Asianajaja-persoonallisuus

INFJ-A / INFJ-T

“Asianajaja”-persoonallisuus

Asianajajapersoonat ovat hyvin harvinaisia. Mutta vaikka heitä on vain alle yksi prosentti väestöstä, he jättävät jälkensä tähän maailmaan. Heillä on sisäsyntyinen idealismin ja moraalin taju, mutta he ovat muita idealisteja päättäväisempiä ja määrätietoisempia. Asianajajat eivät ole toimettomia uneksijoita, vaan ihmisiä, jotka kykenevät ottamaan konkreettisia askeleita tavoitteidensa saavuttamiseksi ja pysyvän positiivisen vaikutuksen tekemiseksi.

Asianajajat näkevät usein toisten auttamisen elämäntarkoituksenaan. Vaikka tämän persoonallisuustyypin ihmiset toimivat usein pelastustehtävissä tai hyväntekeväisyystöissä, heidän todellinen päämääränsä on muuttaa asioita niin perusteellisesti, ettei ”pelastamista” tarvita.
“Asianajaja”-persoonallisuus (INFJ-A / INFJ-T)

Auta minua auttamaan sinua

Asianajajilla on hyvin ainutlaatuisia piirteitä: vaikka he esittävät asiansa hienopuheisesti ja rauhallisesti, heillä on erittäin vahvoja mielipiteitä, ja he taistelevat väsymättömästi heille tärkeiden asioiden puolesta. Tämän persoonallisuustyypin yksilöt ovat päättäväisiä ja voimakastahtoisia, mutta käyttävät energiaansa harvoin oman henkilökohtaisen etunsa tavoitteluun. Sen sijaan he toimivat luovasti, käyttävät mielikuvitustaan, vakaumustaan ja herkkyyttään luodakseen tasapainoa. Karma ja pyrkimys tasa-arvoon ovat asianajajille erittäin houkuttelevia käsitteitä, ja he uskovat siihen, että maailmalla toimivien tyrannien sydämet voitaisiin parhaiten pehmittää rakkaudella ja myötätunnolla.

Jokaisen on päätettävä, haluaako hän kävellä luovan epäitsekkyyden valossa vai tuhoavan itsekkyyden pimeydessä.

Martin Luther King

Asianajajien on helppo muodostaa suhteita toisten ihmisten kanssa, ja he osaavat esittää asiansa sydämellisesti ja hienotunteisesti. Heillä ei ole tarvetta vakuuttaa logiikalla tai faktoilla, vaan heidän puheensa on selkokielistä ja ymmärrettävää. On ymmärrettävää, että ystävät ja työtoverit pitävät asianajajia suhteellisen sosiaalisina yksilöinä, mutta on hyvä muistaa, että asianajajat tarvitsevat myös omaa aikaa rentoutumiseen ja akkujen lataamiseen ja saattavat siksi yhtäkkiä vetäytyä omiin oloihinsa. Asianajajat ottavat muiden tunteet hyvin huomioon ja odottavat samaa myös muilta. Joskus se tarkoittaa tarvittavan tilan antamista muutamiksi päiviksi.

Jatka yrittämistä

Asianajajien on kuitenkin kaikkein tärkeintä muistaa pitää huolta itsestään. Heidän intohimonsa toimia vakaumuksensa puolesta voi hyvinkin kannatella heitä kriittisen jaksamisrajan yli, mutta jos tilanne lähtee käsistä, he voivat uupua, sairastua ja stressaantua. Tämä tulee erityisen hyvin esille, jos asianajajat kohtaavat konflikteja ja kritiikkiä. Heidän herkkyytensä pakottaa heidät tekemään kaikkensa vältelläkseen näitä näennäisesti henkilökohtaisia hyökkäyksiä, mutta jos tilanteet ovat väistämättömiä, asianajajat voivat taistella vastaan hyvinkin irrationaalisin, hyödyttömin keinoin.

Asianajajille maailma näyttäytyy hyvin epätasa-arvoisena paikkana, mitä sen ei tarvitsisi olla. Asianajajat ovat muita persoonallisuustyyppejä soveltuvampia oikaisemaan vääryyksiä, olivatpa ne kuinka pieniä tahansa. Asianajajien on vain muistettava huolehtia myös itsestään, vaikka huoli maailmasta pitääkin heidät kiireisenä.

Asianajajia, joita saatat tuntea