Yönetici kişiliği

ESTJ-A / ESTJ-T

“Yönetici” kişiliği

İyi düzen her şeyin temelidir.

Edmund Burke

Yöneticiler gelenek ve düzenin temsilcileridir, aileler ve toplulukları bir araya getirmek için neyin doğru, neyin yanlış ve neyin sosyal olarak kabul edilebilir olduğuna dair anlayışlarını kullanırlar. Dürüstlük, adanmışlık ve onur değerlerini içselleştiren Yönetici kişilik tipindeki insanların, kesin tavsiyeleri ve kılavuzluklarına değer verilir ve zorlu yollarda mutlu şekilde liderlik ederler. İnsanları bir araya getirmenin gururunu yaşayan Yöneticiler, genelde topluluk organizatörü gibi görevler alırlar, sevgiyle anılan yerel etkinleri kutlamak veya aile ile toplulukları bir arada tutan geleneksel değerleri korumak amacıyla, herkesi bir araya getirmek için çok çalışırlar.

“Yönetici” kişiliği (ESTJ-A / ESTJ-T)

İşinin Hakkını Veren Kişiler, Neyin Doğru Olduğuna İnanıyorsa Onu Savunur...

Demokratik toplumlarda bu tarz bir liderlik için talep yüksektir ve nüfusun en az %11’ini oluşturan Yöneticilerden, dünya çapında birçok ünlü politik ve ticari lider çıkmış olması mucize değildir. Hukuk egemenliği ile otoritenin kazanılması gerektiğine kuvvetle inanan Yönetici kişilikler davranışlarıyla örnek olurlar, adanmışlıkla birlikte ehemmiyetli dürüstlük sergilerler ve özellikle iş ortamında tembellik ve kaytarmayı kesinlikle reddederler. Eğer herhangi birisi zor ve elle yapılan bir işin karakter gelişimi için mükemmel bir yol olduğunu beyan ediyorsa, bu Yönetici kişilik tipidir.

Yöneticiler etraflarındakilerin farkındadır, kesin ve doğrulanabilir gerçeklere dayalı bir dünyada yaşarlar; bilgilerinin netliği, ağır bir direniş karşısında bile prensiplerine bağlı kalmaları anlamına gelir ve neyin kabul edilebilir, neyin edilemez olduğuna dair açık bir vizyonu zorlarlar. Görüşleri sadece boş laflar da değildir, çünkü Yöneticiler en zor projelere dalmaya çok isteklidirler, hareket planlarını geliştirir, detayları süreç esnasında düzene koyar ve en karmaşık görevleri bile kolay ve yaklaşılabilir göstermeyi becerirler.

Ancak Yöneticiler tek başlarına çalışmazlar ve güvenilirlikleri ile iş ahlaklarının karşılığını almak isterler; bu kişilik tipine sahip insanlar sözlerini tutarlar ve eğer ortakları veya astları bu sözleri yetersizlik veya tembellik ya da daha da kötüsü sahtekarlık nedeniyle tehlikeye atarlarsa, gazaplarını göstermekten geri durmazlar. Bu, onlara katı olduklarına dair bir nam kazandırabilir, ancak bu Yöneticilerin isteğe göre inatçı olmalarından değil, söz konusu değerlerin toplumun işler haline gelmesini sağlayan değerler olduğunu düşünmelerinden kaynaklanır.

...Ama Yine De Daha İyiler Hatalı Olduklarında Bunu Kabul Edenlerdir

Yöneticiler model vatandaşın klasik görüntüsüdürler: komşularına yardım ederler, yasayı savunurlar ve herkesin onlar için çok mühim olan topluluklar ve organizasyonlara katılmasını sağlamaya çalışırlar.

Yönetici kişilik tipi için başlıca zorluk, herkesin aynı yolu izlemediği veya aynı şekilde katkıda bulunmadığı gerçeğidir. Gerçek bir lider, bireyin ve aynı zamanda grubun gücünü takdir eder ve o bireylerin fikirlerini öne sürmelerine yardımcı olur. Bu şekilde, Yönetici kişilikler her türlü gerçeği gerçekten de elinde bulundurur ve herkesin yararına olacak yönlerde liderliği ellerine alacak kapasiteye sahip olurlar.

Tanıyabileceğiniz Yöneticiler