Päällikkö-persoonallisuus

ENTJ-A / ENTJ-T

Päällikkö ENTJ-A / ENTJ-T

Aikasi on rajallista, joten älä tuhlaa sitä jonkun toisen elämän elämiseen.

STEVE JOBS

Päälliköt (ENTJ) ovat synnynnäisiä johtajia. Tämän persoonallisuustyypin omaavat henkilöt edustavat karismaa ja itseluottamusta, ja vaikuttavat auktoriteettina tavalla, joka vetää väkijoukkoja yhteen yhteisen päämäärän puolesta. Toisaalta Päälliköille on ominaista myös usein häikäilemätön rationaalisuus, ja he käyttävät tarmokkuuttaan, päättäväisyyttään ja terävää mieltään saavuttaakseen minkä tahansa itselleen asettamansa tavoitteen. Ehkä siksi onkin parasta, että heitä on vain kolme prosenttia väestöstä, jotta he eivät polkisi sekä arempia että herkempiä persoonallisuustyyppejä jalkoihinsa, jotka muutenkin muodostavat suuren osan muusta maailmasta – siitä huolimatta Päällikköjä on kiittäminen monista yrityksistä ja instituutioista, joita pidämme tänä päivänä itsestäänselvyyksinä.

Suuruuden tavoittelu

Päälliköt rakastavat pieniä tai suuria haasteita, ja he uskovat vakaasti, että jos heille annetaan riittävästi aikaa ja resursseja, he voivat saavuttaa minkä tahansa tavoitteen. Tämä ominaisuus tekee Päällikkö-persoonallisuustyypin omaavista ihmisistä loistavia yrittäjiä. Heidän kykynsä ajatella strategisesti, keskittyä pitkäjänteisesti ja toteuttaa suunnitelmansa jokainen vaihe, sekä määrätietoisesti että tarkasti, tekee heistä vaikutusvaltaisia yritysjohtajia. Määrätietoisuus onkin usein heitä eteenpäin ajava voima, sillä Päälliköt vievät tavoitteensa läpi silkkaa tahdonvoimaa käyttäen, kun muut saattaisivat jo luovuttaa ja siirtyä eteenpäin. Heidän ekstrovertin (E) luonteensa ansiosta he todennäköisesti saavat kaikki muutkin mukaansa ja saavuttavat samalla näyttäviä tuloksia.

Päällikkö (ENTJ)-persoonallisuus

Neuvottelupöydässä, olipa kyse sitten yritysympäristöstä tai auton ostamisesta, Päälliköt ovat hallitsevia, armottomia ja tinkimättömiä. Tämä ei johdu siitä, että he olisivat sinänsä kylmäsydämisiä tai häijyjä – kyse on pikemminkin siitä, että Päällikkö-persoonat nauttivat aidosti haasteista, älyllisestä taistosta ja tällaisesta ympäristöstä kumpuavasta sanailusta. Jos vastapuoli ei pysy perässä, niin se ei ole Päälliköille suinkaan mikään syy luovuttaa omasta perimmäisestä periaatteestaan, saavuttaakseen lopullisen voiton.

Päällikön mielessä saattaa pyöriä ajatus: "En välitä siitä, että minua sanotaan tunteettomaksi, kunhan pysyn tehokkaana".

Päälliköt kunnioittavat sellaisia henkilöitä, jotka pystyvät vastaamaan heidän tasoaan älyllisesti ja toimimaan yhtä tarkasti ja tasokkaasti kuin he. Päällikkö-persoonallisuuksilla on erityinen taito tunnistaa toisten kyvyt. Tämä kyky auttaa heitä työskentelemään tiimin kanssa (sillä kukaan, olipa kuinka nerokas tahansa, ei kykene kaikkeen yksin) ja pysymään loitolla liiallisesta ylimielisyydestä sekä alentuvasta suhtautumisesta toisiin ihmisiin. Päälliköillä on myös toisaalta "erityinen" taito tuoda esiin toisten epäonnistumiset hyytävän tunteettomasti, ja tässä kohtaa Päälliköt alkavat todella joutua vaikeuksiin.

Kunnianhimoinen haaste

Tunteiden ilmaiseminen ei ole yhdenkään Analyytikko-tyypin vahvuus, mutta Päälliköiden etääntyminen tunteistaan on erityisen julkista. Tämä vaikuttaakin suoraan ja huomattavasti laajempaan ihmisjoukkoon. Varsinkin ammatillisessa ympäristössä Päälliköt yksinkertaisesti murskaavat niiden tunteet, joita he pitävät tehottomina, epäpätevinä tai laiskoina. Päällikkö-persoonallisuustyypin omaaville ihmisille tunteiden näyttäminen on heikkouden osoitus, ja tällä lähestymistavalla on helppo hankkia vihamiehiä – Päällikköjen on hyvä muistaa, että he ovat ehdottoman riippuvaisia toimivasta tiimistä, ei pelkästään saavuttaakseen tavoitteensa vaan myös saadakseen vahvistusta ja palautetta. Ja tämä onkin jotain sellaista, jolle Päälliköt ovat oudon herkkiä.

Päälliköt ovat melkoisia tuittupäitä, ja he pitävät itseään elämää suurempina – jota he usein ovatkin. Päälliköiden on kuitenkin muistettava, että heidän asemansa ei johdu ainoastaan heidän omasta panoksestaan vaan myös heitä tukevan tiimin johdosta. Näin ollen tukiverkoston panos, kyvyt ja tarpeet onkin erityisen tärkeää tunnustaa, erityisesti emotionaalisesta näkökulmasta. Jos Päälliköt pystyvät yhdistämään emotionaalisesti terveen keskittymisen monien vahvuuksiensa rinnalle, heidät palkitaan syvillä, tyydyttävillä suhteilla ja kaikilla niillä haastavilla saavutuksilla, joita he pystyvät käsittelemään – vaikka se tarkoittaisikin sitä, että heidän täytyisi omaksua "feikkaa, kunnes onnistut" -mentaliteetti.

Kuuluisia Päälliköitä