“Kommandør” personlighed

(ENTJ-A / ENTJ-T)

Din tid er begrænset, så spild ikke tiden med at leve andres liv. Bliv ikke fanget i dogmer – som er at leve med resultatet af andres tænkning. Lad ikke larmen af andres meninger drukne din egen indre stemme. Og vigtigst af alt, hav modet til at følge dit hjerte og din intuition. De ved på en eller anden måde allerede, hvad du i sandhed ønsker at blive. Alt andet er sekundært.

Steve Jobs

Kommandører er fødte ledere. Folk med denne personlighedsype legemliggør karisma, selvtillid og projektautoritet på en måde, som samler folk bag et fælles mål. Men i modsætning til deres mere følsomme protagonistmodpart er Kommandører karakteriseret ved ofte at være nådesløse i deres rationalitet. De bruger deres drive, beslutsomhed og skarpe hjerner til at opnå det, de sat sig selv for. Måske er det en god ting, at de kun udgør tre procent af befolkningen, så de ikke overvælder de mere forsigtige og følsomme personlighedstyper, som udgør resten af verdens befolkning – men vi kan takke Kommandører for mange af de virksomheder og institutioner, som vi dagligt tager for givet.

Lykken ligger i glæden ved præstationen

Hvis der er én ting, som Kommandører elsker, så er det en god udfordring – stor eller lille – og de tror fast på, at med nok tid og ressourcer kan de nå et hvilket som helst mål. Denne kvalitet gør Kommandører til fremragende iværksættere, og deres evne til at tænke strategisk og holde et langsigtet fokus, mens de udfører hvert trin i deres plan med beslutsomhed og præcision, gør dem til stærke virksomhedsledere. Denne beslutsomhed er ofte en selvopfyldende profeti, som Kommandører med ren og skær viljestyrke bruger til at nå deres mål , hvor andre måske giver op og kaster sig over andre ting. Deres sociale færdigheder betyder, at de højst sandsynligt vil trække andre med sig i processen og herved opnå spektakulære mål.

“Kommandør” personlighed (ENTJ-A / ENTJ-T)

Ved forhandlingsbordet, enten i et virksomhedsmiljø eller ved købet af en bil, er Kommandører dominerende, ubarmhjertige og nådesløse. Det er som sådan ikke, fordi de er kyniske eller ondsindede – det er mere, at Kommandør-personligheder nyder udfordringen, kampen om at være snedigst, den slagfærdighed, som kommer fra dette miljø, og hvis den anden part ikke kan følge med, er det ikke nogen grund for Kommandører til at opgive deres egen kerne, som stræber efter den ultimative sejr.

Den tanke, Kommandøren har i baghovedet, kunne være noget i stil med: “Jeg er ligeglad med, om du kalder mig en kold s*****r, så længe jeg er en effektiv s*****r”.

Hvis der er en ting, Kommandører respekterer, så er det, hvis nogen kan give dem intellektuelt modspil, som kan handle med en præcision og kvalitet, der matcher deres egen. Kommandør-personligheder har en særlig evne til at spotte andres talenter, hvilket hjælper dem med sammensætning af teams (da ingen, uanset hvor fantastisk de er, kan klare alt alene), og til at afholde Kommandører fra at være alt for arrogante og nedladende. De har dog også en særlig evne til, med en kølig ufølsomhed, at italesætte andres fejl, og det er her, Kommandørerne virkelig kan løbe ind i problemer.

Kultivering af videnskaben om menneskelige relationer

Ingen af personlighedstyperne i gruppen af analytikere er særligt gode til at udtrykke følelser, men på grund af deres sociale natur, er Kommandørens distancering fra deres følelser meget offentlig og kan føles direkte af en langt større gruppe mennesker. Især i et professionelt miljø vil Kommandører ganske enkelt knuse følelserne hos dem, de anser som værende ineffektive, inkompetente eller dovne. For mennesker med Kommandør-personlighedstypen er det et tegn på svaghed at vise følelser, og med den tilgang er det nemt at få fjender – Kommandører gør klogt i at huske, at de er komplet afhængige af at have et velfungerende team, ikke bare for at opnå egne mål, men også for validering og feedback, noget, som Kommandørerne pudsigt nok er meget sensitive over for.

Kommandører er sande kraftcentre, og de dyrker et image som større end livet – og mange gange er de. De skal dog huske på, at deres anseelse ikke bare kommer fra egne handlinger, men fra handlinger af deres team, som opbygger dem, og at det er vigtigt, især ud fra et følelsesmæssigt perspektiv, at anerkende andre fra deres netværks bidrag, talenter og behov. Selv om de er nødt til at antage en "fake it ’til you make it"-mentalitet, vil de blive belønnet med dybe, tilfredsstillende relationer og så mange udfordrende sejre, som de kan håndtere.

Berømte Kommandører

Ønsker du at vide mere?