"Nəhayət, başqalarının sizi başa düşməsi çox inanılmazdır."

Kim olduğunuzu və niyə hər şeyi indi etdiyiniz kimi etdiyinizi "qeyri-adi dərəcədə dəqiq" təsvir etmək üçün cəmi 10 dəqiqə.

A group of friends having a picnic around a fire, with trees and mountains in the background