Päällikkö-persoonallisuus

ENTJ-A / ENTJ-T

“Päällikkö”-persoonallisuus

Aikasi on rajoitettu, joten älä haaskaa sitä elämällä muiden elämää. Älä jää jonkin opinkappaleen uhriksi – eli elä toisten ajattelun mukaisesti. Älä anna toisten mielipiteiden hukuttaa omaa sisäistä ääntäsi. Ja mikä tärkeintä, rohkene seurata sydäntäsi ja intuitiotasi. He jotenkin jo tietävät, miksi todella haluat tulla. Kaikki muu on toissijaista.

Steve Jobs

Päälliköt ovat luontaisia johtajia. Tämän persoonallisuustyypin ihmisillä on viehätysvoimaa ja itseluottamusta, ja heistä huokuu vaikutusvalta tavalla, joka saa massat yhteisen päämäärän taakse. Mutta toisin kuin herkempi vastapuoli "protagonistit", päällikköjä luonnehtii usein armoton järkiperäisyys, ja motivaationsa, määrätietoisuutensa ja terävyytensä ansiosta he saavuttavat minkä tahansa itselleen asettamansa päämäärän. Ehkä on hyväkin, että heitä on vain 3 prosenttia väestöstä, muuten he hallitsisivat epävarmempia ja herkempiä persoonallisuustyyppejä, joita lähestulkoon koko muu maailma edustaa. Päälliköille kuuluu kuitenkin kiitos monista liiketoimista ja instituutioista, jotka ovat meille jokapäiväinen itsestäänselvyys.

Onni piilee saavuttamisen ilossa

Yhtä asiaa päälliköt rakastavat yli kaiken – hyvää haastetta, suurta tai pientä, ja he uskovat vakaasti, että panostamalla tarpeeksi aikaa ja resursseja, mikä tahansa tavoite on saavutettavissa. Tämä ominaisuus tekee päälliköistä loistavia yrittäjiä. Heidän kykynsä ajatella strategisesti ja säilyttää pitkäntähtäimen tavoite silmiensä edessä edetessään suunnitelmissaan vaihe vaiheelta määrätietoisesti ja tarkasti tekee heistä vahvoja yritysjohtajia. Tämä määrätietoisuus on usein itseään toteuttava ennustus, sillä päälliköt puskevat kohti tavoitteitaan puhtaalla tahdonvoimalla, siinä missä toiset jo luovuttaisivat ja jatkaisivat muiden asioiden parissa. Sosiaalisten taitojensa ansiosta päälliköt saavat myös toiset mukaansa ja saavuttavat siten uskomattomia tuloksia.

“Päällikkö”-persoonallisuus (ENTJ-A / ENTJ-T)

Neuvotteluissa, niin ammatillisissa kuin yksityisissä, päälliköt ovat dominoivia, periksiantamattomia ja anteeksiantamattomia. Tämä ei tarkoita, että he olisivat kylmäsydämisiä tai säälimättömiä, vaan kertoo pikemminkin siitä, että päälliköt aidosti nauttivat haasteista, älyllisestä taistosta ja väittelystä, ja vaikka toinen osapuoli ei pystyisi vastaamaan tähän, päällikkö voi silti julistautua voittajaksi.

Sen sijaan päällikkö saattaa ajatella “Ei haittaa, vaikka pitäisit minua tunteettomana p*****a , niin kauan kuin pidät minua tehokkaana sellaisena”.

Päälliköt kunnioittavat ennen kaikkea yksilöitä, jotka kykenevät älykkyydessään samalle tasolle heidän kanssaan ja toimivat yhtä tarkasti ja laadukkaasti kuin he itse. Päälliköillä on erityinen taito tunnistaa muiden kykyjä, mistä on hyötyä heidän tiiminrakennustaidoissaan (sillä yksikään ihminen, olipa hän miten loistava tahansa, ei voi suoriutua kaikesta yksinään), ja samalla se estää heitä olemasta liian ylimielisiä ja koppavia. Päälliköillä on kuitenkin myös erityinen kyky huomautella muiden virheistä hyytävällä tunteettomuudella, joka todella aiheuttaa ongelmia.

Ihmissuhdetaitojen jalostaminen

Taitava tunneilmaisu ei ole minkään analyytikkotyyppien vahva persoonallisuuden piirre, mutta sosiaalisen luonteensa vuoksi päälliköiden tunnekylmyys tulee helposti yleisesti ja laajasti esiin. Erityisesti työympäristössä päälliköt haluavat yksinkertaisesti murskata sellaisten henkilöiden herkkyyden, joita he pitävät tehottomina, epäpätevinä tai laiskoina. Päälliköille tunteiden näyttäminen on heikkouden osoitus, mikä on asenne, jolla päälliköiden on helppo saada vihamiehiä. Päälliköiden on muistettava, että he tarvitsevat toimivan tiimin paitsi saavuttaakseen tavoitteensa, myös saadakseen hyväksyntää ja palautetta, jota päälliköt, mielenkiintoista kyllä, erittäin paljon tarvitsevat.

Päälliköt ovat todellisia tehopakkauksia ja viljelevät itsestään usein elämää suurempaa kuvaa – mitä he usein ovatkin. Päälliköiden on kuitenkin muistettava, että heidän vaikutusvaltansa ei ole yksinomaan heidän omien tekojensa ansiota, vaan myös heitä tukevan tiimin aikaansaannosta. Tämän vuoksi on tärkeää tunnustaa tukiverkoston panokset, kyvyt ja tarpeet, erityisesti emotionaaliselta näkökannalta. Vaikka päälliköiden pitäisi sopeutua “teeskentele osaavasi, kunnes osaat sen” -mentaliteettiin, päälliköt voivat saavuttaa syvällisiä, tyydyttäviä suhteita ja ansaittuja voittoja, kunhan he yhdistävät vahvuuksiinsa emotionaalisesti terveen lähestymistavan.

Päälliköitä, joita saatat tuntea