“Konsul” personlighed

(ESFJ-A / ESFJ-T)

Opmuntr, løft og styrk hinanden. Den positive energi, som spredes til én, vil føles af os alle.

Deborah Day

Personer med Konsul-personlighedstypen er, af mangel på et bedre ord, populære – hvilket giver mening, da det også er en meget almindelig personlighedstype, som udgør tolv procent af befolkningen. I skolen var Konsulerne cheerleaders og anførere på fodboldholdet, de satte tonen, tog rampelyset og førte deres hold til sejr og berømmelse. Senere i livet fortsætter Konsuler med at nyde at støtte deres venner og kære, organisere sociale sammenkomster, hvor de gør deres bedste for at sikre, at alle er glade.

Konsuler er sociale væsner af hjertet, og de trives med at holde sig opdateret om, hvad deres venner foretager sig.
“Konsul” personlighed (ESFJ-A / ESFJ-T)

En diskussion om videnskabelige teorier eller debat om international poliltik vil formentlig ikke fange Konsulens interesse ret længe. Konsuler er mere optagede af håndgribelige, praktiske forhold – herunder forbedring af deres sociale status samt at iagttage andre mennesker. Konsulen følger altid med i det, der sker omkring dem – og det er vigtigt, at en Konsul bruger denne evne til noget godt.

Respekt for ledernes visdom

Konsuler er altruistiske, og de tager deres ansvar at hjælpe andre og gøre det rigtige alvorligt. I modsætning til mere idealistiske personlighedstyper vil Konsuler basere deres moralske kompas på etablerede love og traditioner. De stræber efter at opretholde autoritet og regler, frem for at basere deres moral på filosofi eller mysticisme. Det er dog vigtigt for Konsuler at huske, at folk kommer fra forskellige baggrunde, med forskellige perspektiver, og det, der tilsyneladende virker rigtigt er ikke altid den absolutte sandhed.

Folk med Konsul-personlighedstypen elsker at hjælpe, nyder enhver rolle, der tillader dem at deltage på en meningsfuld måde, så længe de ved, at de er værdsat og påskønnet. Det ses især i hjemmet, hvilket gør Konsuler til loyale og hengivne partnere og forældre. Konsuler respekterer hierarki og gør sig umage for at opnå en position med en vis autoritet, hjemme som på arbejdet, hvilket tillader dem at gøre tingene tydelige, stabile og velorganiserede for alle.

Harmoniske forbindelser

Konsuler er understøttende og udadvendte og er altid nemme at spotte til en fest – det er dem, der finder tiden til at sludre og grine med alle! Men deres hengivenhed går længere end blot til at suse forbi, fordi det forventes af dem. Konsuler nyder virkelig at høre om deres venners relationer og aktiviteter, husker små detaljer og står altid klar til at snakke tingene igennem med varme og følsomhed. Hvis det ikke går godt, og der er spændinger i rummet, reagerer Konsulerne på det og prøver at genoprette harmonien og stabiliteten i gruppen.

Da de er en temmelig konfliktsky personlighedstype, bruger Konsuler meget af deres energi på at etablere social orden, og de foretrækker planer og organiserede begivenheder, frem for åbne aktiviteter og spontane sammenkomster. Disse personligheder lægger en stor indsats i de aktiviteter, de har arrangeret, og det er nemt for Konsuler at blive såret, hvis deres ideer afvises, eller hvis folk bare ikke interesseret. Det er virkelig vigtigt, at Konsuler husker på, at alle kommer fra forskellige baggrunde, og at manglende interesse ikke en bedømmelse af dem som person, eller den aktivitet, de har organiseret – det er måske bare ikke noget for dem.

At forlige sig med deres følsomhed er Konsulernes største udfordring – folk vil være uenige med dem og vil kritisere dem, og selvom det sårer, er det bare en del af livet. Det bedste kald for en Konsul er at gøre det, de gør bedst: At være rollemodel, tage sig af det, som de har i egne hænder, og nyde, at så mange mennesker nyder den forskel, de gør.

Berømte Konsuler

Ønsker du at vide mere?