vääryyksiä, olivatpa ne kuinka suuria tai pieniä tahansa. Tällaisten luonteiden on vain muistettava, että samalla kun heillä on kiire huolehtia kaikista muista, heidän on joskus pysähdyttävä ja pidettävä huolta myös itsestään.