Johtaja-persoonallisuus

ESTJ-A / ESTJ-T

Johtaja ESTJ-A / ESTJ-T

Hyvä järjestys on kaiken perusta.

Edmund Burke

Johtajat (ESTJ) edustavat perinteitä ja järjestystä. He käyttävät käsitystään siitä, mikä on oikein tai väärin sekä sosiaalisesti hyväksyttävää tuodaakseen perheet ja yhteisöt yhteen. Rehellisyyden, omistautumisen ja arvokkuuden arvot omaksuvat Johtaja-persoonallisuustyypit ovat arvostettuja selkeiden neuvojensa ja opastuksensa vuoksi, ja näyttävät mielellään tietä vaikeissa tilanteissa. He ovat ylpeitä siitä, että he saavat ihmiset yhteen. Johtajat toimivatkin usein yhteisöjen organisoijina, jotka työskentelevät ahkerasti saadakseen kaikki yhteen juhlimaan rakkaita paikallisia tapahtumia tai puolustamaan perinteisiä arvoja, jotka pitävät perheet ja yhteisöt koossa.

Johtaja (ESTJ)-persoonallisuus

Esimerkillä johtaminen

Tällaisen johtajuuden kysyntä on suurta demokraattisissa yhteiskunnissa, ja koska he muodostavat peräti 11 prosenttia väestöstä, ei ole ihme, että monet presidentit ovat olleet Johtajia. Johtaja-persoonallisuuden omaavat uskovat vahvasti oikeusvaltioperiaatteeseen ja ansaittuun auktoriteettiin. He johtavat esimerkillään, osoittavat omistautumista ja määrätietoista rehellisyyttä eikä laiskuudelle tai huijaamiselle löydy sijaa, erityisesti työssä. Jos joku väittää, että ahkera ruumiillinen työ on erinomainen tapa rakentaa luonnetta, niin nimenomaan juuri Johtajat.

Johtajat ovat tietoisia ympäristöstään ja elävät selkeiden, todennettavissa olevien tosiasioiden maailmassa. Heidän tietoisuutensa varmuus merkitsee sitä, että he pitävät kiinni periaatteistaan ja ajavat sumeilematta näkemystään siitä, mikä on ja mikä ei ole hyväksyttävää, jopa kovaa vastarintaa vastaan. Heidän mielipiteensä eivät myöskään ole pelkkää tyhjää puhetta, sillä Johtajat ovat enemmän kuin halukkaita sukeltamaan haastavimpiinkin projekteihin, parantamaan toimintasuunnitelmia ja selvittämään yksityiskohtia matkan varrella, jolloin monimutkaisimmatkin tehtävät vaikuttavat helpoilta ja helposti lähestyttäviltä.

Johtajat eivät kuitenkaan työskentele yksin ja odottavat, että heidän luotettavuutensa ja työmoraalinsa saavat vastakaikua. Tämän persoonallisuustyypin omaavat henkilöt pitävät lupauksensa, ja jos kumppanit tai alaiset vaarantavat ne epäpätevyydellään tai laiskuudellaan tai, mikä vielä pahempaa, epärehellisyydellään, he eivät epäröi osoittaa vihaansa. Tämä voi antaa heille maineen jäykkyydestä, joka onkin kaikille Vartija-tyypeille yhteinen piirre. Tämä ei kuitenkaan johdu siitä, että Johtajat olisivat mielivaltaisen jääräpäisiä, vaan siitä, että he todella uskovat näiden arvojen toimivan yhteiskunnassa.

Suurempi vastuu

Johtajat ovat klassisia mallikansalaisia: he auttavat lähimmäisiään, noudattavat lakia ja pyrkivät varmistamaan, että kaikki osallistuvat heille tärkeisiin yhteisöihin ja organisaatioihin.

Johtajien tärkein haaste on tunnustaa, että kaikki eivät kulje samaa polkua tai vaikuta samalla tavalla. Todellinen Johtaja tunnistaa sekä yksilön että ryhmän vahvuudet, ja auttaa tuomaan näiden yksilöiden ideat pöytään. Näin Johtajilla on todella kaikki faktat hallussaan, ja he voivat johtaa toimintaa suuntaan, joka toimii kaikkien kannalta.

Kuuluisia Johtajia